opstina gornji milanovac

17. decembar 2016.
Usvojen budžet za 2017. godinu


U petak, 16. decembra, u Velikoj sali organa opštine održana je sedma redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac.


Odbornici su sa 41 glasom za, bez glasova protiv i uzdržanih, usvojili Odluku o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu. Predsednik opštine Dejan Kovačević detaljno je odbornicima predstavio budžet za 2017. godinu, sa posebnim osvrtom na planirane investicione aktivnosti.


„Projektovani budžet za 2017. godinu iznosi 1.268.983.000 dinara, od kojih je 310.000.000 dinara opredeljeno za investicije. Za nastavak gradnje vodovoda ka Rudniku planirano je 30 miliona dinara, 119 miliona za putnu infrastrukturu u gradu i u selima, 13 miliona za kišnu kanalizaciju, po 15 miliona za Dom kulture i Brdo mira. Sredstva za poljoprivredu su gotovo udvostručena u odnosu na 2016. godinu i iznose 50 miliona dinara, dok će za novi način finansiranja sporta, shodno novom Zakonu o sportu, biti opredeljeno 28 miliona dinara. Kako planiramo da se centar grada uredi za vreme praznika, 2 miliona dinara planirano je za kupovinu tipskih kioska za prodaju suvenira. Za socijalnu zaštitu opredeljeno je 25 miliona dinara, 8 miliona za opštinske stipendije za učenike i studente, dok će za mesne zajednice biti opredeljeno 8.5 miliona dinara. Značajna sredstva izdvajaju se za Opštinsko pravobranilaštvo, jer nam stižu milionski iznosi za isplatu po izgubljenim parnicama, u sporovima koje nam je ostavilo prethodno rukovodstvo. Budžet je realno projektovan i izbalansiran“, istakao je predsednik opštine.


gm

Usvojene su tri tačke dnevnog reda koje se odnose na uvođenje samodoprinosa za područje Mesne zajednice Lunjevica . Referendum će biti održan od 13. do 15. januara 2017. godine. Inicijativa za referendum stigla je od Saveta MZ Lunjevica. Samodoprinos bi se uveo za period od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2022. godine.


Odbornici su dali saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gornji Milanovac za 2015. godinu. Obrazovana je Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Gornji Milanovac. Usvojene su dve tačke dnevnog reda koje se odnose na poslovanje Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje, kao i izveštaj RHMZ Beograd o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra „Bukulja“ u 2016. godini.


Pet tačaka dnevnog reda odnosilo se na Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora u pet škola, ispred Saveta roditelja. Data je saglasnost na Odluku o rasporedu radnog vremena Apoteke Gornji Milanovac.


Usvajanjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Gornji Milanovac po prvi put se obezbeđuje pravni osnov za angažovanje akreditovanog ličnog pratioca za decu sa posebnim potrebama. Usvojeno je Rešenje kojim Interresorna komisija opštine Gornji Milanovac preuzima sve nadležnosti Komisije za pregled i ocenu stepena psiho-fizičke ometenosti deteta.


Na kraju sednice, odbornici su postavljali odbornička pitanja.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!