opstina gornji milanovac

19. novembar 2014.
Održana 57. sednica Opštinskog veća


sastanak lokalnih samouprava

Ukupno 18 tačaka dnevnog reda, u okviru kojih su razmatrana značajna i aktuelna pitanja za građane naše opštine, našlo se danas, 20.11.2014. godine, pred članovima Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac.


Među prvim tačkama dnevnog reda razmatran je Nacrt Strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik od 2014-2024. godine koji je prisutnima prezentovao Slobodan Vučićević doktor šumarstva i član ekspertskog projektnog tima za izradu Master plana, inače rođeni milanovčanin. On je istakao da je Master plan Rudnika tek drugi po redu takav plan u Srbiji, posle Master plana Fruške Gore, a koji na sveobuhvatan i precizan način prikazuje sve kapacitete planine Rudnik i šireg područja zahvata plana koje obuhvata delove opština Gornji Milanovac, Topola, Knić i Ljig i gradova Kragujevac i Čačak. Suština Master plana je da pruža stručne i argumentovane predloge razvoja u svim oblastima koji su polazna osnova za razradu konkretnim projektima, kao i za konkurisanje za sredstva za projekte iz fondova EU. Članovi Opštinskog veća podržali su Master plan i u formi predloga uputili ga Skupštini na razmatranje i donošenje.


Opštinsko veće je razmatralo i usvojilo i izmene Lokalnog plana za zapošljavanje, koje se sastoje u preraspodeli planiranih sredstava za pojedine mere podsticaja. Tako je iznos za samozapošljavanje povećen s milion na 1.760.000,oo dinara, iznos za podsticaje poslodavcima smanjen sa 4 miliona na 900.000,oo dinara, a iznos opredeljen za mere stručne prakse povećan do visine od 4.340.000,oo dinara. Preraspodela je izvršena nakon sagledavanja konkretnog interesovanja za pojedine mere plana, kako bi zaista bio maksimalno iskorišćen i operativan.


Značajna novina za podnosioce zahteva za legalizaciju čiji su objekti delom zauzeli javnu površinu je utvrđivanje Predloga odluke kojom se Opštinsko veće određuje kao nadležni organ za odlučivanje o izdavanju saglasnosti za upis prava svojine za objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene. Opštinsko veće, shodno ovome, ovlašćuje se da odlučuje o konkretnim slučajevima gde postoji zauzeće javnih površina privatnom izgradnjom i predviđa mehanizme da se, pod tačno određenim uslovima, ovo zemljište može otuđiti privatnim vlasnicima. Odluka je rukovođena ciljem da se pravno definišu odnosi koji duže vremena postoje na terenu i predstavljaju smetnju za definisanje vlasničkih odnosa između privatnih lica i organa javne vlasti. Svakako postoje značajni uslovi koji u ovakvim slučajevima moraju biti ispunjeni, nakon čega vlasnik zemljište pribavlja po tržišnim uslovima i sam finansira celokupnu potrebnu dokumentaciju i pojedinačne planske akte.


Izuzetno značajna vest je da je Opštinsko veće, shodno Programu pomoći opštine Gornji Milanovac, jednoglasno donelo rešenje na osnovu kojeg će čak 533 poljoprivredna proizvođača koji su pretrpeli štetu u poplavama i klizištima u periodu maj-avgust 2014. godine ostvariti pomoć u vrednosti od 200 dinara po aru površine na kojima su bile zasejane žitarice, lucerka ili zasađeno voće, osnosno 4000 dinara po bašti i 5000 dinara po plasteniku, a na osnovu zapisnika inspekcijskih službi o registrovanoj šteti. S obzirom da još uvek ima rapoloživih sredstava za ovu vrstu pomoći, očekuje se da ona bude raspoređena dopunskim rešenjem na sledećoj sednici Opštinskog veća onim poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpeli štete, a nisu stigli da u prvom krugu dostave traženu dokumentaciju.


Za najstarije stanovnike naše opštine od značaja će biti informacija da je sa novoizabranim auto prevoznikom za lokalni saobraćaj Preduzećem Konvoj travel potpisan ugovor po kome će se gornjomilanovački penzioneri stariji od 65 godina besplatno voziti u lokalnom saobraćaju do kraja ove budžetske godine.


U sklopu informisanja članova Veća o preduzetim merama i aktivnostima na uklanjanju i čišćenju divljih deponija na teritoriji opštine Gornji Milanovac i aktivnostima na prevenciji nastanka novih, Predsednik opštine Milisav Mirković naglasio je da se u narednom periodu mora intenzivirati rad Ekološke kancelarije na planu edukacije stanovništva i podizanja ekološke svesti.


Pored toga, usvojena je i informacija o odluci Predsednika opštine na osnovu koje su, u pravcu reforme i stalne ažurnosti rada organa Opštine, pre svega Opštinske uprave, imenovani članovi radnog tela za regulatornu reformu, na čelu sa Goricom Petrović, načelnicom Opštinske uprave. Zadatak ovog tela je da stalno prati ažuriranje zakona i drugih procedura i shodno tome po utvrđenom postupku vrši ažuriranje opštinskih procedura kroz Elektronski registar.


Među tačkama dnevnog reda našla su se i uobičajena budžetska rešenja, Izveštaj komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica i manja usaglašavanje finansijskih planova jednog broja mesnih zajednica i javnih preduzeća kako bi se na najbolji način iskoristila opredeljena budžetska sredstva do kraja ove budžetske godine.


Po zahtevu Predsednika opštine sa prethodne sednice Opštinskog veća, stručne službe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac sačinile su informaciju o zaradama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Gornji Milanovac i naknadama za rad članova pojedinih komisija koja je u cilju informisanja članova Veća i zainteresovane javnosti prezentovana na ovoj sednici.

Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!