opstina gornji milanovac

29. septembar 2016.
Konferencija za medije načelnika Opštinske uprave


Načelnik Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović održao je danas konferenciju za medije kako bi javnost upoznao sa stanjem u Opštinskoj upravi nakon stupanja na dužnost načelnika Opštinske uprave. Prema njegovim rečima, nije ranije izašao u javnost sa podacima jer je želeo da stekne kompletan uvid u rad Uprave i sačeka da se usvoji novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i da se uspostavi nova organizacija Opštinske uprave, u skladu sa Odlukom o Opštinskoj upravi, koja je doneta 5. jula na sednici Skupštine opštine.


Prva tema o kojoj je načelnik Opštinske uprave govorio su Zapisnici o inspekcijskom nadzoru koji je sproveden u Opštinskoj upravi od strane Upravne inspekcije (Odsek u Kragujevcu).
"Upravni inspektor vršio je nadzor 20. septembra 2016. godine i tom prilikom je, najpre, kontrolisana primena propisa iz oblasti matičnih knjiga, odnosno, primena Zakona o matičnim knjigama i Uputstvo i obrasci za vođenje matičnih knjiga, koje je donelo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zakon o matičnim knjigama donet je još 2009. godine i propisan je rok do 27. decembra 2016. godine, da se drugi primerci matičnih knjiga unesu u elektronsku bazu podataka. Takođe, neophodno je bilo da sve jedinice lokalne samouprave usklade svoje Matične službe sa novim Zakonom o matičnim knjigama. Opština Gornji Milanovac je još 2010. godine donela Odluku o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Gornji Milanovac, prema kojoj je, na teritoriji opštine predviđeno 24 matičnih područja. Prema Zakonu o matičnim knjigama neophodno je da na jednom matičnom području radi jedan matičar i jedan zamenik matičara, što bi značilo da na 24 matična područja treba da radi 48 izvršilaca. Tako nešto nikad nije sprovedeno u delo. Postavlja se pitanje zašto je ostavljeno novoj vlasti da nešto uradi za 2 meseca što je trebalo da se radi 7 godina?! Pored kadrovskih, trebalo je ispuniti i određene tehničke uslove – da se u okviru svih 24 matičnih područja obezbedi ADSL priključak i određena konfiguracija računara sa specifičnim programima. Ni to nije ispoštovano. Prema nalazu Inspektora, samo je u jednom matičnom području ispoštovano sve što je propisano u Zakonu o matičnim knjigama (matično područje Gornji Milanovac, sa matičarem i 2 zamenika matičara i obezbeđenim tehničkim uslovima). U nalazu Upravnog inspektora navodi se i da je sistematizacijom radnih mesta u Opštinskoj upravi, iz februara 2016. godine, predviđeno da se poslovi matičara vrše u dva Odeljenja Opštinske uprave, što ne postoji nigde u Srbiji. Predvideli su da 9 matičara (od propisanih 24 matičara i 24 zamenika matičara) vrši poslove u dva Odeljenja. Nakon podele rešenja tim matičarima, oni su trebali da dobiju ovlašćenja za vršenje poslova za dva ili više područja ali nije ni to ispoštovano i nisu tražena ovlašćenja od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tako matičari obavljaju posao samo u Kamenici, Koštunićima, Boljkovcima, Zagrađu, Brđanima, Ugrinovcima i Donjoj Vrbavi. Ne postoji ovlašćenje za vršenje matičarskih poslova u 15 matičnih područja. Mi smo, još pre najave i dolaska Upravnog inspektora, na Opštinskom veću 12. septembra 2016. godine, utvrdili predlog nove Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, gde je predviđeno da postoji samo jedno matično područje za sva naseljena mesta sa jednim matičarem i deset zamenika matičara i očekujemo da će Ministarstvo dati saglasnost za to. Na taj način ispravljamo ono što prethodnih 7 godina nije urađeno, a trebalo je, zbog čega smo jedna od 14 opština koje nisu ušle u Centralnu evidenciju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i zbog toga naši građani ovde u Opštinskoj upravi ne mogu uzeti izvode iz matičnih knjiga u elektronskoj formi iz nekog drugog mesta. Još jedan problem je drugi primerak matičnih knjiga u 23 matičnih područja u kojima nisu ispunjeni tehnički kapaciteti i gde su poslovi vođenja knjiga obavljani od strane neovlašćenih lica, neki čak angažovani na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, pa sada imamo puno zahteva za ispravke".


