opstina gornji milanovac

Наша имовина подржава наш развојOpština Gornji Milanovac je zajedno sa Opštinom Arilje partner (co-applicant) Opštini Lučani na projektu "NAŠA IMOVINA PODRŽAVA NAŠ RAZVOJ" u okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferecnija gradova i opština (SKGO).
EU Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.
Opšti cilj Programa EU EXCHANGE 4 je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama i praksom EU.

Naziv projekta: "NAŠA IMOVINA PODRŽAVA NAŠ RAZVOJ"
Lokacija projekta: Republika Srbija, Morvički i Zlatiborski okrug, Opštine Lučni (applicant), Arilje (co-applicant) i Gornji Milanovac (co-applikant)
Učesnici na projektu:Opštine Lučni (applicant), Arilje (co-applicant) i Gornji Milanovac (co-applikant), JKP "Komunalac" Lučani (pridruženi subjekt) i JKP Gornji Milanovac (pridruženi subjekt)
Trajanje projekta: 12 meseci, Vrednost projekta: 207.529,92 Evra
Opšti cilj: Poboljšana konkurentnost lokalne ekonomije opština Gornji Milanovac, Lučani i Arilje kroz uspostavljanje efikasnih i odgovornih sistema upravljanja imovinom koja olakšava ekonomski razvoj i povećanje prihoda za partnerske opštine.
Specifični cilj: Uspostavljen institucionalni okvir za upravljanje imovinom lokalnih samouprava i efikasan popis i upis imovine realizovanih u opštinama Gornji Milanovac, Lučani i Arilje.
Ciljne grupe: Opštinsko rukovodstvo (43 osobe) i 3 opštinske uprave (odeljenja/jedinice za imovinsko-pravne odnose, urbanizma, javne nabavke i finansija - 26 zaposlenih); 8 javnih komunalnih preduzeća u sve tri opštine, 3 lokalne katastarske kancelarije, Republičke direkcije za imovinu, 38 drugih lokalnih javnih ustanova.
Krajnji korisnici: Građani, privatni investitori i preduzetnici.
Očekivani rezultati:
R1: Uspostavljen pravni okvir za efikasnije upravljanje imovinom usvajanjem 10 revidiranih lokalnih akata;
R2: Uspostavljen organizacioni okvir i izgrađeni profesionalni kapaciteti za popis imovine, upis i upravljanja u opštinskim upravama Lučani, Gornji Milanovac i Arilje kroz stvaranje 3 stalne opštinske jedinice za upravljanje imovinom i izgradnju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u opštini (60 zaposlenih obučeni).
R3: prikupljeni i obrađeni podaci o javnoj imovini u opštinama Lučani, Gornji Milanovac i Arilje i podneti zahtevi za upis za oko 300 imovinskih jedinica i 60 km vodovodne mreže (39 km Lučani i 21 km Gornji Milanovac)
R4: dokumentovana i promovisana iskustva i rezultata projekta, promocija podrške EU.
Glavne aktivnosti:
Za R1- donošenje opštinskih odluka u skladu sa Metodologijom za popis i
upis imovine;
Za R2 - osnivanje opštinskih jedinica, obuka kadrova i opremanje,
Za R3 - prikupljanje podataka i obrada, geodetsko snimanje,
Za R4 - izrada smernica za popis i registrovanja infrastrukturnih sistema
i promociju projekta u skladu sa smernicama EU za vidljivost.
http://www.exchange.org.rs/ - llink za Program Exchange 4
http://www.lucani.org.rs/- link za Opštinu Lučani
http://www.arilje.org.rs/ - link za Opštinu Arilje
http://www.skgo.org/ - link za Stalnu konferenciju gradova i opština (SKGO)Projekat finansira Evropska unija.
"Ova prezentacija je izrađena uz finanijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ove prezentacije isključivo je odgovorna Opština Gornji Milanovac i ona ne predstavlja zvaničan stav Evropske unije."

