opstina gornji milanovac

10. jul 2017.
Sportsko-rekreativni centar primer dobrog poslovanja


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu bilo je četrnaest tačaka.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Most na reci Jasenici“, na državnom putu II A reda br.152 i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Prema rečima predsednika opštine Gornji Milanovac Dejana Kovačevića rekonstrukcijom puta Rudnik - Topola ukazala se potreba za izgradnjom novog mosta na reci Jasenici, kako bi put imao bolju prohodnost i kako bi se vožnja učinila bezbednijom.


Jednoglasno su usvojene i tačke dnevnog reda u vezi sa Opštinskom upravom - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac i Rešenje o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika - Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu - (druga izmena).


Vršilac dužnosti direktora JKP „Gornji Milanovac“ Ivan Lazić predstavio je Izveštaj o poslovanju JKP „Gornji Milanovac“ za 2016. godinu, koji su većnici jednoglasno usvojili.


„Kako ste čuli iz Izveštaja novog vršioca dužnosti direktora JKP „Gornji Milanovac“ gospodina Lazića, JKP „Gornji Milanovac“ ima preko 99 miliona dinara potraživanja od fizičkih lica, a ukupno sa potraživanjima od pravnih lica ta cifra je mnogo veća i iznosi negde oko 153 miliona dinara.To su velika sredstva i sigurno će se odraziti na likvidnost ovog preduzeća.Mi smo u proteklom periodu sufinansiralinekoliko projekata JKP, kada je u pitanju izgradnja objekata infrastrukture, bilo da je u pitanju nova kanalizaciona mreža ili je u pitanju vodovod ka Rudniku, sanacija deponije Vujan, kupovina vozila i slično,što JKP iz svog poslovanja nije moglo da finansira.Ono što jeste problem, to je činjenica da smo imali finansijske izveštaje, koji nam svake godine govore o dobiti javnog preduzeća i da se na tu dobit plaća PDV, a sa druge strane imamo ogromna potraživanja koja su preko 45% nenaplativa i prosto se postavlja pitanje što se ta nenaplativa potraživanja prenose iz godine u godinu i zašto ona nisu na adekvatan način sanirana u prethodnom periodu. Zašto su se uopšte nalazila u bilansima JKP sa jedne strane, a sa druge strane je na sva zvona i kroz medije išla priča da JKP posluje profitabilno, da je to najbolje javno preduzeće u Srbiji i slično.U narednom periodu nam ostaje da utvrdimo tačno stanje, da pozovemo sve odgovorne koji su bili od Nadzornog odbora do bivšeg rukovodstva JKP, da vidimo gde su nastali ti propusti, kako je moguće da se toliko duguje i kako je moguće da toliko ima nenaplativih potraživanja.Svi znamo da usluge koje naplaćuje JKP i dugovi zastarevaju za godinu dana i ukoliko se na adekvatan način i u roku od godinu dana ne podnesu tužbe prema tim korisnicima koji ne plaćaju svoje obaveze, dolazi do toga da takva potraživanja nikada neće moći da se naplate ni sudskim putem. Ostaje nam da dobijemo sledeći izveštaj u kome ćemo tačno imati navedene mere koje rukovodstvo planira da preduzme kako ne bi dozvolili da JKP slučajno dospe u neke probleme.Opština Gornji Milanovac će i dalje učestvovati u sufinansiranju projekata koje radi JKP i sve ono što je u programu za 2017. godinu mi ćemo kao osnivač ispuniti”, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm

Opštinsko veće donelo je Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2017. godini.


Takođe, usvojen je i Zaključak o prihvatanju predloga Rešenja o ukidanju dobra u opštoj upotrebi-nekategorisanog puta na k.p. br.1384/2 KO Nevade i proglašenju dobra u opštoj upotrebi na k.p.br802/2 i 804/3 KO Nevade i Zaključak o prihvatanju dopuna Cenovnika usluga i radova u Javnom preduzeću za izgradnju opštine Gornji Milanovac. Oba dokumenta su upućenaSkupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Opštinsko veće je, nakon obrazloženja vršioca dužnosti direktora Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Predraga Markovića, usvojilo Rešenje o davanju saglasnosti na šestomesečni izveštaj o poslovanju Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac za period 01.01.2017-01.06.2017.godine.

„Jedan lep primer rada je Ustanova„Sportsko-rekreativni centar“, koji je od ove godine zadužen za organizaciju rada bazena. Da bazen kao javno kupalište može biti profitabilna kategorija dobili smo potvrdu iz izveštaja gde je za nekih 7 - 8 dana rada bazena u junu mesecu, ostvaren prihod preko 800.000 dinara, što nam ukazuje da je dnevni prihod od ulaznica preko 100.000 dinara. Moram da napomenem da smo u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko godina, isti objekat bazena davali u zakup i da smo kao cenu zakupnine imali 100.000 dinara za celu sezonu.Zašto je neko odredio cenu od 100.000 dinara za celu kupališnu sezonu, to je naravno pitanje za ranije rukovodstvo opštine Gornji Milanovac. Pokazali smo da, iako je ove godine uloženo 3,3 miliona dinara u rekonstrukciju malog bazena i filter stanice, smo dobili sigurno najkvalitetniju vodu u ovom delu Srbije, jer smo mi jedini i ušli u rekonstrukciju filter postorojenja i sa takvim ulaganjima je bazen isplativ. Očekujemo da ove godine vratimo tu kompletnu investiciju od 3,3 miliona dinara, a ne zaboravite da se ta rekonstrukcija radi jednom u 20 godina i da u naredenih 20 godina nećemo imati potrebe ni za rekonstrukcijom malog bazena, ni za rekonstrukcijom filter stanice - tako da se pokazuje da jedna javna ustanova može domaćinski da posluje. U narednom periodu ćemo ući u projekat energetski efikasne hale Breza, verovatno sa solarnim panelima postavljenim na krovu hale, kako bi smanjili svakodnevne izdatke za energiju.Dogradnjom Aneksa hale Breza, za koji očekujemo da se završi do kraja ove godine, to je ulaganje od skoro 39.000.000 dinara od Ministarstva omladine i sporta, i da sa tim dobijemo jednu funkcionalnu halu koja neće mnogo koštati u energetskom smislu, a zauzvrat će svi sportski klubovi dobiti termine po znatno povoljnijim i nižim cenama”, istakao je predsednik opštine.


Većnici su dali saglasnost i na Zaključak o usvajanju Zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, sa sednice Komisije od 03.07.2017.godine, Rešenje o uvećanju aproprijacije, Rešenje o promeni aproprijacije i na Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!