opstina gornji milanovac

4. novembar 2016.
Konferencija za medije načelnika Opštinske uprave


Načelnik Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović održao je konferenciju za medije, sa ciljem da javnost upozna sa dešavanjima i aktivnostima u Opštinskoj upravi u prethodnom periodu. Prva tema na Konferenciji bio je problem koji se pojavio sa raspodelom krečnog materijala a kao posledica nemarnosti jednog zaposlenog u Opštinskoj upravi.


"Pre dve nedelje na sastanku Odbora poljoprivredu i selo pojavio se problem sa isporukom krečnog materijala koji je nabavljen od firme "Slovac" iz Lajkovca. Na sednici Odbora rečeno je da poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Gornji Milanovac nisu dobili odobrenu količinu krečnog materijala za potrebe kalcifikacije zemljišta. Odmah nakon tog saznanja, uputio sam dopis kamenolomu "Slovac" i od njih sam zahtevao da se nadoknadi razlika u količini krečnog materijala koji nije isporučen. Narednog dana pokrenut je disciplinski postupak protiv lica koje je bilo zaduženo za realizaciju ove javne nabavke i raspodelu krečnog materijala. Od kamenoloma "Slovac" sam 28. oktobra dobio dve izjave. U jednoj se navodi da je krečni materijal u svim isporukama (17., 18. i 20. oktobra) isporučen u manjoj količini, umesto 500 vreća od 50 kg pri svakoj isporuci, bilo je 500 vreća od 38 kg, što ukupno čini 19000 kg manje isporučenog krečnog materijala za te tri isporuke. U drugoj izjavi ističu da će nadoknaditi ovu razliku od 19000 kg, a mi ćemo, kao Opštinska uprava, tu razliku nadoknaditi poljoprivrednim proizvođačima. Sa druge strane, u Opštinskoj upravi mora da se uvede red, rad, disciplina i odgovornost za svaki postupak zaposlenog. Iz tog razloga, pokrenuo sam disciplinski postupak protiv gospodina Trifuna Paunovića, koji je preuzimao i vršio raspodelu krečnog materijala svim poljoprivrednim proizvođačima. Disciplinski postupak pokrenut je zbog nesavesnog, neblagovremenog i nemarnog vršenja radnih obaveza. U okviru ovog postupka prikupljeni su određeni dokazi. Naime, najčvršći dokaz protiv navedenog lica su otpremnice koje je on potpisivao, na količinu u kilogramima a da prethodno nije vršio merenje koliko je krečnog materijala preuzeo. On je potpisao otpremnice verujući na reč isporučiocu, što svakako nije način na koji se ovakve transakcije obavljaju. Takođe, u svojoj izjavi gospodin Paunović na postavljeno pitanje: da slučajno nije izvršeno merenje od strane poljoprivrednih proizvođačakada bi, kao lice koje je sprovelo javnu nabavku, uvideli da je isporučena manja količina materijala, odgovorio sledeće: "Isporuka krečnog materijala je, kao i ranijih godina, vršena na paletama u najlon džakovima obavijenim streč folijom uz garanciju prodavca da se na kamionu nalazi količina materijala napisana u otpremnici". Kao što je svima poznato u poslovnim transakcijam nema garancija nekoga da je nešto isporučio ili nije isporučio, već se sve mora proveriti. Gospodin Paunović je bio dužan da izmeri da li je zaista preuzeo količinu materijala za koju je potpisao otpremnicu. On to nije učinio a takođe nije od mene zahtevao da raspišemo javnu nabavku za ona lica koja imaju vage za merenje kamiona. Tek nakon saznanja za ovaj problem, mi smo odradili javnu nabavku i od sada će kamioni sa krečnim materijalom biti mereni na vagi za kamione. Opština Gornji Milanovac izdvojila je velika sredstva da pomogne svojim poljoprivrednim proizvođačima. Za ovakvo neodgovorno i nemarno ponašanje prema novcu svih građana opštine Gornji Milanovac gospodin Trifun Paunović će biti najstrože disciplinski kažnjen. Ja se ovim putem izvinjavam svim poljoprivrednim proizvođačima koji, u prvoj raspodeli, nisu dobili predviđenu količinu materijala i obećavam im da će ta količina materijala biti isporučena. Onim proizvođačima koji tek treba da dobiju materijal biće isporučena ona količina koja je i predviđena."


Načelnik Opštinske uprave osvrnuo se i na obećanja od pre mesec i po dana, sa prethodne konferencije za medije, koja su ispunjena.


gm

"Uslužni centar Opštinske uprave već radi do 17 časova i građani ga u znatnom broju posećuju u tom periodu od 15:30 do 17:00 časova, što je pokazatelj da je to bila dobra odluka. Izvodi iz matičnih knjiga i uverenje o državljanstvu mogu elektronski da se naruče putem linka Virtuelni matičar na sajtu opštine Gornji Milanovac. Na prethodnoj Konferenciji upoznao sam javnost sa Zapisnicima o inspekcijskom nadzoru u Opštinskoj upravi. Mi smo nakon toga imali kontrolni inspekcijski nadzor i inspektor je u nalazu istakao da su sve mere vezane za sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku izvršene. U petak je, na sednici Skupštine opštine, usvojena nova Odluka o matičnim područjima i time smo i te naložene mere Upravnog inspektora ispoštovali. Odluka će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Danas sam dobio obaveštenje da nam je omogućen rad u Centralnom sistemu matičnih knjiga što znači da naši građani iz drugih mesta mogu da dobijaju izvode i uverenja".


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!