19. maj 2015. godine - Tehnički i polisy monitoring projekta "Naša imovina podržava naš razvoj"

Članovi projektnog tima Opštine Gornji Milanovac na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" posetili su Opštinu Lučani u okviru redovnog tehničkog i polisy monitoringa za projekat "Naša imovina podržava naš razvoj"...
Opširnije
05. februar 2015. godine - Uputstvo za izradu portfolia javne imovine u vlasništvu Opštine Gornji Milanovac

Kao rezultat organizovanih sastanaka članova projektnog tima, predstavnika opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova Opštine Gornji Milanovac sa konsultantskim timom na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"...
Opširnije
03. februar 2015. godine - Organizovana završna konferencija projekta "Naša imovina podržava naš razvoj"

U Lučanima je u ponedeljak, 02.02.2015. godine održana završna konferencija projekta "Naša imovina podržava naš razvoj". Konferenciji su prisustvovali pored menadžera projekta, članovi projektnog tima, predstavnici sve tri lokalne samouprave učesnice na projektu i predstavnici sredstava informisanja...
Opširnije
29. januar 2015. godine - Podela brošure – Vodič za popis i upis imovine javnih preduzeća

29.01.2015. godine u Opštini Gornji Milanovac u okviru projekta "Naša imovina podržava naš razvoj" (EU Exchange 4 program) izvršena je promocija projekta kroz podelu promotivnog materijala opštinskim odeljenjima, javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac...
Opširnije
26. januar 2015. godine - Saopštenje sa 6. koordinacionog sastanka na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"

U Opštini Arilje je 23.01.2015. godine održan 6. Koordinacioni sastanak za projakat "Naša imovina podržava naš razvoj" u okviru EU Exchange 4 programa koji se finansira iz sredstava EU, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština...
Opširnije
05. januar 2015. godine - Vodič za popis i upis imovine javnih (komunalnih) preduzeća
Preuzmite vodič u pdf formatu
08. decembar 2014. godine - Zapisnik sa trećeg konsultativnog sastanka održanog u zgradi Opštinske uprave u Opštini Gornji Milanovac

Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator na projektu...
Opširnije
28. novembar 2014. godine - Policy monitoring sastanak održan 27.11.2014. godine u Lučanima

Danas su predstavnici tri partnerske opštine imale priliku da se u Lučanima sastanu sa programskim službenikom Exchange 4 tima zaduženim za monitoring projekta "Naša imovina podržava naš razvoj" i sa ekspertom koji će raditi na analizi stanja u oblasti upravljanja imovinom...
Opširnije
28. novembar 2014. godine - Održani GIS sastanci za mentoring i konsultacije za potrebe projekta "Naša imovina podržava naš razvoj"

U Gornjem Milanovcu su 13.11. i 27.11. 2014. godine održani konsultativni sastanci koji su se odnosili na konsultantske i mentoring usluge vezano za povezivanje podataka o opštinskoj imovini koji se trenutno unose u elektronsku bazu podataka, sa GIS platformom...
Opširnije
25. novembar 2014. godine - 5. koordinacioni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"

Opština Gornji Milanovac bila je danas mesto susreta timova iz Lučana, Arilja i Gornjeg Milanovca koji koordiniraju na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj". Razgovaralo se o dosadašnjim rezultatima, ali i o narednim zadacima koje treba da izvrše angažovani na projektu do kraja projektskog perioda. ...
Opširnije
18. novembar 2014. godine - O zagađenju, potrošnji i štednji vode

Univerzalna primenljivost vode s jedne strane i neodgovorno ponašanje tim dobrom s druge, dovode do neprestanog smanjivanja zaliha čiste vode. Zagađenje vode ne poznaje granice, tako da je svi moramo čuvati i racionalno koristiti, jer voda je stvar naše kulture i našeg života...
Opširnije
17. novembar 2014. godine - Zapisnik sa konsultativnog sastanka održanog 14.11.2014. godine u zgradi Opštinske uprave u Opštini Gornji Milanovac sa početkom u 13:00 časova

Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator na projektu....
Opširnije
04. novembar 2014. godine - Održan konsultativni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"

Održan konsultativni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj". Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator...
Opširnije
13. oktobar 2014. godine - Realizovane obuke na temu popisa, upisa i upravljanja imovinom.

