opstina gornji milanovac

31. maj 2017.
Održana sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu našlo se 16 tačaka.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o završnom računu budžeta opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu i Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


„Višak koji se pojavio na završnom računu je deo neutrošenih sredstava, što u delu investicija, što u delu planiranih a neutrošenih sredstava javnih preduzeća i ustanova koji su korisnici opštinskog budžeta. Ukupan višak je oko 207 miliona dinara, najviše neisplaćenih sredstava je sa pozicije za gradnju Doma kulture, jer je u toku postupak dokazivanja koliko su stvarno koštali ti radovi. Prema izveštaju revizije, novac je trošen zakonski, postoji samo mala napomena revizora po pitanju sudskih sporova i mogućnosti da sve odjednom stigne na naplatu, ali se to neće dogoditi. Prethodno rukovodstvo je nemarom ili namerno dozvolilo pojedincima da neplaćaju takse za zauzeće javne površine. U narednom periodu ćemo, uz konsultacije sa pravnom službom, videti kakve su mogućnosti da im retroaktivno naplatimo naknadu za sve vreme korišćenja. Svi oni ubiraju prihod koristeći javne površine, a izgovori da je zakup skup i tome slično nisu prihvatljivi. Niko ne može da se bogati na račun građana i budžeta opštine. Što se tiče izvršenja budžeta za prošlu godinu, ja sam zadovoljan odnosom prihoda i rashoda i pohvalio bih budžetske korisnike, s obzirom da je preko 82% izvršenje budžeta. Nadam se da će u ovoj godini biti još veće izvršenje, krećemo užurbano sa investicijama i nadam se da ćemo do kraja građevinske sezone sve planirano uraditi. Rebalansom je najviše novca opredeljeno za investicije, oko 60 miliona dinara i 50 miliona dinara za pribavljanje građevinskog zemljišta za industrijsku zonu, jer želimo da privučemo investitore. Nećemo pribavljati zemljište dok ne budemo imali jasno definisano koji investitor dolazi, jer ne želimo da kupujemo zemljište koje će stajati pusto već želimo racionalno da raspolažemo sredstvima. Naravno, za sve je potrebno da i Skupština opštine da svoj sud i zauzme stav jer ćemo, kao i do sada, raditi po propisima“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm

Donet je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, kojom je predviđeno da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj postane Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i investicije, a donet je i Zaključak o utvrđivanju predloga izmena i dopuna Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Gornji Milanovac u 2017.godini,koji je upućen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Usvajanjem Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o načinu izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije infrastrukturnih objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac, prema izvoru finansiranja i njenim usvajanjem na sednici Skupštine opštine jasno će se definisati načini i postupci finansiranja izgradnje nekategorisanih puteva i mogućnost učešća građana u odnosu građani 1 - opština 3.


Opštinsko veće usvojilo je i Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o davanju u zakup zemljišta na delovima k.p. br. 40306/2, 40306/3, 40306/4 , 40306/6, 40306/13, 40306/14 i 40307/1 sve u KOGornji Milanovac, radi izgradnje pomoćnog gradskog fudbalskog stadiona, Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o pristupanju pribavljanja nepokretnosti - gradskog građevinskog zemljišta na potesu „Ražanik“, prikupljanjem pismenih ponuda, u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac, Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata zaštite, očuvanja i upravljanja kulturno - istorijskim nasleđem, crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2017.godini, Zaključak o usvajanju Zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalicasa sednice Komisije od 28.04.2017.godine i Zaključak o prihvatanju izmena i dopunama Cenovnika usluga i radova u JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac.


gm

Većnici su usvojili Zaključak o davanju saglasnosti na odluke Privremenog upravnog odbora Ustanove „Sportsko - rekreativni centar“ Gornji Milanovac o izdavanju u zakup poslovnog prostora na gradskom bazenu u Gornjem Milanovcu i na izmene Cenovnika usluga Ustanove „Sportsko – rekreativni centar“. Prema rečima v.d. direktora Ustanove „Sportsko – rekreativni centar“ Predraga Markovića cene karata za Gradski bazen biće 150 dinara za odrasle, 100 dinara za učenike osnovnih i srednjih škola, porodična sezonska karta 8000 dinara, individualna sezonska karta 3000 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz na bazen besplatan u pratnji roditelja.


Doneta su i Rešenja o otvaranju aproprijacije,Rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, Rešenja o odobravanju korišćenja godišnjeg odmora načelniku Opštinske uprave i opštinskom pravobraniocu.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!