opstina gornji milanovac

Горњи Милановац од А до Ш


azbuka

A

* АУТОПРЕВОЗ
Адреса: Војводе Мишића 26, Горњи Милановац
Телефон: 032 /711-254, 032 /711-306
http://www.autoprevoz.rs

*АУТО КУЋА АРКО
Адреса:Радничка улица, Неваде , Горњи Милановац
Телефон: 032 /725-417

*АПОТЕКА (државна)
Адреса:Војводе Милана Обреновић 37, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 713-469
Адреса:Рајићева 42, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-307 и 032/711-141
Е-маил : apogmlek@eunet.rs

*АПОТЕКА "НАНА"
Адреса: Војводе Милана Обреновић 54, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 717-477

*АПОТЕКА "КРСМАНОВИЋ"
Адреса: Војводе Милана бб, Горњи Милановац
Телефон: 032 /711 -192, 711-223

*АПОТЕКА "ГРАЛ"
Адреса: Хероја Дражевића 18, Горњи Милановац
Телефон : 032 /710 -775

*АМК ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Тихомира Матијевића 6, Горњи Милановац
Телефон: 032 /712- 107

*АУТО МОТО ДРУШТВО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Тихомира Матијевића 12, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 716-062

*АГРОНОР
Адреса: Железничка 6, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 714-660

* АГРОУНИВЕРЗАЛ
ДОО Предузеће за трговину пољопривредним машинама и деловима
Адреса: Крагујевачка бб, Горњи Милановац
Телефон: 032 /720-730
Фаx: 032/ 725-595
www.agrouniverzal.rs

*АЛФА СУППОРТ- Кабловске телекомуникације
Адреса: Железничка 8-Б, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 722-660

*АЛКОН - Уградња столарије
Адреса : Брђани, Горњи Милановац
Телефон: 032/738-900

*АЛФА БАНК СРБИЈА
Адреса: Карађорђева 3, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-250

*АЗВИРТ
Адреса: Таково бб
Телефон: 032/736-850
Факс: 032/736-439

Б

*БОМЕX МЕТАЛ- Производња пластичних маса у примарним облицима
Адреса: Луњевица бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-152

*БИБЛИОТЕКА "БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ"
Адреса: Трг Михаила 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/712-267, 713-324
Е-маил: gmbiblioteka@gmail.com

*БРАЋА КОВАЧЕВИЋ- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
Адреса: Ибарска магистрала бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-137

*БАЛКАН ЕКСПРЕС
Адреса: Милоша Великог 13, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 716-892

В

*ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Бојводе Милана 61, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-461

*ВИНАР Г.М.
Адреса:Народног Хероја Рада Јанићијевића 11, Горњи Милановац
Телефон: 032/712-169

*ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
Адреса: Војводе Милана 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-704

Г

*ГИК"ВУЈИЋ"
- Грађевинарство-инжењеринг-консалтинг
Адреса: Свете Поповића 39, Горњи Милановац
Тел/Факс:032/71-21-21
Моб:064/16-800-61

* ГУМИЛКО
Адреса: Николе Луљевице 12, Горњи Милановац
Телефон: 032 /713-879

*ГМ ТЕX МОДНА КОНФЕКЦИЈА
Адреса: Корчагинова 98, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-505

* ГИМНАЗИЈА " ТАКОВСКИ УСТАНАК"
Адреса: Милоша Великог 11, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-180, 032/713 – 435

*ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ ЗР
Адреса: Хероја Дражевића 10, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 720-740 и 064/852-6255

*ГРАДСКА КАФАНА
Адреса: Војводе Милана 6, Горњи Милановац,
Телефон: 032/ 715-870

Д

* 9. СЕПТЕМБАР
Адреса: Велереч бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/700-200, 032/700-727
www.9septembar.com

*ДАМ 93 Адреса: Рудничка 12, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-012

*ДДОР НОВИ САД
Адреса: Карђорђева 5, Горњи Милановац
Телефон: 032/714-085

*ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ
Адреса: Курсулина 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/715-442

* ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
Адреса: Кнеза Аксендра 33, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-185

*ДРАГИЋЕВИЋ СЕРВИС
Адреса: Курсулина 20А, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 717-850 и 063/212-479

*ДОМ ЗДРАВЉА
Адреса: Тихомира Матијевића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-279
Е-маил: dz_gm@open.telekom.rs

