opstina gornji milanovac

Sport


stadion fk metalac

Sportski savez opštine Gornji Milanovac osnovan je 06.05.1998. godine i trenutno broji 45 članova od čega su 19 istovremeno članovi jedinog opštinskog granskog saveza - fudbalskog.


Između ostalog jedan od osnovnih ciljeva Saveza je da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta na teritoriji opštine Gornji Milanovac i obezbeđuje prostorne, kadrovske, materijalne i druge uslove za uključivanje što većeg broja dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom kroz programe sporta i sportske rekreacije.


Finansiranje se vrši na osnovu Odluke o finansiranju sporta i fizičke kulture iz budžeta opštine Gornji Milanovac, a prema Pravilniku o fininasiranju oblasti sporta i fizičke kulture u opštini Gornji Milanovac i Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija (klubova i udruženja) opštine Gornji Milanovac koje je izradio Savez. Tako se na finansiranju nalazi 33 članice na osnovu redovnih programa i 12 po posebnom programu, a na osnovu Konkursa za sredstva.


Pored ovoga ističemo da je opština Gornji Milanovac među retkima koja besplatno daje na korišćenje sve svoje objekte članicama Sportskog saveza.


sportska hala breza

Korisni linkovi:

Sportski savez opštine Gornji Milanovac: sportgm.rs
Opštinski fudbalski savez: sportgm.rs/clanice/ofsgm.html
Sportska hala "Breza": sportskahalabreza.com
FK "Metalac": fkmetalac.rs
FK "Takovo": fktakovo.rs
Karate klub "Takovo": karateklubtakovo.wordpress.com/


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!