opstina gornji milanovac

14. јул 2016.
Упозорење на појаву пожара


Општински штаб за ванредне ситуације Горњи Милановац


Посебни временски услови – нагла појава високих температура, суво време, појава ветра, интензивно обављање сезонских пољопривредних радова, погодују настанку и ширењу пожара на отвореном простору и појаву шумских пожара. У циљу спречавања појаве, настанка пожара на отвореном, Општински штаб за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, издаје следеће:


УПОЗОРЕЊЕ НА ПОЈАВУ ПОЖАРА!


- Приликом обављању послова у природи који могу изазвати пожар, чиме се проузрокују велике материјалне штете а нарочито приликом употребе отвореног пламена, ватре и жара морају се спроводити мере заштите од пожара,
- Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености до 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара,
- Запаљиви материјал не сме се складиштити на простору који је удаљен мање од 6 метара од објеката,
- За време обављања жетве, вршидбе, превоза стрних усева и камарисања, забрањена је употреба цигарете, осим на месту које је означено као место за пушење, удаљено најмање 30 метара од места рада и снабдевено посудом са водом за гашење опушака и палидрваца,
- Обавеза је власника и корисника да све пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту страних усева и сламе, буду технички исправне и обезбеђене одговарајућим средствима за гашење пожара (противпожарни апарат, ашов, лопата...).
- Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору, спаљивање биљних остатака и одлагање смећа у шуми због могућности самозапаљења,
- Противпожарну стражу дужно је да организује: лице које претаче запаљиве течности или запаљиве гасове у количини изнад 5 м³; лице које изводи радове заваривања, резања и лемљења, користи отворени пламен или алат који приликом коришћења варничи у просторији која није посебно прилагођена за обављање тог посла; организатор јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од избијања пожара,
- Контролишите употребу отвореног пламена и забрану пушења у просторијама економских објеката, штала, складишта сена, сламе и друге сточне хране,
- Поштујете знаке забране приступа у областима велике опасности од пожара.


За лица која не спроводе мере заштите од пожара, примењују се казнене одредбе Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/2009 и 20/2015).


Податке о потенцијалним и изненадним опасностима и ризицима или последицама догађаја који угрожавају живот и здравље људи, животиња проузрокују штете материјалних добара, без одлагања пријавити на следеће телефоне:


Ватрогасно спасилачка јединица Г. Милановац Полицијска станица Г. Милановац Хитна помоћ
Г. Милановац
Сектор за ВС
Оперативни центар
Чачак
Општински штаб за
ванредне ситуације
Горњи Милановац
193 192 194 1985 032/515-00-50
У Г.Милановцу, 14.07. 2016.г.
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Дејан Ковачевић

gmПовратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!