U sklopu projektnih aktivnosti za projekat "Naša imovina podržava naš razvoj" (Exchange 4 program) 7, 8, 9. i 10. oktobra 2014. godine realizovane su obuke na temu popisa, upisa i upravljanja imovinom.
Prva dva dana (7. i 8. oktobra 2014. godine) učešće su uzeli predstavnici projektnog tima i zaposlenih u opštinskim upravama opština Gornji Milanovac, Lučani i Arilje, dok su 9. i 10. oktobra 2014. godine na radionici učestvovali zaposleni i direktori javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji su osnivači opštine Gornji Milanovac, Lučani i Arilje.
Na dve dvodnevne radionice učestvovalo je preko 60 učesnika za sve tri partnerske opštine. Svrha ove projektske aktivnosti je izgradnja kapaciteta zaposlenih u Opštinskim upravama i javnim preduzećima i ustanovama u smislu popisa, uknjižbe i upravljanja javnom imovinom u sve tri partnerske opštine.
U narednom periodu realizovaće se konsultantski rad i mentoring u svakoj opštini pojedinačno kao nastavak započete obuke gde će se rešavati sporni predmeti iz oblasti upravljanja imovinom".


16. septembar 2014. godine - Održan 4. Koordinacioni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"

Danas je u Opštini Lučani održan četvrti po redu sastanak koordinacionog tima i predstavnika opštinskih uprava tri partnerske opštine – Gornji Milanovac, Lučani i Arilje angažovane na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" finansiran kroz program Exchange 4 sredstvima iz fonda Evropske unije.
U toku je sedmi mesec realizacije projektskih aktivnosti i pred članovima koordinacionog i projektskog tima našao se tzv. Interim report – izveštaj na polovini realizacije projekta koji na precizan  način, potkrepljen činjenicama, odnosno podacima, prikazuje realizovane aktivnosti, trenutne i one koje su u planu. Čeka se saglasnost Delegacije Evropske unije na poslati izveštaj. Na sastanku je iznet opšti zaključak monitoring posete u avgustu mesecu koja je dala pozitivnu ocenu i povoljne komentare na dosadašnji tok realizacije projekta i sa ovim rezultatima za sada možemo biti zadovoljni.
Može se konstatovati da je veći deo planiranih aktivnosti uspešno sproveden. Vremenski rok za realizaciju svake aktivnosti je uglavnom ispoštovan, iako postoje određena kašnjenja, koja ipak nisu uticala na dosadašnji tok realizacije projekta. Saradnja između partnera i članova projektnog tima je na visokom nivou i u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji. Donošenjem pravnih akata - odluka i pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta formirane su službe za upravljanje imovinom.
U prilogu opširnije ...


15. septembar 2014. godine - Opština Gornji Milanovac dobila računarsku opremu kroz projekat  Exchange 4

