opstina gornji milanovac

25. septembar 2017.
Većnici usvojili drugi rebalans budžeta


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je dvadeset osma sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se šesnaest tačaka.


Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici su jednoglasno usvojiliZaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu (drugi rebalans) i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


gm

„Ovim rebalansom budžeta predlaže se preraspodela sredstava po pojedinim budžetskim korisnicima i namenama u iznosu od 20.020.000 dinara, dok je kod indirektnih budžetskih korisnika izvršena preraspodela sredstava po namenama u okviru raspoloživih limita. Budžet za 2017. godinu dobro je isplaniran, a mi smo u dogovoru sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i Ministarstvom privrede odložili za proleće 2018. godine radove na Industrijskoj zoni i radove na izgradnji kišne kanalizacije u Karađorđevoj ulicii za to ćemo planirati sredstva u budžetu za 2018. godinu, a da sredstva ne bi stajala neiskorišćena mi smo ih preraspodelili na pozicije na kojima su potrebnija. Za projektnu dokumentaciju za solarne panele na zgradama opštine, Doma kulture i hale „Breza“ izdvojeno je 1.500.000 dinara i to je jedan od prioriteta jer su računi za gas i eletričnu energiju znatno povećani početkom rada Doma kulture. Preraspodelom sredstava obezbeđeno je još 2.800.000 dinara za gasifikaciju OŠ „Sveti Sava“.U skladu sa Lokalnim akcionim planomzapošljavanja opštine Gornji Milanovac zaključeni su ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje, opštine Gornji Milanovac i budžetskih korisnika o zapošljavanju i unapređenju radnih sposobnosti i poboljšanja materijalnog položaja nezaposlenih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Po osnovu navedenog Programa i zaključenih Ugovora, Nacionalna služba za zapošljavanje uplatiće budžetskim korisnicima na namenske podračune sredstva u iznosu od 6.247.600 dinara.Ova sredstva su u skladu sa Ugovorima o sprovođenju javnih radova raspoređena na pojedine budžetske korisnike“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Kao treću tačku dnevnog reda, Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Gornji Milanovac i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


gm

„Opštinsko veće formiralo je Radnu grupu od sedam članova čiji je zadatak bio izrada Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Na čelu Radne grupe bio je član Opštinskog veća Dušan Dražović. Do sada je važila Odluka iz 2009. godine, ali s obzirom da je došlo do promene zakona i Statuta opštine i ona je morala biti promenjena. Po novoj Odluci obrazuje se 51 mesna zajednica. Odlukom su precizno utvrđeni poslovi mesne zajednice. Takođe, propisano je da mesne zajednice imaju Savet mesne zajednice kao predstavničko telo građana. Savet bi imao od 7 do 11 članova, u zavisnosti od odluke Opštinskog veća. Savet bi imao predsednika i zamenika predsednika. Izbori za Savet mesne zajednice moraju da se organizuju u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu nove Odluke“, istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović.


Predsednik opštine istakao je da očekuje da nakon izbora predsednici Saveta mesnih zajednica sa novim elanom i energijom rade u interesu meštana svojih mesnih zajednica.


Takođe, Opštinsko veće donelo je i Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac i Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac, koja se usklađuje sa novim Zakonom o upravnom postupku, i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


gm

Skupštini je upućen novi Statut Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“. Direktor Dragan Arsić istakao je da je bilo neophodno uskladiti Statut sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o prihvatanju predloga Informacije o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za školsku godine 2017/2018. godinu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Sandra Ralović istakla je da su škole spremno ušle u novu školsku godinu. Ove godine je upisano deset manje prvaka u osnovnim školama, ali je u srednjim školama upisano četrdeset prvaka više. U ETŠ „Knjaz Miloš“ otvoreno je novo odeljenje za turističke tehničare, a prema njenim rečima nastaviće se sa razgovorima sa privrednicima kako bi se utvrdilo koji su obrazovni profili potrebni privredi Gornjeg Milanovca. Svi profesori sa manjkom norme časova zbrinuti su u drugim školama, tako da nema viškova. Grejni sistemi su spremni, a Osnovna škola „Sveti Sava“ će zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave preći na grejanje sa čvrstog goriva na gas, istakla je Sandra Ralović.


Opštinsko veće donelo je Rešenje o prihvatanju izmena i dopuna finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac, Rešenje o prihvatanju izmena i dopuna finansijskog plana Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, Rešenje o prihvatanju izmena i dopuna finansijskog plana Apoteke Gornji Milanovac i Rešenje o prihvatanju izmena i dopuna finansijskog plana Centra za socijalni rad opštine Gornji Milanovac.


gm

„Danas smo, između ostalog, usvojili i izmene finansijskog plana za Apoteku Gornji Milanovac kako bi apotekarskoj ustanovi pomogli, bar kada je u pitanju zarada zaposlenima. Dug od oko 60 miliona dinara je smanjen za oko 18 miliona dinara iz tekućih prihoda apoteke. Mi, kao opština, ne možemo direkto uticati i plaćati lekove, jer to zakonom nije dozvoljeno, ali možemo materijalno pomagati bar kada je u pitanju isplata zarada zaposlenima. Upravni odbor Apoteke doneo je odluku da se počne sa pregovorima kojima bi Apoteka Gornji Milanovac bila data na korišćenje privatnim licima. Da li će to biti u vidu zakupa ili javno -privatnog partnerstva, videćemo. Ja ću se uključiti u pregovore, a uslovi koje ćemo izneti pred zainteresovane privatne partnere su da mreža apoteka mora ostati ista, dugovanja se moraju izmiriti i moraju se preuzeti zaposleni. Mislim da je to najracionalnije rešenje, jer ne vidimo drugorešenje kada je u pitanju opstajanje apoteke u vlasništvu opštine Gornji Milanovac“, istakao je predsednik opštine.


Nakon izveštaja opštinskog pravobranioca Marije Filipović, članovi Opštinskog veća usvojili su Zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, sa sednice Komisije od 13. septembra 2017.godine i Zaključak o ispravci zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, sa sednice Komisije od 04. avgusta 2017. godine. Usvojena su i Rešenja o uvećanju aproprijacije i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!