Ђ

* ЂУРКОВИЋ СЕРВИС
Адреса: Свете Поповића 30, Горњи Милановац
Телефон: 032/715-490

E

*ЕЛЕКТРОСРБИЈА
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-711

*ЕНМОН - ДОО ЗА ТРГОВИНУ, УВОЗ И ИЗВОЗ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА, ГРАНИТНЕ КЕРАМИКЕ, САНИТАРИЈА, ГАЛАНТЕРИЈЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА КУПАТИЛА БЕОГРАД, ПРОДАЈНИ САЛОН ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Рудничка 35, Горњи Милановац
Телефон: 032/725-109
www.enmongroup.com

*ЕУРОБАНК ЕФГ ШТЕДИОНИЦА
Адреса: Карађорђева 6, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-804
www.eurobankefg.rs

*ЕКОНОМИК С ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Карађорђева 18, Горњи Милановац
Телефон: 032 /718-275

* ЕТШ "КЊАЗ МИЛОШ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Вука Караџића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/713 – 322, 032/720 - 810

Ж

З

* ЗВЕЗДА-ХЕЛИОС
Адреса: Радована Грковића 24, Горњи Милановац
Телефон: 032/771-000
www.zvezda-helios.rs

*ЗОО СКАЛАР
Адреса: Индустријска зона Велереч бб,
Горњи Милановац
Телефон: 032/721-035
http://zooskalar.com

* ЗИМКОМ
Адреса: Сремског Фронта 79, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 725-072

J

*ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
Адреса: Тихомира Матијевића 4, Горњи Милановац
Телефон:032/713-554
Факс: 032/716-858, 710-920
Е-маил: jpgm@open.telekom.rs

*ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"
Адреса: Војводе Мишића 23, Горњи Милановац
Телефон: 032/716-912, 716-900
Е-маил: komunalno@jkpgm.rs

*ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ
Адреса: Цара Душана 2, Горњи Милановац
Телефон:032/713-555
Е-маил: jpzp@open.telekom.rs

*ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР"
Адреса:Корчагинова бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/712-436
Е-маил: srcgm@open.telekom.rs

*"ЈИН-ТЕЛ" самостална занатска радња
Адреса: Немањина 67, Горњи Милановац
Телефон: 032/725-377

И

*ИНТЕСА БАНКА
Адреса: Карађорђева 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-230

* ИНДЕX ТОУРС
Адреса: Железничка бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/718-350

* ИНТЕРПЛЕТ- ГРАДЊА
Адреса: Велереч бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-640
Е-маил: info@interplet-gradnja.rs

* ИГ ИНВЕСТ
Адреса: Велереч бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/722-778
Е-маил: info@iginvest.rs

K

* КУД "Шумадија"
Адреса: Краљице Драге 22, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-120

* КУД "Типопластика"
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-905

* КОБРА-РИВ - Одржавање и поправка моторних возила
Адреса: 1300 Каплара 44, Горњи Милановац
Телефон: 032/701-111

*КРЕДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈЕ
Адреса: Синђелићева 6, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-557

* КБМ БАНКА
Адреса:Војводе Мишића 7-9, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-440

* КОНВОЈ-ТРАВЕЛ
Адреса: Др Арчибалда Рајса 14, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-901

* КОТЛЕНИК-ПРОМЕТ
Телефон: 032/711-189

Л

*"ЛАЈТХАУС"
Адреса: Таковска 42, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-068

*ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
"ВОЈВОДА МИЛАН ОБРЕНОВИЋ"
Адреса: Занатски центар број 11, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-752

*"ЛЕМАТЕX"
Адреса: Крагујевачка 17 , Горњи Милановац
Телефон: 032/727-505

M

*МЕТАЛАЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Адреса: Кнеза Александра 212, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-311
Фаx: 032/725-211
www.metalac.com

*МЕТАЛАЦ БОЈЛЕР
Адреса: Лјубићска 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-432

*МЕТАЛАЦ ИНКО
Адреса: Кнеза Александра 212, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-390

*МЕТАЛАЦ МАРКЕТ
Адреса: Кнеза Александра 212, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-336
www.metalacmarket.com

*МЕТАЛАЦ ПОСУЂЕ
Адреса: Кнеза Александра 212, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-300
www.metalacposudje.com

*МЕТАЛАЦ ПРИНТ
Адреса: Кнеза Александра 212, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-439

