opstina gornji milanovac

11. decembar 2017.
Održana sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je trideset treća sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu našlo se četrnaest tačaka.


gm

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, Opštinsko veće donelo je Zaključak o povlačenju predloga Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu koji je utvrđen 31. oktobra 2017.godine i Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


„Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac poštovala je sve termine koji su propisani za donošenje budžeta opštine za 2018. godinu, pa je tako na sednici Opštinskog veća 31. oktobra 2017. godine donet Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o budžetu opštine. Nekoliko dana nakon toga, stiglo je Uputstvo Ministarstva finansija u kojem je taksativno navedeno koliko će biti povećanje plata po kategorijama. S obzirom da smo pre Uputstva usvojili da se svima linerano povećaju plate 10%, to smo sada izmenili tako da zaposleni u Opštinskoj upravi dobijaju povećanje od 5%, a ostali 10%. S obzirom da smo tako uštedeli, sredstva su preusmerena na troškove finansiranja izrade projekata. Najveći deo tih sredstava će biti utrošen za projekat rekonstrukcije Opšte bolnice. Moraju se izmiritipreuzete obaveze iz septembra meseca za isplatu jednog dela dugovanja Apoteke Gornji Milanovac, za šta je novac obezbeđen uštedama kod đačkog prevoza za 2018. godinu“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm

Opštinsko veće donelo je i Zaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanjupredloga Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovaci uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Prema rečima Sandre Ralović, načelnice Odeljenja za društvene delatnosti, ovom Odlukom se na sveobuhvatan način regulišu uslovi obavljanja gradskog i prigradskog saobraćaja i način registrovanja redova vožnje. O ovoj temi govorio je i predsednik opštine.


gm

„Pokušaćemo u narednom periodu da usaglasimo sve linije sa novim prevoznikom, kako bi sva sela bila povezana sa gradom. Takođe, svi zaposleni u organima lokalne samouprave, ustanovama i javnim preduzećima moći će da koriste mesečne karte, čime ćemo ostvariti određene uštede. U planu nam je da uvedemo i gradski prevoz koji bi išao na 15 minuta na relaciji od Konfekcije do Trijangle. Za to su pripremljena četiri nova autobusa“, istakao je predsednik opštine.


Takođe, članovi Opštinskog veća usvojili su Zaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanju predloga Odluke o opštinskim administrativnim taksama i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Jednoglasno su doneti i Zaključak o prihvatanju nacrta i utvrđivanju predloga Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Gornji Milanovac i Zaključak o prihvatanjunacrta i utvrđivanja predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac koji su upućeni Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Kadrovski plan se usvaja istovremeno sa budžetom opštine i u 2018. godini su planirana 123 izvršioca u Opštinskoj upravi, što je u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.


Rešenjem Opštinskog veća data je saglasnost na Statut Muzeja rudničko-takovskog kraja, koji je upućen Skupštini opštine radi usvajanja.


gm

Većnici su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“ za 2017.godinu, kao i izmene i dopune programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2017.godinu i uputili ga Skupštini opštine radi davanja saglasnosti.


Opštinsko veće prihvatilo je Zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica od 1. decembra 2017.godine.


Takođe, Opštinsko veće donelo je Rešenje o promeni aproprijacije, Rešenja o uvećanju aproprijacijei Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!