Opština Gornji Milanovac je iz donatorskih sredstava kroz program Exchange 4, realizujući projekat "Naša imovina podržava naš razvoj" dobila računarsku opremu - konkretno 5 radnih stanica, 6 monitora, jedan server - za potrebe popisa i upravljanja imovinom  koja se nalazi u vlasništvu lokalne samouprave.
Naša opština zajedno sa Opštinama Lučani i Arilje realizuje projekat koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Projekat traje 12 meseci i ukupna vrednost aktivnosti iznosi 207.529,92 evra.
Podsećamo, donošenjem Zakona o javnoj svojini u 2011. godini, stvoreni su uslovi na nacionalnom nivou da lokalne samouprave dobiju vlasništvo nad sopstvenom imovinom i da se uspostavi efikasan sistem njenog upravljanja što je od velikog značaja za celu zajednicu. Zbog svog značaja, za lokalne samouprave i za integracione procese Srbije za EU??, proces popisa imovine je podržan od strane Delegacije Evropske unije i Saveta Evrope kroz ovaj projekat i u toku je sedmi mesec realizacije. Nakon završetka projekta očekuje se da najviše koristi od postignutih rezultata imaju građani, preduzetnici, privatni investitori ali i lokalna samouprava koja će imati uvid u svoje kapacitete u smislu raspolaganja svojom imovinom čija će se i vrednost proceniti ovim projektom kako bi se ona plasirala na tržište i čijom bi se prodajom ostvarili dodatni prihodi za lokalnu samoupravu.
Krajnji cilj aktivnosti na projektu je poboljšanje konkurentnosti lokalne ekonomije opštine Gornji Milanovac kroz uspostavljanje efikasnog i odgovornog sistema upravljanja imovinom koji olakšava ekonomski razvoj i dovodi do povećanja lokalnih prihoda. 


07. maj 2014. godine - Održan 3. Koordinacioni sastanak na projektu i sastanak radnih grupa u Opštini Lučani

Treći po redu koordinacioni sastanak i sastanak članova radnih grupa na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" u programu EXCHANGE 4, koji finansira Evropska unija, održan je danas u Opštini Lučani. Radne grupe formirane su sa ciljem usklađivanja pravnih akata u Opštinama Gornji Milanovac, Lučani i Arilje.   
Predstavljene su dosadašnje aktivnosti u cilju usvajanja opštinskih statuta, odluka o opštinskoj upravi i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Predstavnici partnerskih opština razmatrali su na sastanku prvi nacrt opštinskih odluka o popisu imovine lokalnih samouprava koju će koristiti javna preduzeća. Ovy odluku treba da donesu organi opštine do kraja meseca maja. Nastavljen je rad na kreiranju liste objekata za geodetska snimanja. Predstavljene su aktivnosti koje se odnose na vidljivost projekta, odnosno sve tri opštine učesnice prezentovale su način na koji se vrši promocija projekta na opštinskim veb sajtovima. 
U skladu sa aktivnostima koje treba sprovesti na projektu u narednim danima pristupiće se izradi prvog nacrta uputstva za koordinaciju i saradnju svih relevantnih odeljenja u procesu upravljanja imovinom. Rok za izradu konačnog uputstva je kraj juna meseca.
Učesnici sastanka upoznali su se sa sadržinom upitnika koji će u narednom periodu služiti za intervjuisanje odgovornih lica prilikom popisa imovine Opštinske uprave, Javnih preduzeća i ustanova i većih mesnih zajednica. Nakon anketiranja sačinjava se izveštaj o predloženim merama koji će se kasnije koristiti za izmenu podataka. Najavljena je i obuka za potrebe realizacije projekta i predviđene teme koje će biti obrađene na radionicama predložene su partnerskim opštinama radi eventualne izmene i usaglašavanja.   


24. april 2014. godine - Organizovana promotivna konferencija projekta "Naša imovina podržava naš razvoj" u Lučanima

