opstina gornji milanovac

26. april 2017.
Preduzeće Rudnik i Flotacija Rudnik DOO prvo i jedino preduzeće u Srbiji - dobitnik međunarodnog priznanja Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu


Na međunarodnom takmičenju Evropske komisije za bezbednost i zdravlje na radu u okviru kampanje “Zdrava radna mesta za sve generacije” preduzeće Rudnik i flotacija Rudnik doo je iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dobilo prestižno priznanje Evropske komisije na temu “Sveobuhvatno sprovođenje bezbednog i zdravog rada za sve zaposlene uz stalnu primenu i dopunu Akta o proceni rizika”.


Nagrada preduzeću Rudnik dodeljena je danas na Svečanoj konferenciji Međunarodne organizacije za bezbednost i zdravlje na radu u Valeti na Malti.


Preduzeće Rudnik je prvo i jedino preduzeće koje je iz Republike Srbije dobilo ovu prestižnu nagradu ali je ovo i prvi put da je jedna kompanija sa prostora bivše SFRJ ostvarila ovakav rezultat i priznanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
gm    gm

gm    gm

Nagrada je uručena autorima rada, Zoranu Nedeljkoviću, izvršnom direktoru i Ljiljani Obrenović, savetnici za hemiju i ekologiju. Preduzeće Rudnik je jedino preduzeće – dobitnik nagrade koje nije članica EU.


U okviru takmičenja 2016.godine, prvi korak je predstavljao odabir najboljih praksi na nacionalnom nivou. Izabrani najbolji kandidati u zemlji konkurisali su za oznaku primera najbolje prakse u Evropi. Nacionalno takmičenje u okviru Republike Srbije sprovelo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.


Komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost na radu u selekciji predstavnika iz Srbije na međunarodnom takmičenju dobre prakse, od prispelih radova odabrala je da Republiku Srbiju na ovom prestižnom evropskom takmičenju predstavljaju dva preduzeća. Preduzeće Rudnik i flotacija "Rudnik" doo je bilo jedno od izabranih.


Rad na temu „Uspostavljanje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu za sve zaposlene kroz praktično stručno osposobljavanje i svakodnevnu procenu rizika na radnim mestima“poslat je na ocenjivanje komisiji u Evropsku agenciju za bezbednost i zdravlje na radu u Bilbao, u Španiju. Po završetku obrade 37 radova i prema odluci žirija nagrađene su kompanije iz sledećih zemalja: Srbija, Nemačka, Belgija, Španija, Finska, Austrija i Mađarska.


gm    gmgm    gm

Nagrađeni rad preduzeća Rudnik i flotacija Rudnik doo posebno je istakao uspešno sprovođenje socijalnog dijaloga ostvarenog između poslodavaca i predstavnika zaposlenih uz holistički - humanistički pristup realizacije i primene konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada kroz organizovanu prevenciju i to kroz osnovne principe:

• Selekcija - Nije svaki čovek za svaki posao

• Stalno osposobljavanje i obuke zaposlenih

• Organizacija radne okoline

• Stalno ostvarivanje socijalnog dijaloga na relaciji poslodavac - zaposleni

• Tehnička zaštita

• Zdravstveno obrazovanje i promocija zdravlja

• Evidencija


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!