opstina gornji milanovac

26. novembar 2016.
Šesta sednica Skupštine opštine


U četvrtak, 24. novembra, održana je šesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu bila je 31 tačka.


Na početku sednice, odbornik Dragan Marjanović obavestio je predsedavajućeg i odbornike da će u budućem periodu nastupati kao samostalni odbornik, pošto je napustio odborničku grupu Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS).


Prva i druga tačka dnevnog reda bile su izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine. Odbornici su sa 26 glasova ZA izabrali Boška Milovanovića za novog predsednika a Zorana Radovanovića za novog zamenika predsednika Skupštine opštine. Obojica iz odborničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.


Odbornici su jednoglasno usvojili sve tačke dnevnog reda.


Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za period 01.01. - 30.09.2016. godine i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu. Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da je ovo poslednji rebalans u ovoj godini i da će na narednoj sednici Skupštine opštine biti usvojen budžet opštineGornji Milanovac za 2017. godinu.


Usvojene su i tri tačke dnevnog reda koje se odnose na statusnu promenu i pripajanje Javnog preduzeća za puteve Javnom preduzeću za izgradnju opštine. Novo, jedinstveno, Javno preduzeće za izgradnju opštine počeće da radi od 1. decembra 2016. godine.


Nova Odluka o finansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Gornji Milanovac usaglašena je sa novim Zakonom o sportu iz 2016. godine, neusklađenost sa Zakonom stare Odluke bila je glavni razlog zašto je stavljena van snage na prošloj sednici Skupštine opštine. Usvojena je i Odluka o osnivanju Ustanove "Sportsko-rekreativni centar" Gornji Milanovac, koja je takođe u skladu sa Zakonom o sportu. U roku od 90 dana biće usvojena nova akta Ustanove i izabrani direktor, Upravni i Nadzorni odbor.


Kao devetnaesta tačka dnevnog reda usvojena je Odluka o pokretanju inicijative pred Republičkom direkcijom za imovinu za prenos prava svojine na katastarskoj parceli broj 8 KO Šilopaj sa zgradama koje se na istoj nalaze sa Republike Srbije na opštinu Gornji Milanovac. To je svakako značajna stvar za stanovnike Šilopaja i okolnih mesta, jer prema rečima odbornika Dragana Marjanovića OŠ "Svetozar Miletić" iz Zemuna ima nameru da u Šilopajskoj školi organizuje "Školu u prirodi" za svoje učenike.
gm    gm

gm    gm

Foto: "Takovske novine"


Odbornici su razrešili dužnosti dosadašnju direktorku Apoteke Gornji Milanovac i za vršioca dužnosti direktora imenovali dr Milovana Rosića, koji je do sada obavljao dužnost zdravstvenog inspektora pri Ministarstvu zdravlja. Kako je istakao predsednik opštine Dejan Kovačević nedopustivo je da Apoteka ima dug od preko 60 miliona dinara, što je i glavni razlog za smenu dosadašnje direktorke.


Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Kako je istakao načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović ove izmene su bile potrebnezbog želje da se stvori jednoobrazna politika o radnom vremenu u Moravičkom okrugu i da benzinske pumpe koje rade 24 časa, u tom periodu mogu da rade i ugostiteljski objekti u njima.


Odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Gornji Milanovac kao i Odluku o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac za potrebe uređenja površina javne namene.


Usvojena su i Rešenja o razrešenju i imenovanju gotovo svih Školskih odbora, ispred jedinice lokalne samouprave.


Jednoglasno su usvojene i sledeće tačke dnevnog reda: Izveštaj o radu PU "Sunce" za radnu 2015/2016. godinu, Godišnji plan rada PU "Sunce" za radnu 2016/2017. godinu, Izmena i dopuna finansijskog plana i programa poslovanja JP za izgradnju opštine za 2016. godinu, Izmena i dopuna programa poslovanja JP "Sportsko-rekreativni centar" za 2016. godinu, Izmena i dopuna programa poslovanja JP za puteve za 2016. godinu i Razmatranje Odluke Upravnog odbora JP za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje, broj 352/2016 od 26. oktobra 2016. godine.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!