opstina gornji milanovac

Privredni savet


Dana 31. oktobra 2019. godine obrazovan je Privredni savet opštine Gornji Milanovac. Reč je o savetodavnom radnom telu opštine čiji je cilj da predstavnicima privrede omogući da kontinuirano i na jasno definisan način sarađuju sa izvršnim organima opštine i učestvuju u donošenju i sprovođenju opštinskih odluka koje se tiču poslovnog okruženja i ekonomskog razvoja opštine.


Privredni savet opštine Gornji Milanovac ima 13 članova, od kojih su 8 predstavnici privrede, a 5 su predstavnici lokalne samouprave.


Predsednik Privrednog saveta je Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora kompanije „Metalac“ a.d. Gornji Milanovac i predsednik „Metalac grupe“.


Zadaci Privrednog saveta su:


- da daje preporuke i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime na teritoriji opštine;


- da učestvuje u donošenju i sprovođenju planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja;


- da daje inicijative vezane za lokalni ekonomski razvoj i mišljenje o prioritetnim projektima lokalnog ekonomskog razvoja i planu kapitalnih investicija;


- da prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala opštine i učestvuje u njihovoj organizaciji;


- da predlaže organima opštine akta u vezi poboljšanja položaja privrednih subjekata i uslova privređivanja na lokalnom nivou.


 


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!