opstina gornji milanovac

02. decembar 2014.
Održano Opštinsko veće opštine Gornji MilanovacGornjomilanovački članovi Opštinskog veća danas su aktivno polemisali o više tačaka dnevnog reda, među kojima se našla Odluka o budžetu za 2015. godinu, izveštaj državne revizije, stanje u poslovanju Doma Zdravlja i mnogim drugim temama od značaja za gornjomilanovčane, a kao tekuće pitanje koje je izazvalo najviše reakcija većnika je opravdanost u donošenje Odluke ministra prosvete Srđana Verbića na izbor direktora gornjomilanovačke predškolske ustanove "Sunce".


Poštujući Zakon o budžetskom sistemu i nalog državne revizorske institucije, Odeljenje za privredu i finansije Opštinske uprave je u zakonskom roku do 15. oktobra dostavilo Opštinskom veću Nacrt Odluke o budžetu za narednu godinu. Prema budžetskom kalendaru nacrt Odluke je 1. novembra i usvojen na Opštinskom veću. Međutim, Ministarstvo za finansije je Uputstvo za pripremu budžeta za 2015 godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu, dostavilo opštini Gornji Milanovac 28. novembra u kome je definisana masa za plate zaposlenih kao i plan broja zaposlenih. Kako se Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, sredstva se za plate umanjuju za 10 % i preusmeravaju u republička sredstva. Dodatno se sredstva umanjuju i u cilju daljeg fiskalnog prilagođavanja u manjem obimu za 2,5% kao posledica odliva broja zaposlenih do koga će doći u toku 2015.godine jer je Programom Vlade predviđeno smanjenje broja zaposlenih za 5%. Uzimajući sve u obzir došlo je samo do klasifikacionih promena, tako da su članovi veća ovom prilikom usvojili ove amandmana koji se konkretno tiču usklađivanja opštinskih sa republičkim propisima.


Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković, upoznao je članove veća sa izveštajem Državne revizije za 2013. godinu, rekavši da na dostavljeni izveštaj možemo biti zadovoljni, evidentirane su pojedine nepravilnosti koje možemo u doglednom vremenu korigovati ali sudeći da su predmet posmatranja državne revizije bilo sedam lokalnih samouprava, možemo slobodno reći da je naša Opštinska uprava znatno najpravilnije poslovala u odnosu na druge kontrolisane. Načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović je rekla da je u proteklom periodu revizorima stavljeno sve na raposloganje za kontrolu u 2013.godini i da je odrađen veliki posao tako da svi u opštini možemo biti zadovoljni rezultatima koji govore da se budžetom u 2013.godini domaćinski raspolagalao. – "Nije bilo nenamenskog trošenja sredstava, nije probijena apropijacija, postoje svi normativi, odnosno, pravilnici i odluke koje se primenjuju, plate zaposlenih su u skladu sa zakonskim propisima, kao i sve isplate koje idu iz budžeta, javne nabavke se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Postoje pravilnici o potrošnji goriva, telefona, dnevnica, prezentacije i svih drugih troškova koji su svedeni na minimum. Prema izjavi revizora budžetski suficit u predhodnoj godini je za pohvalu. Primedbe koje su nam dostavljene a posebno što se tiče iznosa 3.300.000,00 dinara koji se u medijima pominje kao "neosnavano isplaćena sredstva" iz budžeta Opštine Gornji Milanovac su zapravo Odlukom o budžetu opštine opredeljena i namenjena za prevoz penzionera na teritoriji opštine Gornji Milanovac i ova sredstva su u toku 2013. godine utrošena shodno Pravilniku koji je doneo Predsednik opštine, ali je DRI insistirala da bude doneta i posebna Odluka koja bi regulisala ovu oblast. Izveštaj svih sedam opština, uključujući i našu je transparanetan i može da se vidi na sajtu Državne revizorske institucije, rekla je načelnica Petrović, zahvalivši se još jednom svom timu na obavljenom poslu i dobrom poslovanju.


Članovi gornjomilanovačkog veća danas su razmatrali i problem Doma zdravlja, konstatujući da je dug ove ustanove veći od sedam miliona, da kasne plate lekarima koji nisu na platnom spsiku, te da su pristigle izvršne sudske presude po tužbi vozača koji su tražili uvećanje koeficijenata za obračun plata, a tu su i nerešeni problemi iz 2008-me kada su razdvojeni Dom zdravlja i Bolnica. Većnici su jednoglasni da je problem sistemski i da razrešenje problema prema predlozima formirane opštinske radne grupe mora da se nađe na višim nivoima.Pred većnicima se našla i informacija o raspodeli 1.501.715,00 dinara podsticajnih budžetskih sredstava za trideset i jednog poljoprivrednog proizvođača i to za nabavku opreme, sadnica i gradnju sistema za navodnjavanje.


Najviše komentara i podršku većnika izazavalo je izlaganje većnika Desimira Jovanovića koji je izrazio nezadovoljstvo u nezakonitost u donošenju Odluke ministra prosvete Srđana Verbića na izbor direktora predškolske ustanove "Sunce".


– Nečuvena je aktuelna situacija u vrtiću, postojećeg direktora ponovo izglasava 94 kolege od 157 koliko ih je glasalo, pa na Upravnom odboru od 9 glasalih članova, direktor opet ima većinu sa 5 glasova i onda kada je po proceduri zatražena saglasnost nadležnog Ministarstva, stiže dopis ministra Verbića da taj direktor nema saglasnost na imenovanje "da se ne bi narušilo nesmetano obavljanje delatnosti ustanove". Meni je nejasno da ministar na 120km bolje zna šta se dešava u Ustanovi od njih sami koji tamo rade. Posebno kako je moguće da se odmah i postavlja vršilac dužnosti, za koga se već u Beogradu zna da će dobro obavljati posao, a nije stavljen ni na zakonsku proceduru razmatranja od strane kolektiva i drugih organa.


Ostali većnici su zatražili da se preispita zakonitost donošenja te odluke jer se time ne poštuje ograni opštine Gornji Milanovac koji pri tom finansiraju ovu dečju ustanovu. Ova ustanova nema finansijskih problema, funkcioniše veoma dobro u skladu sa svojim mogućnostima, te je ova odluka ministra krajnje nejasna većnicima.


Predsednik Mirković je rekao da kao većnici možemo zatražiti preispitivanje zakonitosti ove odluke, a kao političke grupacije u svojim političkim prostorijma zatražićemo i preispitivanje koalicionog ugovora.

Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!