Promotivna  konferencija za projekat "Naša imovina podržava naš razvoj" održana je u Lučanima, 24.4.2014. godine sa početkom u 12 časova. Ovom događaju prisustvovali su pored Milisava Mirkovića, predsednika Opštine Gornji Milanovac, Mladomir Sretenović, predsednik Opštine Lučani, Zoran Todorović, predsednik opštine Arilje, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Marija Marinković, menadžer programa EU Exchange 4 programa, predstavnici EU Exchange 4 tima, i predstavnici lokalnih samouprava opština Gornji Milanovac, Lučani, Arilje.
Predstavnici opština Gornji Milanovac Lučani, i Arilje zajednički realizuju projekat "Naša imovina podržava naš razvoj" u okviru programa EU Exchange 4 programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).
Projektom je predviđeno uspostavljenje pravnog okvira za efikasnije upravljanje imovinom usvajanjem 12 revidiranih lokalnih akata; uspostavljane organizacionog okvira i izgradnju profesionalnih kapaciteta za popis, upis i upravljanje imovinom u opštinskim upravama Gornji Milanovac, Lučani, i Arilje kroz uspostavnje 3 stalne opštinske jedinice za upravljanje imovinom i izgradnju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u opštini, prikupljanje i obradu podataka o javnoj imovini u opštinama Gornji Milanovac, Lučani, i Arilje i oko 12350 podnetih zahteva za upis imovinskih jedinica i 60 km vodovodne mreže.
Ukupna vrednost projekta iznosi 207.529,92 evra. Projekat traje 12 meseci. Krajnji korisnici projekta su građani, privatni investitori i preduzetnici.
Kroz donošenje Zakona o javnoj svojini u 2011. godini, stvoreni su uslovi na nacionalnom nivou za lokalne samouprave da dobiju vlasništvo nad imovinom i da se uspostavi efikasan sistem upravljanja imovinom koja je od velikog značaja za celu zajednicu. Zbog svog značaja, za lokalne samouprave i za integracione procese Srbije za EU, proces popisa imovine je podržan od strane Delegacije Evropske unije i Saveta Evrope.
U uvodnom obraćanju predsednik Milisav Mirković izneo je značaj koji projekat ima za Opštinu Gornji Milanovac, važnost saradnje sa partnerskim opštinama na projektu kao i dosadašnje postignute rezultate na projektu. Naša lokalna samouprava je započela popis imovine još 2009. godine a 2013. godine je predala zahtev Republičkoj Direkciji za imovinu za izdavanje potvrde za objekte gde je opština upisana kao korisnik a koji se nalaze na teritoriji Opštine Gornji Milanovac. Do sada je uneto u bazu podataka oko 5.100 jedinica imovine čiji je korisnik opština a sve u cilju upisa javne svojine Opštine Gornji Milanovac nad predmetnim nepokretnostima.
Na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" naša lokalna samouprava će iz donatorskih sredstava dobiti softver za unos podataka o popisu imovine i on će ostati u vlasništvu opštine nakon završetka projekta. Aktivnosti na projektu predviđaju i popis 21km vodovodne mreže kao i snimanje pojedinih objekata – rezervoara kako je i predviđeno projektom i to na trasama gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi. Izvršiće se i procena imovine koja do sada nije procenjena. 
Predsednik Mirković je naglasio da je obaveza Opštine Gornji Milanovac, kao partnera na projektu, je da doprinese projektnom cilju i da sarađuje u skladu sa principima dobrog upravljanja.
Iskoristivši prisustvo predstavnika Stalne konferencije gradova i opština Predsednik Mirković je pokrenuo inicijativu za donošenje podzakonskih akata radi lakšeg i efikasnijeg sprovođenja Zakona o javnoj svojini kako bi se izbegle nedoumice u procesu njegovog sprovođenja i upisa javne svojine opštine.


21. mart 2014. godine - Nastavak aktivnosti na projektu Naša imovina podržava naš razvoj

