opstina gornji milanovac

Opštinsko većeDejan Kovačević,
Predsednik Opštinskog veća
Jadranka Dostanić,
Zamenik predsednika Opštinskog veća
 


Nadležnosti Opštinskog veća


Opštinsko veće:
  1)  utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine;
  2)  vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa
        zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine;
  3)  rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih
        organizacija iz izvornog delokruga opštine;
  4)  pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti;
  5)  donosi Poslovnik o svom radu, na predlog predsednika opštine.Članovi Opštinskog veća

1. Radovin Veselinović
poljoprivreda i razvoj mesnih zajednica
Pranjani
2. Srđan Milićević
prosveta i sport
Gornji Milanovac
3. dr Miro Lazarević
zdravstvo
Gornji Milanovac
4. Slavica Radojević - Gruevski
ljudska prava i saradnja sa manjinama
Rudnik
5. Dušan Dražović
pravna pitanja
Gornji Milanovac
6. Jasmina Marić
kultura i turizam
Gornji Milanovac
7. Đuro Ćuk
komunalne delatnosti
Gornji Milanovac
8. Nebojša Lazović
privreda
Gornji Milanovac
9. Marija Niketić
Gornji Milanovac
10. Lazar Mirjanić
Gornji Milanovac
11. Milojko Živanović
Gornji Milanovac
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!