opstina Горњи Милановац

Општинско већеДејан Ковачевић,
Председник Општинског већа
Јадранка Достанић,
Заменик председника Општинског већа
 


Надлежности Општинског већа


Општинско веће:
  1)  утврђује предлог одлуке о буџету општине;
  2) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
  3)  решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
        организација из изворног делокруга општине;
  4)  помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности;
  5)  доноси Пословник о свом раду, на предлог председника општине.Чланови Општинског већа

1. Радовин Веселиновић
пољопривреда и развој месних заједница
Прањани
2. Десимир Јовановић
инфраструктура и координација јавних предузећа
Горњи Милановац
3. Срђан Милићевић
просвета и спорт
Горњи Милановац
4. Иван Бешлагић
екологија и заштита животне средине
Горњи Милановац
5. др Миро Лазаревић
здравство
Горњи Милановац
6. Јован Матијевић
предузетништво
Луњевица
7. Славица Радојевић Груевски
људска права и сарадња са мањинама
Рудник
8. Душан Дражовић
правна питања
Горњи Милановац
9. Јасмина Марић
култура и туризам
Горњи Милановац
10. Ђуро Ћук
комуналне делатности
Горњи Милановац
11. Небојша Лазовић
привреда
Горњи Милановац
Ћир    Lat    Eng


       
opstina Горњи Милановац
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!