opstina gornji milanovac

27. decembar 2017.
Održana sednica Skupštine opštine


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je šesnaesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se osamnaest tačaka.


Kao prvu tačku dnevnog reda Skupština opštine donela je Odluku o besplatnom i prevozu sa popustom u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


gm

Takođe, doneta je i Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu plana rashoda socijalne zaštite za 2018. godinu.


gm

Usvojeno je Rešenje o razmeni zemljišta na katastarskim parcelama br. 693/3, 693/4 i 573/2 KO Gornji Milanovac.


Odbornici su usvojili Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2018. godinu JKP „Gornji Milanovac“, Javnog preduzeća za izgradnju opštine i Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje. Rešenjima Skupštine opštine data je saglasnost na Planove rada sa finansijskim planovima za 2018.godinu ustanova čiji je osnivač opština, i to: Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, Biblioteke „Braća Nastasijević“, Muzeja rudničko-takovskog kraja, Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“, Apoteke Gornji Milanovac, Doma zdravlja, Turističke organizacije opštine, Predškolske ustanove „Sunce“, kao i Centra za socijalni rad.
gm

Na predlog Opštinskog veća, odbornici su dali saglasnost na Pravilnike o radu Kulturnog centra, Biblioteke „Braća Nastasijević“ i Muzeja rudničko-takovskog kraja.


Nakon poslednje ovogodišnje sednice Skupštine opštine predsednik Skupštine Lazar Nikolić istakao je sledeće: „Drago mi je da smo među prvima usvojili budžet opštine za 2018. godinu i spokojni ulazimo u 2018. godinu. Od aprila, kada je formirana nova vladajuća koalicija, ima više političke stabilnosti i odluke se donose znatno brže. Mislim da ima više diskusije u parlamentarnom životu od kada sam na mestu predsednika Skupštine. Sve je transparentno u našem radu i tako će ostati i u budućnosti“.


gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!