opstina gornji milanovac

29. januar 2018.
Cena vrtića nepromenjena i u ovoj godini


Na predlog predsednika opštine Gornji Milanovac, Dejana Kovačevića, na današnjoj, tridesetšestoj sednici Opštinskog veća, članovi veća razmatrali su Rešenje o utvrđivanju jedinstvene ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu za 2018. godinu u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ Gornji Milanovac. Pored ove, na dnevnom redu našlo se još devet tačaka za razmatranje.


Na početku sednice usvojen je Zapisnik sa 35. sednice Opštinskog veća, održane 29. decembra 2017. godine.


gm

Odluka da cena vrtića i za ovu godinu bude ista kao i prethodne godine usvojena je jednoglasno. Komentarišući odluku, odnosno subvencionisano učestvovanje Opštine u ceni vrtića, predsednik je istakao:„Zakonskim izmenama, kao lokalna samouprava mi smo u mogućnosti da finansiramo vrtić u visini do 80% od ekonomske cene vrtića po detetu. Odlučili smo da cenu vrtića i ove godine zadržimo na istom nivou, da maksimalno, kao lokalna samouprava koristimo ovu zakonsku mogućnost i da malo olakšamo i rasteretimo budžet svihroditelja čija deca idu ili se tek upisuju u vrtić tako što ćemo i u narednom periodu nastaviti sa praksom subvencionisanja do 80% od ukupne cene vrtića. U apsolutnom iznosu, cena vrtića ostaje ista i ona iznosi 4.629,00 dinara za sve vaspitne grupe, osim za decu koja pohađaju pripremni predškolski program. Za decu koja pohađaju celodnevni pripremni predškolski program cena vrtića je 3.621,00 dinar, a za decu koja borave samo 4 sata besplatan je pripremni predškolski program. Takođe, na teret budžeta Opštine padaju i troškovi u punom iznosu za boravak trećeg i svakog narednog deteta.Na ovakav način subvencionisanja korišćenja vrtića i pored jednokratnih novčanih sredstava koje dajemo za svako novorođeno dete u Opštini, želimo da pospešimo i da pomognemo populacionu politiku i rađanje dece u našoj opštini. Mislim da smo jako dobro planirali i da smo u samom vrhu u Republici Srbiji kada je u pitanju briga o najmlađima i uopšte briga o porodici.“


gm

Takođe, na današnjem zasedanju Opštinskog veća razmatran je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija za 2018. godinu Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac. Predsednik opštine Dejan Kovačević rekao je da je osnivanjem Javnog preduzeća za izgradnju i davanjem u nadležnost komunalnih delatnosti tom preduzeću,jasna želja opštine da to preduzeće postane sposobno da radi sve one poslove iz komunalne delatnosti koje su mu skupštinskom odlukom poverene u nadležnost: „Ove godine u opštinu Gornji Milanovac prvi put uvodimo model naplate parking mesta. Cilj nam je da se javno preduzeće maksimalno osposobi za taj posao, tako da je predviđeno da se u tu svrhu nabavi jedno pauk vozilo.Predviđeno je da se od 1. marta krene sa naplatom parkiranja i sa radom Parking servisa. Naplata parkiranja će se vršiti po zonama, ispratiće se dinamika zoniranja koje je Javno preduzeće za izgradnju već napravilo. Parking mesta su obeležena i ostalo je da se sprovede nabavka pauk vozila kako bi to sve moglo da funkcioniše kako treba. Cilj nam je da uvođenjem Parking servisa i regulisanjem parkiranja i uvođenjem linije gradskog prevoza smanjimo opterećenje vozila na sam centar grada, a omogućimo građanima da po jako povoljnim cenama koriste linijski prevoz.“ Kako je rečeno, cene parkiranja još uvek nisu utvrđene i njih treba da utvrdi Upravni odbor Javnog preduzeća za izgradnju, a saglasnost na predložene cene će dati Opštinsko veće. a opština, kao najadekvatnija, ugosti predstavnike italijanske firme i da sa njima pokrene dijalog o budućoj saradnji.


Pitanje Nacrta i utvrđivanja predloga Opštine o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu našlo se na dnevnom redu današnjeg zasedanja. Kako je izvestila Aleksandra Milošević, načelnik odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju pravni osnov za donošenje odluke o angažovanju eksterne revizije sadržan je u članu 92 Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđeno da eksternoj reviziji podležu završni računi budžeta lokalnih vlasti, kao i da eksternu reviziju može, uz saglasnost državne revizorske institucije, a na osnovu odluke Skupštine lokalne vlasti da obavi lice koje ispunjava uslove za te poslove. Revizija se obavlja na osnovu godišnjeg programa, a program Državne revizorske institucije svake godine obuhvati određen broj jedinica lokalne samouprave. Kako nije poznat program za 2018. godinu, predloženo je da Skupština opštine Gornji Milanovac iz tih razloga donese odluku o angažovanju eksterne revizije kako bi se blagovremeno pribavila saglasnost Državne revizorske institucije za angažovanje eksterne revizije.


gm

Miloševićeva je većnike izvestila i o još dva predloga. Reč je o predlogu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, kao i predlog Rešenja o promeni aproprijacije. Članovi Opštinskog veća, jednoglasno su usvojili ova Rešenja.


Većnici su usvojili i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac u 2018. godini.


Na dnevnom redu našlo se i razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Satatut Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac kao opštem pravnom aktu svakog javnog preduzeća kojim se regulišu osnovna obeležja samog preduzeća, međusobni odnosi samog preduzeća prema trećim licima, kao i unutrašnja organizacija samog preduzeća.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!