opstina gornji milanovac

17. avgust 2017.
Održana sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je dvadeset šesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se dvadeset tačaka.


gm

Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sednice, članovi Opštinskog veća usvojili su Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o potvrđivanju Sporazuma o bratimljenju između opštine Gornji Milanovac i grada Probištip u Makedoniji i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Predsednik opštine Dejan Kovačević i gradonačelnik Probištipa Toni Tonevski potpisali su Sporazum o bratimljenju dva grada i sada je na lokalnim parlamentima da taj Sporazum potvrde.


Opštinsko veće donelo je i Zaključak o prihvatanjupredloga Odluke o usvajanju izmene Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Gornji Milanovac „Gornji Milanovac 2025“ i Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o pribavljanju katastrske parcele broj 40192/6, KO Gornji Milanovac, u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


„U pitanju je 5 hektara zemljišta, na potezu između EKO benzinske pumpe i preduzeća „Papir print“, koje je namenjeno za manju industrijsku zonu. Odlučili smo se za taj potez jer ga možemo odmah staviti u funkciju jer je potpuno infrastrukturno i komunalno opremljen. Mi smo već pokazali taj prostor nemačkim investitorima koji su dolazili pre neki dan i oni su zadovoljni tim prostorom. Postoji još jedan prostor, u privatnom vlasništvu kompanije „Graditelj“, koji je takođe pogodan jer može odmah da se gradi na njemu“, istakao je predsednik opštine.


gm

Usvojene su i tri tačke dnevnog reda koje se odnose na životinje i njihovo držanje. Usvojeni su Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o uslovima za držanje domaćih životinja na teritoriji opštine, Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o zoohigijeni na teritoriji opštine i Zaključak o prihvatanjupredloga Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Prema rečima šefa Kancelarije za zaštitu životne sredine Nevene Obradović, novom Odlukom o zoohigijeni predviđeno je da su vlasnici dužni da u roku od tri dana prijave izgubljenog psa ili mačku, dok je uginuće životinje neophodno prijaviti u roku od 24 časa. Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji opštine donosi se na osnovu Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu. Jednoglasno je donet i Zaključak o prihvatanju predloga Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Gornji Milanovac kojom se, prema rečima predsednika opštine, otvaraju vrata za uvođenje profesionalnih upravnika zgrada.


Opštinsko veće donelo Zaključak o prihvatanjupredloga Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gornji Milanovac za 2017.godinu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Načelnik Opštinske uprave istakao je da je Odlukom predviđeno ukupno 491 zaposlen na neodređeno vreme.


Većnici su doneli Zaključak o utvrđivanju predloga Rešenja o imenovanju predsednika i članova Organizacionog odbora 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature. Predloženo je da u Organizacionom odboru budu: zamenica predsednika opštine Jadranka Dostanić, predsednik Skupštine opštine Lazar Nikolić, direktor Kulturnog centra Dragan Arsić, Radoš Gačić, Branka Vučićević Vučković, Miodrag Danilović, Predrag Lošić i Vesna Banašević.


Usvojene su Izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja za 2017. godinu Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovacizmene i dopune programa poslovanja za 2017. godinu JKP “Gornji Milanovac“ Gornji Milanovac.


„Nakon četrdeset dana na čelu JKP „Gornji Milanovac“ mogu reći da nisam zatekao baš prijatnu situaciju, kada je poslovanje JKP u pitanju. Analizom kompletne vodovodne mreže i 48 bazena za vodu utvrđeno je da imamo 54% gubitaka vode. Određeni procenat se gubi zbog starih instalacija ali u velikoj meri su za ovakvo stanje odgovorni i oni koji su se nelegalno priključili na mrežu. U narednom periodu ćemo pojačati kontrole i svi nelegalno priključeni na vodovod će biti isključeni. Na dan 30. 6. iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.697.000,00 dinara. Od 21. avgusta krećemo sa uređivanjem mesta na kojima stoje kontejneri i kante i sa našim sugrađanima ćemo raditi na vraćanju kulture selektiranja otpada. Uskoro sledi nastavak gradnje vodovoda za Rudnik, na potezu Svračkovci - Majdan. Od prvog septembra počinju pripreme za grejnu sezonu“, istakao je v.d. direktora JKP „Gornji Milanovac“ Ivan Lazić.


Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac i upućenoje Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


gm

Opštinsko veće donelo je Zaključak o izradi projektne dokumentacije za Projekat solarnih elektrana na zgradi opštine Gornji Milanovac, zgradi Doma kulture i Sportskoj hali „Breza“. Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da je potrebno što pre početi sa uvođenjem obnovljivih izvora energije u sistem grejanja jer je neophodno smanjiti troškove grejanja velikih javnih objekata, a i na taj način se pozitivno utiče na životnu sredinu.


Usvojen je Zaključak o usvajanju Zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, sa sednice Komisije od 04.08.2017.godine, kao i Rešenja opromeni aproprijacijei Rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.


Opštinsko veće upoznato je i sa Odlukama Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje,broj 409/2017, 410/2017, 411/2017, 412/2017 i 415/2017 od 20.07.2017. godine.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!