opstina gornji milanovac

21. октобар 2016.
Обавештење за јавност


Решењем Mинистарства пољопривреде и заштите животне средине подручје у полупречнику од најмање 100 км од жаришта у насељеним местима: Семедраж, Шарани у општини Горњи Милановац, Моравички управни округ, проглашава се зараженим од заразне болести плави језик, а подручје у полупречнику од најмање 50 км од границе зараженог подручја, на којем није спровођена вакцинација, проглашава се угроженим од заразне болести плави језик.


На зараженом подручју, ради сузбијања и искорењивања болести плавог језика спроводиће се следеће мере:

1. у кругу од најмање 20 км од зараженог газдинства забрана кретања пријемчивих животиња са газдинстава, осим ако су животиње вакцинисане против болести плавог језика;

2. забрана промета и кретања пријемчивих животиња изван зараженог подручја осим уколико су животиње вакцинисане против болести плавог језика;

3. попис свих газдинстава на којима се држе или узгајају пријемчиве животиње;

4. споровођење епизоотиолошког увиђаја;

5. попис места на и око газдинстава на којима је утврђена болест, а која представљају потенцијална станишта за векторе;

6. обилажење газдинстава уз спровођење клиничког прегледа животиња, односно патоанатомског прегледа угинулих животиња, као и лабораторијска испитивања ради потврде постојања болести;

7. затварање пријемчивих животиња у објекте, где је то могуће, у периоду активности вектора;

8. третирање животиња, објеката и непосредне околине у којима су боравиле заражене животиње, као и превозних средстава којима се врши превоз животиња за ту сврху одобреним инсектицидом, узимајући у обзир постојаност инсектицида и климатске услове;

9. нешкодљиво уклањање лешева угинулих или убијених животиња;

10. клање животиња када се то сматра потребним како би се спречило ширење епизоотије или убијање животиња са израженим клиничким симптомима, на газдинствима на којима је потврђена болест.


gm

На угроженом подручју, ради сузбијања и искорењивања болести плавог језика спроводиће се следеће мере:

1. пописивање свих газдинстава где се држе пријемчиве животиње у што краћем року;

2. праћење здравственог стања пријемчивих животиња и контрола популације вектора;

3. забрана промета и кретања пријемчивих животиња изван угроженог подручја осим уколико су животиње вакцинисане против болести плавог језика.


Средства за спровођење наређених мера на газдинствима која су проглашена зараженим од болести плавог језика, обезбеђена су у буџету Републике Србије.


Повратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!