opstina gornji milanovac

15. јун 2016.
Друга редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац


gm

Скупштина општине Горњи Милановац је у петак 10.06.2016. године, одржала другу редовну седницу у новом сазиву.


На почетку седнице констатовано је да су испуњени услови за престанак мандата одборницима Скупштине општине Горњи Милановац и то: Дејану Ковачевићу, Јадранки Достанић, др Миру Лазаревићу, Десимиру Јовановићу, Радовину Веселиновићу и Славици Радојевић-Груевски са изборне листе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ". Након тога Скупштина општине је донела одлуку о потврђивању мандата одборницима: Слободану Обрадовићу, Слободану Жиловићу, Јелени Радоњић, Милети Тешићу, Милану Алексићу, Оливери Старчевић и Бошку Радовановићу са изборне листе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ", и Милу Живановићу са изборне листе "ЗЕЛЕНА СТРАНКА".


Одборници су у оквиру четврте тачке дневног реда разматрали и донели Одлуку о Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац.


Известилац је навео да је у Закону о правобранилаштву утврђена обавеза јединица локалне самоуправе да најкасније у року од 6 месеци од дана ступања закона на снагу, донесу одлуке о својим правобранилаштвима тј.да постоји обавеза доношења нових одлука, а не усклађивању ранијих путем њихових измена и допуна.


Након известиоца за реч се јавио Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић који је истакао да смо већ требали да донесемо одлуку о јавном правобранилаштву с обзиром да је Закон о правобранилаштву ступио на снагу још 2014.године, којом би јавно правобранилаштво у општини Горњи Милановац постало независтан орган , а не у склопу Општинске управе као што је то било досада. Такође је истакао да је потребно донети ову одлуку јер се сва суђења која се воде пред судовима против општине Горњи Милановац у претходном периоду само одлагала и зато што општина нема заступника који ће да заступа њене интересе.


У даљем току седнице Скупштина је донела Одлуку о образовању Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац, Одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2015.годину, Одлуку о давању претходне сагласности на статусну промену –припајање јавног предузећа за путеве општине Гoрњи Милановац Jавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац.


Председник општине Горњи Милановац, Дејан Ковачевић дискутујући по осмој тачки дневног реда, а која се односи на разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Горњи Милановац је између осталог истакао да се у Извештају о раду општинске управе конкретно Одељења за друштвене делатности, може видети да се током 2015.године, Комисији за решавање захтева лица у стању социјанле потребе и председнику општине, обратило 978 лица. Сви захтеви су позитивно решени и по том основу из буџета је исплаћено 4.667.635,00 динара. Председник је навео да тај посао, по закону, треба да ради установа која има стручне људе и која има социјалну карту које би се придржавали у тој расподели, конкретно Центар за социјални рад, а не председник општине и Комисија.


Што се тиче јавних набавки чији је инвеститор Општина тј. Општинска управа председник се осврнуо пре свега на реконструкцију Дома културе која је коштала буџет општине Горњи Милановац 476.859.834,16 динара, а да је мање од половине радова завршено, без издате употребне дозволе и противпожарне сагласности. Навео је да су средства у буџету за реконструкцију за 2016.годину потпуно утрошена и да се за наставак радова морају обезбедити додатна средства ребалансом буџета.


Свих 26 присутних одборника је гласало "против" усвојања Извештаја о раду Општинске управе општине Горњи Милановац за 2015.године, чиме је Скупштина општине негативно оценила рад Општинске управе у 2015. години.


Одборници Скупштине општине донели су Решење о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за водоснадбевање "Рзав" Ариље са финансијским извештајем за 2015.годину, као и више Закључака о прихватању одлука Управног одбора Јавног предузећа за водоснадбевање "Рзав" Ариље које се односе на пословање овог јавног предузећа.


Такође, донет је Закључак о усвајању извештаја о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015.годину, као и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Горњи милановац за 2016.годину.


У оквиру 16. тачке дневног реда донето је решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Горњи Милановац.


Скупштина је донела Решење о измени решења о именовању председника и чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац.


Након тога, Скупштина је донела решење о разрешењу Милоша Николића, дипломираног економисте из Горњег Милановца дужности директора Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац, услед истека периода на који је именован.


За в.д. директора Музеја предложен је Александар Марушић, а известилац по овој тачки дневног реда је била Александра Јанковић, председник Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања. За реч се јавио Дејан Ковачевић, Председник општине Горњи Милановац који је навео да је предлог за именовање в.д директора Александра Мурушића, дошао искључиво из његове радне биографије и стручности за обављање тог посла, као и да на челу једне овакве установе може допринети развоју и афирмисању многих историјских чињеница и ствари по којима Горњи Ммилановац може да се дичи и у наредном периоду и по коме треба да буде још препознативљији.


Скупштина општине Горњи Милановац једногласно је донела Решење о именовању Александра Марушића, диплпомираног историчара из Горњег Милановца за вршиоца дужности директора Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац.


На крају заседања Скупштина је донела Решења о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац, услед истека периода на који су имениовани, као и Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Музеја рудничко -таковског краја Горњи Милановац.


На другој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац нико од одборника није поставио одборничко питање.
gm    gmПовратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!