Kada je reč o drugom Zapisniku, on se odnosi na primenu odredaba članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku.
"Ovde je reč o onom o čemu je u prošlom periodu bilo dosta hvale, kako naši građani mogu predati određene zahteve i onda će po službenoj dužnosti Organ da postupa. Bivša Načelnica se hvalila kako smo prvi u Srbiji i kako je ovo najbolja Opštinska uprava. Međutim, po izveštaju Inspektora to nije rađeno onako kako predviđa Zakon. Stranka sve svoje zahteve mora podnositi na pisarnici, tamo moraju biti istaknuta sva lica koja su ovlašćena za vođenje upravnog postupka kao i šta stranka uz zahtev treba da priloži od potrebnih dokumenata. Takođe, stranka na pisarnici mora imati obrazac koji je sastavni deo Zakona o opštem upravnom postupku, u kome se stranka izjašnjava da li organ po službenoj dužnosti pribavlja dokumenta ili stranka to sama čini. Obrazac je i ranije postojao na pisarnici ali su stranke išle po kancelarijama i podnosile zahteve. Nije postojalo istaknuto, ni na sajtu ni na oglasnoj tabli, ko je ovlašćen da vodi upravni postupak. Još jedna stvar je tu važna, zbog koje sam i smenio načelnika Odeljenja još pre nove sistematizacije, na stolu sam video da je upravni predmet iz marta meseca. To je nemoguće, rok je 30 dana da se reši po tom predmetu. A kada sam otvorio predmet video sam da treba da potpišem zahtev Odeljenja za društvene delatnosti upućen Poreskom odeljenju da mu dostave podatke o dugu za porez na adresu Takovska 2, a oba Odeljenja su na različitim spratovima iste zgrade. Vrši se pismena prepiska za nešto što je još u aprilu trebalo da bude rešeno. To naravno nisam potpisao i odmah sam smenio načelnika. Ne mislim da tu postoji krivica zaposlenih, već nadređenih, koji su o tome donosili odluke".


Treći Zapisnik odnosi se na primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru.
"Utvrđeno je da pojedini inspektori nemaju položen ispit za inspektore, međutim, ovde nije utvrđena nepravilnost jer lica imaju rok od dve godine da polože taj ispit. Odmah ću ova lica da uputim na polaganje ispita".


Kada je reč o reorganizaciji Opštinske uprave, 5. jula doneta je Odluka o Opštinskoj upravi i postojao je rok od 60 dana da se donese Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, što je i učinjeno.
"Rešenja su juče podeljena svim zaposlenima i niko od zaposlenih nije ostao neraspoređen. Od 1. decembra će se primenjivati novi Zakon o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava i mi ćemo, pre početka primene zakona, doneti novi Pravilnik o sistematizaciji koji će biti usklađen sa novim zakonom. Cilj kome težimo je bolja i efikasnija Uprava, koja će biti na usluzi građanima ali i da novom organizacijom uštedimo novac. Uslužni centar će od ponedeljka raditi do 17 časova i tu će građanima na raspolaganju biti svi potrebni zahtevi i obrasci i spisak odgovornih lica koja imaju ovlašćenje da vode upravne postupke. Njihovo je da doću do Pisarnice, predaju zahtev i odu kući i čekaju rešenje, koje će stići na kućnu adresu u roku predviđenom zakonom. Sutra stupa na snagu Pravilnik o radnom vremenu i kontroli radnog vremena zaposlenih u Opštinskoj upravi. Neće se više dešavati da zaposleni u Opštinskoj upravi sede po kafićima a stranke čekaju ispred kancelarija, jer ne mogu da ostvare svoja prava. Ako zaposleni ima potrebu da izađe, uvedene su Propusnice za službeni i za privatni izlaz (maksimalno 3 puta mesečno od po 3 sata). Evidenciju će voditi rukovodilac Odeljenja ili Kancelarije.


Milanovac će biti jedno matično područje, što nema nikakave veze sa brojem mesnih kancelarija a zaposleni će ići na dodatne obuke kako bi primena propisa bila potpuno u skladu sa propisima.
gm    gm

gm    gm

gm    gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!