opstina gornji milanovac

3. oktobar 2017.
Usvojen rebalans budžeta


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je trinaesta sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se dvanaest tačaka.


Pre početka sednice, šef odborničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“ Aleksandra Janković pismenim putem obavestila je predsednika Skupštine opštine Lazara Nikolića da jedošlo do promene u ovoj odborničkoj grupi jer joj je pristupio odbornik Boško Radovanović iz Gornjih Branetića.


gm

Kao prvu tačku dnevnog reda Skupština opštine je, sa 39 glasova "ZA", donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu (drugi rebalans).


gm

„Ovim rebalansom budžeta predlaže se preraspodela sredstava po pojedinim budžetskim korisnicima i namenama u iznosu od 20.020.000 dinara, dok je kod indirektnih budžetskih korisnika izvršena preraspodela sredstava po namenama u okviru raspoloživih limita. Budžet za 2017. godinu dobro je isplaniran, a mi smo u dogovoru sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i Ministarstvom privrede odložili za proleće 2018. godine radove na Industrijskoj zoni i radove na izgradnji kišne kanalizacije u Karađorđevoj ulici i za to ćemo planirati sredstva u budžetu za 2018. godinu, a da sredstva ne bi stajala neiskorišćena ona su raspoređena namenski za projekte čija je realizacija neophodna do kraja godine. Za projektnu dokumentaciju za solarne panele na zgradama opštine, Doma kulture i hale „Breza“ izdvojeno je 1.500.000 dinara i to je jedan od prioriteta jer su računi za gas i eletričnu energiju znatno povećani početkom rada Doma kulture. Preraspodelom sredstava obezbeđeno je još 2.800.000 dinara za gasifikaciju OŠ „Sveti Sava“. U skladu sa Lokalnim akcionim planomzapošljavanja opštine Gornji Milanovac zaključeni su ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje, opštine Gornji Milanovac i budžetskih korisnika o zapošljavanju i unapređenju radnih sposobnosti i poboljšanja materijalnog položaja nezaposlenih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Po osnovu navedenog Programa i zaključenih Ugovora, Nacionalna služba za zapošljavanje uplatiće budžetskim korisnicima na namenske podračune sredstva u iznosu od 6.247.600 dinara.Ova sredstva su u skladu sa Ugovorima o sprovođenju javnih radova raspoređena na pojedine budžetske korisnike. Nastavljamo da radimo na investicijama punom parom, a mogu da kažem da je u pripremi jedan veliki projekat rekonstrukcije Opšte bolnice, od temelja do krova, u nekoliko faza i to će biti završeno za dve, tri godine i prema preliminarnim podacima vrednost radova je oko jedne milijarde dinara“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm

Jednoglasno je doneta i Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za katastarske parcele broj 10257, 10265/1 i 10265/7 KO Gornji Milanovac, investitora Kompanije „Takovo“ A.D.


Kao treću tačku dnevnog reda, Skupština opštine donelaje Odluku o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


„Opštinsko veće formiralo je Radnu grupu od sedam članova čiji je zadatak bio izrada Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Na čelu Radne grupe bio je član Opštinskog veća Dušan Dražović. Do sada je važila Odluka iz 2009. godine, ali s obzirom da je došlo do promene zakona i Statuta opštine i ona je morala biti promenjena. Po novoj Odluci obrazuje se 51 mesna zajednica. Odlukom su precizno utvrđeni poslovi mesne zajednice. Takođe, propisano je da mesne zajednice imaju Savet mesne zajednice kao predstavničko telo građana. Savet bi imao od 7 do 11 članova, u zavisnosti od odluke Opštinskog veća. Savet bi imao predsednika i zamenika predsednika. Izbori za Savet mesne zajednice moraju da se organizuju u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu nove Odluke“, istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović.


gm

Predsednik opštine istakao je da očekuje da nakon izbora predsednici Saveta mesnih zajednica sa novim elanom i energijom rade u interesu meštana svojih mesnih zajednica.


Takođe, odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac, koja se usklađuje sa novim Zakonom o upravnom postupku.


Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milnovac, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, koji je usklađen sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.


gm

Usvojen je i Zaključak o usvajanju Informacije o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za školsku godine 2017/2018. godinu. Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Sandra Ralović istakla je da su škole spremno ušle u novu školsku godinu. Ove godine je upisano deset manje prvaka u osnovnim školama, ali je u srednjim školama upisano četrdeset prvaka više. U ETŠ „Knjaz Miloš“ otvoreno je novo odeljenje za turističke tehničare, a prema njenim rečima nastaviće se sa razgovorima sa privrednicima kako bi se utvrdilo koji su obrazovni profili potrebni privredi Gornjeg Milanovca. Svi profesori sa manjkom norme časova zbrinuti su u drugim školama, tako da nema viškova. Grejni sistemi su spremni, a Osnovna škola „Sveti Sava“ će zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave preći na grejanje sa čvrstog goriva na gas, istakla je Sandra Ralović.


Skupština opštine donela je i Rešenjao razrešavanju i imenovanju članova Školskih odborau dve škole, kao i Rešenjeo imenovanju članova Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća “Gornji Milanovac“.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!