Danas je održan drugi po redu sastanak radnih grupa za reviziju akata lokalnih samouprava na projektu "Our  Property Supports Our development"  ("Naša imovina podržava naš razvoj") sa ciljem predstavljanja prvih nacrta opštinskih statuta, odluka o organizaciji opštinskih uprava i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih mesta opština Gornji Milanovac, Lučani i Arilje.
Usklađivanje ovih opštinskih pravnih akata sa zakonskim propisima o javnoj imovini predstavlja nastavak aktivnosti na projektu započetih na prvom sastanku radnih grupa održanom u Arilju februara ove godine.
Izrada odluke o popisu imovine lokalnih samouprava koju koriste javna preduzeća u Lučanima, Arilju i Gornjem Milanovcu takođe je bila predmet diskusije na sastanku i u narednom periodu  se očekuje usvajanje ove odluke kako bi se izvršio popis imovine koju koriste javna preduzeća  a koja se nalaze u vlasništvu ovih lokalnih samouprava. Nadležna odeljenja  u okviru Opštinskih uprava će izvršiti popunjavanje NEP obrazaca (obrasci za popis imovine) i na taj način će biti izvršen popis imovine ovih preduzeća. Kordinatori na projektu  iskoristili su sastanak i za  druga tekuća pitanja od značaja za dalju realizaciju aktivnosti na projektu.


06. mart 2014. godine - U Gornjem Milanovcu održan drugi koordinacioni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"

Predstavnici opštine Gornji Milanovac bili su danas domaćini članovima koordinacionog tima iz Opština Lučani i Arilje sa kojima je opština Gornji Milanovac partner na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj".
Projekat se realizuje  u okviru programa  Exchange 4, finansiran sredstvima Delegacije Evropske unije, a odnosi se na popis imovine koja je u vlasništvu lokalnih samouprava. Inače, zakonska obaveza lokalnih samouprava je da izvrši popis svoje imovine do septembra meseca tekuće godine.
Goste opštine Gornji Milanovac pozdravio je predsednik opštine Milisav Mirković, poželevši svima uspešan rad, naglasivši da je od izuzetnog značaja što sve tri opštine zajednički sprovode ovaj projekat obzirom da tradicionalno imaju dobru saradnju u razmeni znanja i iskustava. Očekivanja predsednika Mirkovića su da i u narednom periodu sve tri opštine budu deo nekog novog projekta bez obzira ko će biti nosilac projekta, a ko koaplikant, samo da je interes i korist lokalnih samouprava višestrana.
Drugi po redu koordinacioni sastanak, održava se sa ciljem upoznavanja koordinacionog tima sve tri opštine sa daljim aktivnostima na projektu. Danas je dogovorena komunikaciona šema i formiran je komunikacioni tim, a  sagledane su procedure javnih nabavki koje će biti sprovedene na projektu.
Obaveza opštine Gornji Milanovac kao partnera na projektu je da doprinese projektnom cilju i da sarađuje  u skladu sa principima dobrog upravljanja. Projektom će se popisati 21km vodovodne mreže u našoj opštini i to na terenu gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi. Softver koji će biti obezbeđen sredstvima iz projekta, a koji će se koristiti za unos podataka, ostaće u vlasništvu opštine posle završenog projekta.


24. februar 2014. godine - Održan prvi radni sastanak na projektu Naša imovina podržava naš razvoj

Prvi sastanak radnih grupa na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" u programu EXCHANGE 4, održana je danas je u Arilju. Sastanku su prustvovali pravnici koji čine radni tim iz sve tri partnerske opštine predvođeni načelnicima Opštinskih uprava iz Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja. Razgovaralo se o usklađivanju i revidiranju opštinskih pravnih akata Statuta, Odluka o organizaciji Opštinskih uprava i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kako bi odgovarali opisu aktivnosti koje će biti sprovedene projektom.

U narednom periodu opština Gornji Milanovac izvršiće neophodne izmene u Odluci o organizaciji Opštinske uprave i u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u delu nadležnosti organizacione jedinice uprave sa odgovarajućim odredbama koje definišu nadležnost Upravljanja opštinskom imovinom i evidenciju knjigovodstvene vrednosti.
Sledeći susret radnih grupa sa pripremljenim nacrtima izmena zakazan je za 20. mart tekuće godine u našoj opštini.   


