opstina gornji milanovac

Бирачки списак


Јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) јесте јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Бирачки списак је сталан и редовно се ажурира. Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права. Бирач може бити само једном уписан у бирачки списак. Бирачки списак води се по службеној дужности.


Бирачки списак води Министарство правде и државне управе. Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа, као поверен посао. Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе, обухвата вршење промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка и друге послове, у складу са законом.


Бирачки списак се води као електронска база података и ажурира се по јединственој методологији министарства надлежног за послове управе. Садржај и начин коришћења, вођења, исправљања и закључивања бирачког списка и излагања делова бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за потпуно и тачно вођење бирачког списка прописује министар надлежан за послове управе.


Увид у јединствени бирачки списак:
www.mpravde.gov.rs

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!