opstina gornji milanovac

10. новембар 2016.
Одржана седница Штаба за ванредне ситуације


Данас је, у Кабинету председника општине Горњи Милановац, одржана седница Штаба за ванредне ситуације.


Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, на првој седници одржаној дана 10.11.2016.године са почетком у 12:00 часова, једногласно су донели следеће:


ЗАКЉУЧКЕ


1. По Предлогу програма зимског одржавања градских и приградских улицаЈП "За изградњу општине" чишћење и одржавање саобраћајница обавља ЈП ''За путеве'' све до спајања у ново јавно предузеће.

2. Прихвата се Предлог програма зимског одржавања локалних путева ЈП "За путеве" да редовно чисти и одржава 39 локалних путева са 27 мостова у зимској сезони, до центра насеља сеоских месних заједница у укупној дужини од 282км. У случају појаве екстремних снежних падавина, ангажовати сву расположиву додатну тешку механизацију према евиденцији власника грађевинских машина на територији општине. Ову надлежност ЈП "За путеве" обавља све до спајања у ново јавно предузеће.

3. Прихвата се програм припремљености за зимску сезону ЈКП "Горњи Милановац" за управљање и одржавање високе ретензионе бране ''Бањани'' у Горњим Бањанима и функционисање и пружање услуга из своје надлежности у зимској сезони. Обавезује се ЈКП ''Горњи Милановац'' да у плану пословања за 2017.годину укључи израду потребне техничке документације за израду Пројекта изведеног статања бране ''Бањани'' у Горњим Бањанима какао би исту предао на управљање надлежном ЈВП ''Србијаводе''.

4. Прихвата се програм припремљености за зимску сезону привредног друштва Рудник и флотација ''Рудник'', Одељења за друштвене делатности за рад школа и предшколске установе, Дома Здравља, Шумске управе ''Горњи Милановац'', Центра за социјални рад, Организације Црвеног крста и Ловачког удружења ''Војвода Милан Обреновић''.


gm

5. Обавезују се Савети месних заједница на сеоском подручју да редовно чисте и одржавају локалне путеве од центра месне заједнице и некатегорисане путеве сопственом механизацијом уз могућност коришћења финансијских средстава за набавку горива за ту намену.

6. Обавезује се Дом здравља, да предузме све мере за спровођење примарне здравствене заштите на територији општине Горњи Милановац, преко развијене мреже здравствених станица и амбуланти по насељеним местима са расположивим капацитетима и медицинским особљем у предстојећој зимској сезони.

7. Обавезују се Општинска управа, јавне службе и установе да у оквиру своје редовне надлежности предузму све мере за несметано функционисање у зимским условима.

8. Обавезује се Одељење за друштвене делатности да прати реализацију мера припремљености за зимске услове у свим школама и предшколским установама на територији Општине Горњи Милановац, за несметано функционисање у зимској сезони (грејање, чишћење снега, одржавање прилаза и дворишта школа, чишћење кровних конструкција од снега и леда, одржавање водоводне, електро и гасне инсталације, расвете и др.)

9. Обавезују се ''Електродистрибуција и ''Телеком'' на подручју општине Горњи Милановац, да предузму све превентивне мере за несметано пружање електро и телекомуникационих услуга становништву у предстојећем зимском периоду.

10. Издати саопштење за јавност


ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

КОМАНДАНТ

Дејан Ковачевић








Повратак на: Саопштења






logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!