opstina gornji milanovac

28. novembar 2014.
Policy monitoring sastanak


Policy monitoring sastanak održan 27.11.2014. godine u Lučanima


nasa imovina

Danas su predstavnici tri partnerske opštine imale priliku da se u Lučanima sastanu sa programskim službenikom Exchange 4 tima zaduženim za monitoring projekta "Naša imovina podržava naš razvoj" i sa ekspertom koji će raditi na analizi stanja u oblasti upravljanja imovinom.


Tema razgovora odnosila se prvenstveno na proces upisa prava svojine, popis, dosadašnje stanje koje se odnosi na proces popisa i upisa imovine kao i predlozi i aktivnosti koje bi potencijalno bile uključene u nove grant šeme.


Razmenile su se informacije koje se tiču saradnje sa Republičkom službom za Katastar nepokretnosti, iznete su nedoumice oko toga za koje se naknade i usluge plaća katastru jer imamo različite situacije po pitanju plaćanja usluga i nadoknada za pribavljanje posedovnih listova u sve tri opštine. Nedoumice su se javile i kod upisa u katastar vodova, odnosno da li se ova usluga plaća katastru ili ne. Ovo je od važnosti jer nam po projektu predstoji snimanje i uknjižba vodovodne mreže. Dogovoreno je da se sačini specifikacija troškova, tj. šta je u obavezi da plati lokalna samouprava a šta plaća geodetska kuća koja će vršiti snimanje mreže.


Razgovor se vodio i na temu procene objekata, odnosno uknjižene imovine. Potvrđeno je da će ovo biti jedna od aktivnosti na projektu ukoliko dobijemo saglasnost delegacije EU na poslati Addendum za utrošak viška sredstava koji se javio na projektu. Inače, okvirna procena za vrednost objekata može se dobiti i od Republičke poreske uprave u svakoj lokalnoj samoupravi.


Na sastanku je bilo reči i o programu Exchange 5 koji će biti raspisan krajem sledeće godine. U pitanju će biti praktično nastavak programa Exchange 4 i odnosiće se najverovatnije na geodetsko snimanje vodova, procenu vrednosti popisane imovine, rešavanje spornih pitanja. Dakle, naše aktivnosti bi trebalo u budućem periodu usmeriti u donošenje odluka o tome šta želimo (na primer, na osnovu evidencije od 200 nerazjašnjenih pitanja, hoćemo da rešimo 50 pitanja-moramo dakle da se tačno vežemo za cifre ili brojeve objekata ili kilometražu mreže). Evidencija imovine u softveru može da nam pokaže problematična pitanja a takođe naše tri opštine mogu biti uzajamni partneri na budućem projektu. Biće dozvoljeno najverovatnije do maksimum 2 partnerstva (možemo imati po dva projekta u partnerstvu ali da nosioci budu različiti).


O svim informacijama koje su prisutni izrazili želju da dobiju na sastanku a vezane su za sprovođenje projektskih aktivnosti ekspertski i projektski tim dostaviće blagovremeno u narednom periodu.
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!