opstina gornji milanovac

21. decembar 2017.
Usvojeni planovi rada javnih preduzeća i ustanova


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je trideset četvrta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se 36 tačaka.


gm

Opštinsko veće donelo je Rešenje o određivanju sekretara Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Za sekretara Opštinskog veća određena je Tijana Radivojević, diplomirani pravnik iz Gornjeg Milanovca.


Članovi Opštinskog veća doneli su Zaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanju predlogaOdluke o besplatnom i prevozu sa popustom u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


gm

„Kada je u pitanju subvencionisani prevoz, opština je do sada plaćala prevoz za redovne učenike osnovnih škola, deci sa posebnim potrebama i penzionerima. Sada je proširen broj korisnika subvencionisanih karata za prevoz, pa će se to odnositi i na učenike srednjih škola ali i na druge kategorije što će se precizno utvrditi Pravilnikom koji će biti usvojen na sledećoj sednici Opštinskog veća. Trudili smo se da proširimo broj korisnika što je više moguće, a to će se finansirati uštedama koje ćemo ostvariti kupovinom mesečnih karata za zaposlene u Opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Takođe, usvojen jeZaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanju predloga Odluke Skupštine opštine Gornji Milanovac o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu plana rashoda socijalne zaštite za 2018. godinu, koji je upućen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Skupštini opštine je, na razmatranje, upućen i Zaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanju predloga Rešenja o razmeni zemljišta na katastarskim parcelama br. 693/3, 693/4 i 573/2 KO Gornji Milanovac.


Opštinsko veće donelo je Zaključke o prihvatanju Programa poslovanja javnih preduzeća za 2018.godinu i to Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“, Javnog preduzeća za izgradnju opštine i Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje. Zaključci su upućeni Skupštini opštine radi davanja saglasnosti.


gm

Većnici su usvojili Zaključke o prihvatanju Planova rada sa finansijskim planovima za 2018.godinu ustanova čiji je osnivač opština, i to: Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, Biblioteke „Braća Nastasijević“, Muzeja rudničko-takovskog kraja, Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“,Apoteke Gornji Milanovac, Doma zdravlja,Turističke organizacije opštine, Predškolske ustanove „Sunce“, kao i Centra za socijalni rad.


„Svi planovi rada javnih preduzeća i ustanova su u skladu sa budžetom opštine koji smo usvojili na nedavnoj sednici Skupštine opštine. Tada je podrobno objašnjeno šta su planovi za 2018. godinu. Investicije su u prvom planu i ja bi izdvojio JKP „Gornji Milanovac“ i Javno preduzeće za izgradnju opštine koji imaju značajnu ulogu u tim investicijama. Planovi su ambiciozniji nego za 2017. godinu i nadam se da će i realizacija biti na tom nivou. Planovi ustanova su takvi da zadovoljavaju sve potrebe naših sugrađana“, istakao je predsednik opštine.


Zaključkom Opštinskog veća prihvaćeni su Pravilnici o radu Kulturnog centra, Biblioteke „Braća Nastasijević“ i Muzeja rudničko-takovskog kraja.


gm

Opštinsko veće donelo jeRešenje o davanju saglasnosti na Planove rada i finansijske planove mesnih zajednica na teritoriji opštine, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Muzeja rudničko-takovskog kraja za 2017. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana ApotekeGornji Milanovac za 2017. godinu.


Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost na finansijske planove za 2018. godinu za osnovno i srednje obrazovanje. Donet je i Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac.


Jednoglasno je usvojeno i Rešenje o obrazovanju Radne grupe sa zadatkom da izradi Nacrt Odluke o autobuskim stajalištima na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


Opštinsko veće donelo je i Rešenja o davanju saglasnostina finansijske planove direktnih budžetskih korisnika (Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinske uprave, Opštinskog veća i Opštinskog pravobranilaštva) za 2018. godinu.


Usvojeno je i Rešenje o uvećanju aproprijacije¬, Rešenje o promeni aproprijacije¬ i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!