opstina gornji milanovac

05. novembar 2014.
Nagrađena Ekološka kancelarija


Opštinska Ekološka kancelarija nagrađena za učešće i delovanje kroz školske Eko odbore u očuvanju i zaštiti životne sredine


ekoloska kancelarija

Ekološka kancelarija gornjomilanovačke Opštinske uprave povodom angažovanja i doprinosa na polju realizacije projekata iz oblasti zaštite životne sredine, a sve u cilju edukacije dece i unapređenja životne okoline, nagrađena je zahvalnicom osnovne škole 'Momčilo Nastasijević''.


Predstavnici opštinske ekološke kancelarije su stalni članovi Eko odbora osnovne škole "Momčilo Nastasijević". Aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine se realizuju prema Programu i planu rada Eko škole za svaku narednu godinu, a prema kome je sprovedeno niz projekata i aktivnosti. U obavezi članova Eko odbora je usvajanje planova, kao i praktična pomoć u realizaciji svakog projekta. U cilju efikasnijeg delovanja, članovi Eko odbora, vrše povezivanje škola, posredovanje i upućivanje na saradnju između škola i lokalne samouprave.


Inače, Odsek za poslove ekološke kancelarije formiran je 2004. godine, kao zajednički projekat Norveške komune Vefsn i opštine Gornji Milanovac.


I ubuduće će se realizovati Plan rada za 2014/2015.godinu kroz angažovanje opštinske ekološke kancelarije, a koordinatori ove kancelarije poručuju da su voljni i spremni da još uspešnije sarađuju sa školama na teritoriji naše opštine, ujedno zahvalivši se na dobijenom priznanju, koje dokazuje upravo zahvalnost učenika na edukaciji i spremnost najmlađih da očuvaju i zaštite svoje životno okruženje.


Preuzmite Plan aktivnosti u okviru programa rada Eko-škole OŠ "Momčilo Nastasijević"za školsku 2014/2015. godinu u pdf formatu


ekoloska kancelarija ekoloska kancelarija ekoloska kancelarija
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!