opstina gornji milanovac

19. jul 2017.
Krivična prijava protiv Desimira Jovanovića


U kabinetu predsednika opštine Gornji Milanovac održana je konferencija za medije. Povod za konferenciju predsednika opštine jesu zlonamerne i netačne tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima, a u vezi sa asfaltiranjem dela nekategorisanog puta broj 997 u KO Šilopaj.
gm    gm

„Opština Gornji Milanovac je isključivo nadležna za lokalne i nekategorisane puteve na svojoj teritoriji, pa je za bilo kakve radove na toj vrsti infrastrukture potrebna saglasnost lokalne samouprave. Mi se ne protivimo gradnji bilo kojih infrastrukturnih objekata, ako je ta gradnja po zakonu. U ovom konkretnom slučaju opština Gornji Milanovac nije bila obaveštena o izvođenju radova na pomenutoj deonici puta, niti je od opštine tražena bilo kakva saglasnost za izgradnju nekategorisanog puta od strane JP Putevi Srbije. Ono što je dezinformacija je da je opština vršila opstrukciju radova i da nam smetaju investicije, što su apsolutne besmislice. Za pomenuti putni pravac niko nije tražio saglasnost, niti je iko obavestio opštinu da se to radi. Građevinska inspekcija je izlaskom na teren utvrdila stanje i uzela dokumentaciju od investitora i sačinila zapisnik u kome piše da investitor nema sve potrebne dozvole za izgradnju takvog puta. Postavlja se pitanje zašto se niko nije obratio opštini po pitanju ovog putnog pravca? Ovde je preskočena institucija opštine koja je i upravljač tog puta. Put je urađen falsifikovanjem dokumenta Opštinskog veća od strane gospodina Desimira Jovanovića,koji je upućen Zoranu Drobnjaku i Zoranu Stojisavljeviću, što je urađeno mimo opštine Gornji Milanovac. Ovaj dokument, koji se nalazi u spisima koje je dobila građevinska inspekcija, nikada nije izašao iz opštine Gornji Milanovac. Meni nije jasno zašto je neko imao potrebu da falsifikovanim dokumentom gradi bilo koji put? Da je taj put u nadležnosti lokalne samouprave pokazuje i izvod iz katastra koji kaže da je put 997 u Gornjem Milanovcu i da je u pitanju nekategorisani put. To znači da je on u isključivoj nadležnosti opštine Gornji Milanovac i ne znači da opština ne bi dala saglasnost za ovaj put, ako je on u prioritetima. Iz ovog falsifikovanog dokumenta proizilazi još jedan dokument čija mi je sadržina potpuno nejasna, a to je „Elaborat o uređenju gradilišta - popravka lokalnog puta broj 6 u opštini Gornji Milanovac“ koji je izradilo preduzeće „Štrabag“. Zašto u Elaboratu piše da je to lokalni put kada u izvodu iz katastra piše da je u pitanju nekategorisani put? Ono što smo mi označili kao prioritet u gradnji na tom području jesu dva putna pravca. Prvi putni pravac koji je u isključivoj nadležnosti Javnog preduzeća Putevi Srbije jeste regionalni put Ugrinovci-Šilopaj-Gornji Milanovac. Zbog saradnje sa OŠ „Svetozar Miletić“ iz Zemuna i u iščekivanju velikih ulaganja sa njihove strane u Šilopaj i boravku preko 1200 učenika godišnje na tom području rehabilitacija tog regionalnog puta nam je prioritet. Drugi put koji je označen kao prioritet je put lokalnog karaktera Šilopaj - Cerova, koji se gradi 100% iz budžeta opštine Gornji Milanovac. Vrednost tog puta je 9.328.095,00 dinara. To su pokazatelji da nisu tačne tvrdnje da opština Gornji Milanovac ne radi ništa na tom području. Ponovo se postavlja pitanje zašto se falsifikovanim dokumentima gradi put koji nije u ovom momentu bio označen kao prioritet? Mogu samo da pretpostavim da lična korist Desimira Jovanovića presuđuje u ovom slučaju i verovatno njegova poznanstva po nekoj privatnoj liniji ili u Štrabagu ili u Putevima Srbije. Nećemo dozvoliti da bilo ko radi mimo zakona na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Taj putni pravac bio je u planu za asfaltiranje ali prema prioritetima i to kao nekategorisani put uz učešće građana u poznatom odnosu da na 1 dinar građana opština ulaže 3 dinara. Dok sam ne čelu opštine neću dozvoliti da se novac građana troši mimo zakona. Ni posle izlaska inspekcije niko od izvođača radova nije uputio ni dopis lokalnoj samoupravi, već su nastavili radove i izgradili saobraćajnicu. Ponavljam da mi nismo protiv te saobraćajnice ali ne možemo dozvoliti da se bilo šta radi bez dozvola. Juče sam uputio dopis i Vladi Republike Srbije i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kome sam ih upoznao sa svim ovim činjenicama“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm    gm

