opstina gornji milanovac

30. мај 2016.
Одржана седница Општинског већа


gm

На данас одржаној седници Општинског већа у Горњем Милановцу разматрано је дванаест тачака дневног реда.


На почетку седнице донет је Закључак о одлагању утврђивања Предлога одлуке о завршном рачуну буџета општине Горњи Милановац за 2015. године, до добијања извештаја екстерне ревизије као обавезног дела завршног рачуна буџета у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему.


Веће је утврдило предлог одлуке које се састоји од пет тачака. За вршење екстетрне ревизије завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2015. годину, ангажује се лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Избор и ангажовање лица извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и поштовање прописа којим се уређује рачуноводсво и ревизија. Уговор о изабраним лицима потписаће се по добијању сагласности Државне ревизорске институције. Извештај о извршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2015. годину. Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац", а примењиваће се по добијању сагласности од Државне ревизорске институције.


Донет је Закључак о ангажовању овлашћене ревизорске куће ради ивршења контроле материјално – финансијског пословања Општине Горњи Милановац за период од 01.01.2015.-31.12.2015. године. Такође, утврђен је Предлог одлуке о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу општине и Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац о приступању статусној промени – припајања, Јавног предузећа за путеве општине Јавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац. Утврђен је Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Горњи Милановац, а који ће бити разматрани на првој наредној седници Скупштине општине.


На данашњој седници разматрани су предлози и донета решења о давању сагласности на измене финансијских планова Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац, Бибилотеке "Браћа Настасијевић" Горњи Милановац и Туристичке организације општине Горњи Милановац. Такође, разматрани су предлози и донета решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и Решење о промени апропријације.


У наставку седнице Општинско веће донело је решење о давању сагласности на измене финансијских планова месних заједница: Велереч, Гојна Гора, Коштунићи, Шилопај, Драгољ, Каменица, Озрем, Савинац, Неваде, Бело Поље и Таково за 2016. годину.


У оквиру последње тачке дневног реда Општинско веће донело је Закључак о поништавању јавног конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Горњи Милановац у 2016. години.
gm    gmПовратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!