opstina Горњи Милановац

Општинско већеДејан Ковачевић,
Председник Општинског већа
Јадранка Достанић,
Заменик председника Општинског већа
 


Надлежности Општинског већа


Општинско веће:
  1)  утврђује предлог одлуке о буџету општине;
  2) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
  3)  решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
        организација из изворног делокруга општине;
  4)  помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности;
  5)  доноси Пословник о свом раду, на предлог председника општине.Чланови Општинског већа

1. Радовин Веселиновић
пољопривреда и развој месних заједница
Прањани
2. Срђан Милићевић
просвета и спорт
Горњи Милановац
3. др Миро Лазаревић
здравство
Горњи Милановац
4. Славица Радојевић Груевски
људска права и сарадња са мањинама
Рудник
5. Душан Дражовић
правна питања
Горњи Милановац
6. Јасмина Марић
култура и туризам
Горњи Милановац
7. Ђуро Ћук
комуналне делатности
Горњи Милановац
8. Небојша Лазовић
привреда
Горњи Милановац
9. Марија Никетић
Горњи Милановац
10. Лазар Мирјанић
Горњи Милановац
11. Милојко Живановић
Горњи Милановац
Ћир    Lat    Eng


       
opstina Горњи Милановац
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!