opstina gornji milanovac

9. februar 2017.
Održana šesnaesta sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine održana je šesnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se trinaest tačaka. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Dejan Kovačević.


Na početku sednice usvojen je zapisnik sa petnaeste sednice Opštinskog veća, održane 1. februara 2017. godine.


Naredne dve tačke odnosile su se na sprovedeni referendum o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Lunjevica. Načelnik Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine Goran Daničić istakao je da je Skupština opštine, na sednici u decembru, donela odluku da se referendum održi 13., 14. i 15. januara 2017. godine. Prema njegovim rečima referendum je uspeo pošto je izašlo više od polovine upisanih birača i doneta je odluka da se uvede samodoprinos. Od 415 upisanih građana, na izjašnjavanje je izašlo 307 građana, od kojih je njih 240 glasalo za uvođenje samodoprinosa što je oko 74%.Opštinsko veće donelo je Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa u novcu za područje MZ Lunjevica, za period 01.03.2017. do 28.02.2022. godine i Zaključak o utvrđivanju Predloga Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa u novcu za područje MZ Lunjevica, za period 01.03.2017. do 28.02.2022. godine i upućuje ih Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.


gm

Opštinsko veće donelo Zaključak o utvrđivanju PredlogaOdluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gornji Milanovac i upućuje ga Skupštini opštine na razmatranje i donošenje. Prema rečima načelnika Opštinske uprave Aleksandra Jevtovića razlog za izmene i dopune je činjenica da je na prethodnoj sednici Skupštine opštine Mira Mirković razrešena dužnosti direktora Turističke organizacije i da je za nju potrebno otvoriti novo radno mesto u Turističkoj organizaciji a u isto vreme jedan zaposleni u „Sportsko-rekreativnom centru“ otišao je u penziju i to radno mesto je ugašeno.


Većnici su doneli Zaključak o utvrđivanju Predloga kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Gornji Milanovac u 2017.godini, koji je upućen Skupštini opštine na razmatranje i donošenje i Zaključak o usvajanju Predloga izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kabinetu Predsednika opštine i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju PredlogaOdluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.„Kao što je to rekla i izvestilac, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Sandra Ralović, budžetom opštine za 2017. godinu predviđeno je 15 miliona dinara kao podrška zapošljavanju u našoj opštini. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, privrednicima i nezaposlenim sugrađanima došli smo do zaključka da je najveće interesovanje za ove dve mere koje smo predvideli, a to su subvencije za samozapošljavanje i javni radovi. Za samozapošljavanje je odvojeno 5,6 miliona dinara a za javne radove 9,4 miliona dinara. U narednom periodu biće raspisan konkurs za samozapošljavanje nezaposlenih lica a biće potrebe da se u javnim preduzećima i ustanovama angažuju dodatni radnici, što će se realizovati kroz javne radove“, istakao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


gm

Kao petu tačku dnevnog reda većnici su doneli Zaključak o utvrđivanju PredlogaOdluke o uslovima i načinu finansiranja udruženja iz budžeta opštine Gornji Milanovac i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.„Konkurs će biti objavljen čim ova Odluka stupi na snagu. Morao sam da stavim van snage Odluke koje su važile u prethodnom periodu jer su ih donosili nenadležni organi. Naime, bivši predsednik opštine je sam donosio Odluke i sam je odlučivao kako će se novac deliti. Tek pošto Skupština usvoji ovu Odluku mi ćemo obrazovati Komisiju koja će odlučivati i raspodeljivati sredstva udruženjima i verskim zajednicama. Za ovu namenu opredeljeno je oko 6 miliona dinara. Mi smo sve Odluke institucionalizovali, doneli ih na Veću i Skupština ih je kasnije potvrdila“, rekao je predsednik opštine.


Opštinsko veće donelo je Rešenje po žalbi Skupštine zgrade Ivice 3A Gornji Milanovac, izjavljene na Zaključak Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, Odeljenje za inspekcijske poslove br.4-07-355-5/2017 od 13.01.2017.godinei Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Takođe, Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju predloga Rešenja o davanju saglasnostina Statut Doma zdravlja Gornji Milanovac i Zaključak o prihvatanju Odluke Upravnog odbora JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje, broj: 376/2017. od 26.1.2017.godine i uputilo ih Skupštini opštine na donošenje.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!