opstina gornji milanovac

28. novembar 2014.
Naša imovina podržava naš razvoj


Održani GIS sastanci za mentoring i konsultacije za potrebe projekta "Naša imovina podržava naš razvoj"


nasa imovina

U Gornjem Milanovcu su 13.11. i 27.11. 2014. godine održani konsultativni sastanci koji su se odnosili na konsultantske i mentoring usluge vezano za povezivanje podataka o opštinskoj imovini koji se trenutno unose u elektronsku bazu podataka, sa GIS platformom.


U cilju izgradnje kapaciteta zaposlenih u Opštinskoj upravi Gornji Milanovac i Javno komunalnom preduzeću "Gornji Milanovac" a u cilju efikasnog povezivanja prikupljenih i upisanih podataka u softver izvršilac ove usluge se obavezuje da kroz mentoring i konsultacije pruži stručnu podršku zaposlenima. Krajnji cilj ove projektske aktivnosti je konverzija podataka u postojeći GIS i objavljivanje podataka na opštinskoj internet stranici.


Na sastancima konsultant je predočio prisutnima ARC GIS DESKTOP licencu koju će naša lokalna samouprava koristiti od sada tako da će zaposleni biti u mogućnosti da efikasnije izvršavaju i koriste složene operacije prilikom ucrtavanja ulica, vodova i drugih vidova mreža i planova.


Prisutni su razmenili svoja zapažanja i iskustva vezano za ovaj GIS softver . Dalje aktivnosti u smislu primene ovog softvera i usavršavanja rada biće razmatrane u svakodnevnoj uzajamnoj komunikaciji zaposlenih na poslovima koordinacije sa GIS platformom.


Sledeći konsultantski sastanak biće u januaru naredne godine.


nasa imovina

nasa imovina    nasa imovina    nasa imovinaPovratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!