Predsednik opštine najavio je krivične prijave zbog falsifikovanja dokumenata Opštinskog veća.


„Ja ću u ime opštine Gornji Milanovac podneti krivičnu prijavu protiv gospodina Desimira Jovanovića za falsifikovanje dokumenta Opštinskog veća. Tvrdim da ovaj dokument nikad nije sačinjen u opštini Gornji Milanovac. Nema pečata, nema zavodnog pečata, nema broja predmeta, samo potpis. On će morati da odgovori nadležnim organima zašto se ovo na ovakav način radilo, kakva je veza firme u vlasništvu Desimira Jovanovića, Štrabaga i Puteva Srbije, jer je ovde mnogo nejasnoća“, istakao je predsednik opštine.


gm    gmgm   

Nastavlja se sa investicijama na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


„Opština Gornji Milanovac u 2017. godini ulaže ukupno 148.813.179,00 dinara u putnu infrastrukturu. Što je rekordan iznos sredstava za opštinu Gornji Milanovac. Javne nabavke su već raspisane za nekategorisane puteve uz učešće građana i to za 14 putnih pravaca. Vrednost tih radova je 42.991.580,00 dinara. Učešće građana je 10.749.968,00 dinara, dok opština učestvuje sa 32.241.611,00 dinara. U toku je priprema dokumentacije i raspisivanje javne nabavke za još šest putnih pravaca u vrednosti od preko 20 miliona dinara. Što je ukupno za nekategorisane puteve 63.393.248,00 dinara.

Za lokalne puteve raspisne su nabavke za sedam putnih pravaca ukupne vrednosti 32.186.667,00 dinara i to gradi samostalno opština u mesnim zajednicama Pranjani, Donja Vrbava, Grabovica, Lipovac, Rudnik, Beršići i Šilopaj (put Šilopaj - Cerova u vrednosti od 9.328.095,00 dinara).

Investicije za koje su zaključene javne nabavke a izvode se u gradu su: izgradnja ulica Petra Kočića (2.658.000,00 dinara), Braće Avramović (preko 4.300.000,00 dinara), narednika Petrovića (blizu 3.500.000,00 dinara), rehabilitacija ulice Branka Radičevića (2.170.000,00 dinara), izgradnja trotoara u Hajduk Veljkovoj ulici (blizu 2.400.000,00 dinara). Ukupno su zaključene javne nabavke u iznosu od 15.033.000,00 dinara. U narednih mesec dana se raspisuju javne nabavke za investicije od 38.200.00,00 dinara. Sve to ukupno je 148.813.179,00 dinara.

Na teritoriji opštine Gornji Milanovac se radi i gradi punom parom. Ove sedmice ću imati sastanak sa ministarkom Mihajlović po pitanju pristupne saobraćajnice, spremamo dokumenta za izgradnju Takovskog dvorca čime jačamo naš turizam, pripremamo se za raspisivanje javne nabavke za završetak Brda mira. Sve se to radi u saradnji sa republičkim vlastima.

Nećemo dozvoliti razne „kombinacije“, kraduckanja i slično. Mora se znati red i poštovati zakon“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!