opstina gornji milanovac

Skupština Opštine Gornji MilanovacLazar Nikolić,
Predsednik SO G. Milanovac
Zoran Radovanović,
Zamenik predsednika SO G. Milanovac
Tijana Radivojević,
Sekretar SO G. Milanovac
 


Odbornici:

<

1.

Obrad Milosavljević
Leušići
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

2.

Aleksandra Janković
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

3.

Zoran Pantović
Bogdanica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

4.

Zoran Radovanović
Donja Vrbava
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

5.

Dragana Nikitović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

6.

Marija Brkić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

7.

Dejan Bojović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

8.

Dragica Radišić
Svračkovci
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

9.

Bojan Veljović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

10.

Duško Kuzmanović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

11.

Stefan Jocović
Rudnik
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

12.

Branka Caković
Lunjevica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

13.

Radivoje Đorđević
Ugrinovci
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

14.

Slobodan Obradović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

15.

Slobodan Žilović
Lipovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

16.

Jelena Radonjić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

17.

Mileta Tešić
Grabovica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

18.

Milan Aleksić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

19.

Olivera Starčević
Pranjani
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

20.

Ivan Pavlović
Lozanj
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

21.

Olivera Savić
Gojna Gora
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

22.

dr Vladimir Milovanović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

23.

dr Sandra Ponjavić
Brđani
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

24.

Boško Radovanović
Gornji Branetići
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

25.

Dragan Marjanović
Gornji Milanovac
SAMOSTALNI ODBORNIK

26.

Lazar Nikolić
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

27.

Miroslav Milovanović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

28.

dr Sanja Đurović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

29.

mr Vesna Borovnjak
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

30.

Bojan Petković
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

31.

Aleksandar Sokolović
Donja Crnuća
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

32.

Slavica Mihajlović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

33.

Vučko Stojković
Rudnik
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

34.

Milisav Mirković
Nevade
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

35.

Aleksa Gagić
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

36.

Srboljub Nešović
Kalimanići
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

37.

Milka Popović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

38.

Milomir Milovanović
Pranjani
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

39.

Milenko Maletković
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

40.

Dragan Đorđević
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

41.

Duško Antonijević
Ljevaja
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

42.

Ljubica Bralović
Pranjani
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

43.

Dušan Živanović
Teočin
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

44.

Kristina Milošević
Gornji Milanovac
KRISTINA MILOŠEVIĆ - STRANKA RUSA SRBIJE

45.

Petar Novković
Gornji Milanovac
KRISTINA MILOŠEVIĆ - STRANKA RUSA SRBIJE

46.

Boško Milovanović
Družetići
NOVA SRBIJA

47.

Ljiljana Mitrović
Gornji Milanovac
NOVA SRBIJA

48.

Milan Koljajić
Brđani
NOVA SRBIJA

49.

Mile Živanović
Gornji Milanovac
ZELENA STRANKA


Nadležnosti i način odlučivanja u Skupštini Opštine Gornji Milanovac

Skupština opštine Gornji Milanovac je najviši organ Opštine koja vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom Republike Srbije, Zakonom i Statutom opštine Gornji Milanovac. Skupštinu opštine čine 49 odbornika koje građani biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem na svake četiri godine.


Kao organ Opštine SO ima sledeće nadležnosti:
1) Donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine opštine;
2) Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3) Utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4) Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
5) Donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
6) Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
7) Donosi propise i druge opšte akte;
8) Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
9) Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom Opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
10) Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa Zakonom i daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju koeficijenti za isplatu zarade zaposlenih u ustanovama i javnim preduzećima koji se finansiraju iz budžeta Opštine;
11) Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
12) Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
13) Bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća
; 14) Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
15) Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
16) Donosi akt o javnom zaduživanju Opštine u skladu sa Zakonom kojim se uređuje javni dug;
17) Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine;
18) Odlučuje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine;
19) Odlučuje o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju nepokretnim stvarima u javnoj svojini, koje koriste organi i organizacije Opštine;
20) Odlučuje o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, uključujući i razmenu;
21) Odlučuje o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uključujući i razmenu;
22) Odlučuje o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti, na drugog nosioca prava javne svojine uključujući i razmenu;
23) Odlučuje o ulaganju u kapital javnog preduzeća i društva kapitala, čiji je osnivač Opština;
24) Odlučuje o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini;
25) Odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini, javnim preduzećima, mesnim zajednicama, ustanovama, agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština; 26) Daje prethodnu saglasnost javnim preduzećima, mesnim zajednicama, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama, koji su nosioci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine, za davanje u zakup istih;
27) Odlučuje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine na kojima javna preduzeća, mesne zajednice, ustanove, javne agencije i druge organizacije imaju pravo korišćenja, nezavisno od volje nosioca prava korišćenja na toj nepokretnosti;
28) Odlučuje o oduzimanju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, na kojima pravo korišćenja imaju javna preduzeća, mesne zajednice, ustanove i javne agencije, a koje nisu u funkciji ostvarivanja delatnosti nosioca prava korišćenja na toj stvari, kao i ako se stvari koriste suprotno Zakonu, drugom propisu ili prirodi i nameni nepokretnosti, a u drugim slučajevima pod uslovom da se nosiocu prava korišćenja obezbedi korišćenje druge odgovarajuće nepokretnosti;
29) Odlučuje o davanju na korišćenje nepokretnosti koje Opština stekne nasleđem, poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi Zakonom određen način;
30) Odlučuje o davanju saglasnosti javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Opština a koji su nosioci prava korišćenja na nepokretnostima, za upis prava svojine na tim nepokretnostima;
31) Odlučuje o davanju na korišćenje komunalne mreže;
32) Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
33) Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
34) Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
35) Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
36) Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
37) Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
38) Obrazuje Opštinski štab za vanredne situacije;
39) Informiše javnost o svom radu;
40) Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
41) Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Opština;
42) Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini;
43) Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
44) Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
45) Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine Gornji Milanovac.


Skupština opštine je kolektivni organ koji odlučuje glasanjem odbornika i to većinom prisutnih odbornika. Samo za pojedina pitanja je nepohodna kvalifikovana većina tj. većina od ukupnog broja odbornika. Glasanje se obavlja javno, dizanjem ruke ili prozivkom. Odlučivanje je moguće vršiti i tajnim glasanjem ali samo u situacijama predviđenim Zakonom, Statutom opštine ili Poslovnikom o radu SO. U skladu sa nedavno usvojenim Poslovnikom o radu SO Gornji Milanovac akti koje SO donosi u vršenju svoje nadležnosti su: Statut opštine, Poslovnik Skupštine opštine, odluke, programi, rešenja, zaključci, preporuke i drugi akti. Takođe, SO vrši autentično tumačenje akata čiji je donosilac.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!