*МЕТАЛАЦ ТРЕЈД
Адреса: Лјубићска 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-430

*МЕТАЛАЦ-ПРОЛЕТЕР
Адреса: Милоша Великог 12, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-290

*МЕТАЛ – СЕКО
(производња металних врата и прозора)
Адреса: Радована Грковића 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 700-157

*МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ
(инжењерске делатности и техничко саветовање)
Адреса: Корчагиново насеље бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/725-200

* МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА
Адреса: Синђелићева 7, Горњи Милановац
Телефон:032/721-335
Е-маил: muzejgm@open.telekom.rs

П

* ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СУНЦЕ"
Адреса: Вука Караџића 4, Горњи Милановац
Телефон:032/712-363, 720-551

*ПОШТА, Горњи Милановац
Адреса: Хероја Дражевића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-316

* Мала пошта, Горњи Милановац
Адреса: Цара Душана 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 716-960

*ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Адреса: Таковска 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-089

*ПАНДА
Адреса: Рудничка 79, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-610

*ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД
Адреса: Војводе Милана 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/722-570

*ПАПИР ПРИНТ
Адреса: Корчагинова 65, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-343

*ПЕЧАТ
Адреса:Корчагинова 9, Горњи Милановац
Телефон: 032/716-085

*ПЕТ ПЛУС ПРОМ - Трговина на велико
отпацима и остацима
Адреса: Кнеза Александра 10, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-778

*ПРЕКРШАЈНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Адреса: Кнеза Александра 29, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-007

Љ

*"ЉУШОПАК"д.о.о.
Адреса: Кнеза Александра 14, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-135

* ЉИЉАН
Адреса: Петра Кочића 18, Горњи Милановац,
Телефон: 032/ 710-062

Н

* НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Адреса: Кнеза Александра 35, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-188

*НАЈ
Адреса: Карађорђева 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/714-160

*НЕВЕН ТОУРС
Адреса: Синђелићева 10, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-050

*НОРВЕШКА КУЋА
Адреса: Тадије Андрића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 712-409

Њ

O

*ОТП БАНКА СРБИЈА
Адреса: Кнеза Александра 13, Горњи МЈилановац
Телефон: 032/717-670, 032/717-672

*ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Војводе Милана 37, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-670
Е-маил: bolnica@bolnica-gm.org

* ОРИГИНАЛ
Адреса: Вука Карађића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-222

* ОДСЕК ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
Адреса: Таковска 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 717-350

*ОСНОВНИ СУД
Адреса: Кнеза Александра 29, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-270

* ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР" I
Адреса: Хероја Дражовића 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/711 – 814, 032/720 -465

* ОШ "МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ"
Адреса: Лоле Рибара 3, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-393

* ОШ "СВЕТИ САВА"
Адреса: Бошка Бухе 14, Горњи Милановац
Телефон: 032/720 – 510, 032/720 –511

* ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса: Милутина Тодоровића-Жице 10, Горњи Милановац
Телефон: 032/720 – 399, 032/727 – 010

* ОШ "ТАКОВСКИ УСТАНАК" ТАКОВО
Адреса: 32304 Таково, Горњи Милановац
Телефон: 0325/736 – 138, 032/736 – 003

* ОШ "АРСЕНИЈЕ ЛОМА" РУДНИК
Адреса: 32313 Рудник
Телефон: 032/741 – 214, 032/741 – 834

* ОШ "ИВО АНДРИЋ" ПРАЊАНИ
Адреса: 32308 Прањани
Телефон: 032/841 – 521, 032/844 – 500

Р

*РАЈФАЈЗЕН БАНКА
Адреса: Карађорђева 18, Горњи Милановац
Телефон: 032/722-190

* РАПИД
Адреса: Крагујевачка1, Горњи Милановац
Телефон: 032/727-037

*РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Адреса: Тихомира Матијевића 3, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-487

*РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Адреса: Таковска 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-350

*РГМ-ПАК
Адреса: Сврачковци бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/726-879

*РУДНИК АД И ФЛОТАЦИЈА "РУДНИК"
Адреса: Мише Михајловића 2, 32312 Рудник
Телефон: 032/741-122

С

*СВИСЛАЈОН-ТАКОВО
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-201, 032/771-300
www.takovo.co.rs

* С-ГРОУП
Адреса: Нова индустријска зона
Велереч бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/722-350
www.s-group.co.rs

