opstina gornji milanovac

20. jun 2017.
Zabrana upotrebe vode na četiri javne česme


Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, postupajući po službenoj dužnosti na osnovu mišljenja Zavoda za javno zdravlje Čačak o higijenskoj ispravnosti vode za piće sa javnih česmi na teritoriji opštine Gornji Milanovac, donela je Rešenje kojim se zabranjuje upotreba vode za piće sa javnih česmi „Mlakovac“ Mlakovac, „Ždreban“ Ždreban, „Banja“ Svračkovci i „Savina voda“ Savinac, zbog higijenske neispravnosti usled fizičko-hemijske i mikrobiološke neispravnosti.


Ispitivanje stanja i kvaliteta vode na javnim česmama vršio je Zavod za javno zdravlje Čačak - Centar za higijenu i humanu ekologiju Čačak.


Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da su ispitani uzorci na pomenutim javnim česmama sa aspekta ispitanih parametara neodgovarajući zbog uvećane količine arsena i mikrobiološke neispravnosti.


gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!