opstina gornji milanovac

09. март 2016.
Увид у бирачки списак


Обавештавају се грађани општине Горњи Милановац, да поводом расписаних избора заказаних за 24.04.2016. године, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање или измену података у бирачком списку до његовог закључења 08.04.2016. године. Захтеви за упис, брисање или измену подносе се служби за ажурирање бирачког списка општинске управе општине Горњи Милановац ул. Тихомира Матијевића бр.4, канцеларија бр.5 (пети спрат, објекат бивших Дечијих новина) радним данима и суботом у времену од 07,30 до 15,30 часова као и проверу преко сајта Министарства www.mduls.gov.rs тако што се у празно поље унесе свој ЈМБГ и задати код са слике на сајту.


Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи ( изабрано место гласања ),чл. 15 ЗоЈБС, подноси се истој служби најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, до 02.04.2016.године.


Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностанству, чл.16. став 1. ЗоЈБС, подноси се истој служби и преко дипломатско-конзуларног представништва Министарству правде и државне управе најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, до 02.04.2016.године.


Право да од проглашења изборне листе, увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена , чл.21 ЗоЈБС и тачка 9. Упуства за спровођење ЗОЈБС.


Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање или измену неке чињенице уз прилагање потребних доказа.


Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка односно до 08.04.2016.године до 24,00 часа а од заључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора тј. 20.04.2016.године Министарство правде и државне управе.


Сва потребна обавештења у вези ажурирања Јединственог бирачког списка могу се добити на телефон : 032- 515-0549 и 717-454.


Преузмите комплетно обавештење у пдф формату.
gmПовратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!