* САВА ОСИГУРАЊЕ
Адреса: Кнеза Александра 102, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-664

*СИСТЕМ-ФТО
Адреса: Војводе Милана 8, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-569

*СИТОПЛАСТ
Адреса: Саве Ковачевића 31, Горњи Милановац
Телефон: 032/727-139

*СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА
Адреса: Кнеза Александра 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/721-495

*СПЕКТАР
Адреса: Саве Ковачевића 40 П. Фах 61
Телефон: 032/725-497, 032/725 498, 032/725 499
www.spektar.com

*СПОРТ МОНТЕX
Адреса: Млаковац бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-420

*СРБИЈАГАС
Адреса: Курсулина 47, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-880
www.srbijagas.com

* СРБИЈА ШУМЕ
Адреса: Хајдук Вељкова 3, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-840

* СВИН
Адреса: Карађорђева 13, Горњи Милановац
Телефон: 032/716-300

У

* УНИЦ ИМПЕX
Адреса: Велереч бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-690

*УНИЦРЕДИТ БАНКА СРБИЈА
Адреса: Кнеза Александра 69, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-476

*УСПОН
Адреса: Милоша Великог 12, Горњи милановац
Телефон: 032/710-499

*УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И
ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"
Адреса:Трг Кнеза Михаила 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-118
Е-маил: office@kcgm.org.rs

Х

* ХРАСТ - Трговина на велико дрветом,
грађевинским материјалом и санитарном опремом
Адреса: Рајка Миловановића 109,
Обилазни пут, Горњи Милановац
Телефон: 032/721-255

*ХИПО АЛПЕ-АДРИА-БАНК
Адреса: Карађорђева 8-10, Горњи Милановац
Телефон: 032/722-285

Ц

* ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
Адреса: Карађорђева 21, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 711-267

*ЦИПЕЛИЋИ ПАРФИМЕРИЈА
Адреса: Милоша Великог 24, Горњи Милановац
Телефон: 032/ 713-937

*ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: Лоле Рибара 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-405, 720-407
Е-маил: socialno@open.telekom.rs

T

* ТИПОПЛАСТИКА
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-905
www.tipoplastika.co.rs

*ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Цара Душана 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-565
Е-маил: togm@open.telekom.rs

* ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА "АИР ТОУРС"
Адреса: Милоша Великог 20, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-388
http://www.airtours.rs/

* ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ
Адреса: Војводе Мишића 9, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-018

*ТАРАXАЦУМ
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-540

*ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Карађорђева 8, Горњи Милановац
Телефон: 032/719-771

* ТЕТРА ПАК ПРОДАКШН
Адреса: Радована Грковића бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/770-100, 032/713-407
www.tetrapak.com

* ТОРДА ЗВЕЗДА
Адреса: Радована Грковића 24, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-490

* ТШ "ЈОВАН ЖУЈОВИЋ"
Адреса:: Вука Караџића 1, Горњи Милановац
Телефон: 032/713 – 320, 032/710 – 597

Ћ

"ЋИРА" самостална угоститељска радња
Адреса: Железничка бб, Горњи Милановац
Телефон: 032/717-659

F

*ФРИГОСЕРВИС
Адреса: Војводе Милана Обреновића 31, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-524

*ФОТО "ЕЛИТ"
Адреса:Кнеза Александра бр.17, Горњи Милановац
Телефон: 032/713-268

*ФОТО-КОЛОР ЕКСПРЕС Д.О.О
Адреса: Милоша Великог 33, Горњи Милановац
Телефон: 032/711-287

*ФАД
Адреса: Кнеза Александра 210, Горњи Милановац
Телефон: 032/725-255

* ФОКА
Адреса: Крагујевачка 10, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-635

* ФРИГО ФАКС
Адреса: Др Арчибалда Рајса 11, Горњи Милановац
Телефон: 032/710-954

Ч

* ЧАЧАНСКА БАНКА
Адреса: Кнеза Александра 2, Горњи Милановац
Телефон: 032/720-026

Џ

Ш

*ШУМАДИЈА ПРЕВОЗ
Адреса: Наталије Царевић 11, Горњи Милановац
Телефон:032/716-110

*ШИПАД
Адреса: Крагујевачки пут бб, Горњи Милановац,
Телефон: 032/ 725-655 и 725-656logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!