20. februar 2014. godine - Potpisan Memorandum o saradnji radi implementacije projekta EU

Radi implementacije projekta "Naša imovina podržava naš razvoj" u programu EXCHANGE 4, predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković potpisao je danas u opštini Lučani Memorandum o saradnji sa predstavnicima ugovornih strana opština Lučani i Arilje. Projekat finansira Evropska unija, kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština
U toku trajanja projekta, partnerske opštine će težiti ka postizanju sveukupnog cilja projekta, odnosno poboljšana konkurentnosti opština Lučani, Gornji Milanovac i Arilje kroz uspostavljanje efikasnih i odgovornih sistema upravljanja imovinom koja omogućava ekonomski razvoj i povećanje prihoda partnerskih opština.
Ukupna vrednost projekta iznosi 177.230,55 eura, donacijom EU što predstavlja 85,40%, a preostalih 14,6% je učešće korisnika - Opština Lučani, Gornji Milanovac i Arilje prikazano kroz lična primanja zaposlenih angažovanih na projektu. Realizacija projekta započeta je 3.februara ove godine i trajaće narednih godinu dana.
Danas potpisan memorandum definiše aktivnosti opština u okviru projekta i dinamiku, kao i način uplata za ove aktivnosti, koje moraju biti sprovedene u duhu međusobnog poverenja među partnerima. Strane su saglasne da će opština Lučani biti odgovorna prema DEU za uspešno sprovođenje projekta na način kako je to opisano u projektnom dokumentu, kao i o dostavljanju periodičnih izveštaja. Memorandumom se partnerske opštine obavezuju da deluju u skladu sa principima dobrog upravljanja, da doprinose ovom procesu u pogledu odgovarajućih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa i uspostavljanja adekvatnih tela, onako kako je predviđeno projektnim dokumentom.
Opština Gornji Milanovac, kao ko-aplikant na projektu, ovim projektom dobiće softver za unos podataka o popisu imovine, koji će nakon završetka projekta ostati u vlasništvu opštine. Popisaće se 21.000m  vodovodne mreže sa napomenom da se vrši odabir terena gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi.
Gornjomilanovačka opština je do sada popunila 4.800 NEP obrazaca i predala ih Direkciji za imovinu zajedno sa izvodom iz Katastra nepokretnosti. Očekuje se da projektom budu izvršene procene popisane imovine.30. januar 2014. godine - Održana ceremonija svečanog potpisivanja sporazumau okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija

Ceremonija svečanog potpisivanja ugovora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji sa gradovima i opštinama čiji su projekti odabrani za finansiranje u okviru grant šeme programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija kao i sporazuma o saradnji između Stalne konferencije gradova i opština i gradova odnosno opština koje su dobile stručnu pomoć u strateškom planiranju i upravljanju finansijama održana je 29. januara 2014. godine u Beogradu.
Na ovoj ceremoniji Predsednik opštine Milisav Mirković potpisao je sporazum sa Stalnom konferencijom gradova i opština o pružanju podrške Opštini Gornji Milanovac u izradi programskog/kapitalnog budžeta Opštine, a u okviru programa EU Exchange 4. Na ovaj način, SKGO će pružiti stručnu podršku u procesu izrade programskog/kapitalnog budžeta.
Istoga dana potpisan je i ugovor sa Delegacijom EU u Republici Srbiji o realizaciji projekta pod nazivom "Naša imovina je naš razvojni potencijal" sa kojim je Opština Lučani zajedno sa Opštinom Gornji Milanovac i Opštinom Arilje konkurisala za bespovratna sredstva u okviru EU Exchange 4 grant šeme.  Ovaj projekat odnosi se na oblast lokalnog ekonomskog razvoja i ima za cilj uspostavljanje institucionalnih i sistemskih okvira za efikasno upravljanje imovinom od strane lokalnih samouprava.
U uvodnom delu skupa prisutnima su se obratili, NJ.E. Majk Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Branko Ružić, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO govoreći o značaju evropskih integracija i čestitajući gradovima i opštinama čiji su projekti odabrani za finansiranje u okviru grant šeme programa EU Exchange 4.

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!