opstina gornji milanovac

22. septembar 2016.
Krivična prijava protiv Gorice Petrović


Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević održao je danas konferenciju za medije kako bi građane upoznao kakva je situacija sa kampom "Mirko i Slavko" u Buljaricama i koji će potezi po tom pitanju biti povučeni.


"Pozvao sam vas da bih predstavio kakvo je stanje radova na adaptaciji kampa "Mirko i Slavko" u Buljaricama. Ugovor o adaptaciji objekta Predškolske ustanove "Sunce", koji se nalazi u Buljaricama, zaključen je 2. septembra 2015. godine između Opštinske uprave Gornji Milanovac, koju je zastupala načelnica Gorica Petrović i firme "KEJ d.o.o" iz Valjeva, koju zastupa direktor Miodrag Maksimović. Ugovorena vrednost radova za rekonstrukciju kompletnog odmarališta iznosi 29.999.000,00 dinara. 21. decembra 2015. godine izdata je avansna situacija broj 58/2015, prema kojoj je opština Gornji Milanovac bila dužna da na ime avansa od 20%, koji je inače predviđen osnovnim ugovorom, uplati 5.999.987,16 dinara izvođaču radova "KEJ d.o.o" iz Valjeva, što je i učinjeno 21. decembra 2015. godine. Avansnu situaciju je sa jedne strane potpisao direktor "KEJ d.o.o" a sa druge Opštinska uprava tj. Gorica Petrović, kao načelnik. Jako je čudno da se prilikom adaptacije bilo kog objekta vrši isplata avansnih situacija. 28. decembra 2015. godine, ispostavljena je prva privremena situacija broj 135/15, od strane izvođača radova "KEJ d.o.o" iz Valjeva, i ona iznosi ukupno 2.500.000,00 dinara. Što znači da je u tom trenutku izvršena sanacija na objektu u Buljaricama u vrednosti od 2.500.000,00 dinara. Promenom vlasti u opštini Gornji Milanovac, stupili smo u kontakt sa firmom "KEJ d.o.o" iz Valjeva, s obzirom da su prošli svi rokovi do kojih su oni bili dužni da završe sanaciju objekta. Mi smo im poslali Izjavu o raskidu ugovora. Izjava je poslata 28. jula 2016. godine, sa kojom je ugovor i raskinut i prema kojoj je izvođač radova "KEJ d.o.o" Valjevo bio dužan da vrati avans u ukupnom iznosu od 5.999.987,16 dinara, što je on i učinio. S obzirom da su radovi tekli mi smo, da bi imali uvid u stanje objekta kako bi odlučili kako dalje delovati, oformili Komisiju koju smo poslali u Crnu Goru, u Buljarice, kako bi snimili kompletan objekat i da bi sa opštinom Budva postigli dogovor oko svih potrebnih dozvola koje nam trebaju za adaptaciju. Članovi Komisije su Srđan Milićević i Ivan Bešlagić, članovi Opštinskog veća i Dejan Veljović, načelnik Odeljenja za komunalno-stambene poslove i urbanizam. U tom izveštaju se u jednom delu navodi da je zbog potreba sagledavanja sveobuhvatnog stanja, delegacija dana 16. septembra 2016. godine obavila razgovor sa službenikom za urbanizam Tamarom Golaš iz Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine opštine Budva i tom prilikom je članove Komisije upoznala sa urbanističkim stanjem kampa. Uvidom u evidenciju Sekretarijata i elektronsku bazu podataka Uprave za nekretnine Crne Gore utvrđeno je da odmaralište "Mirko i Slavko" u Buljaricama nije izgrađeno na osnovu građevinske dozvole, da se radi o montažnom objektu privremenog karaktera i da nije obuhvaćen DUP-om (Detaljnim urbanističkim planom) već Prostornim planom opštine Budva. Takođe, članovi su obavešteni da je u proceduri usvajanje prostornog plana Republike Crne Gore, posle čega će se menjati DUP i Prostorni plan opštine Budva a time urediti i namena prostora i parcela na kojima se Kamp nalazi. Trenutno se adaptacija i rekonstrukcija ne može vršiti jer se radi o montažnim objektima privremenog karaktera koji nemaju građevinsku dozvolu, što znači da je opština Gornji Milanovac tj. Opštinska uprava raspisala javnu nabavku, sklopila ugovor sa izvođačem, izvođač izveo neke radove a da za to nije postojala potrebna dokumentacija opštine Budva i u takvu sanaciju se nije smelo ni ući s obzirom da ne postoji građevinska dozvola. Ono što nam je bilo jasno iz izveštaja, kada smo videli sve te snimke sa lica mesta, da se sam objekat kampa u Buljaricama ne može ni rekonstruisati, na način na koji su oni to predvideli, jer je objekat u katastrofalnom stanju, čak i pečurke rastu unutar kućica i bolje je porušiti objekat i napraviti novi nego ga rekonstruisati. Iz objekta je dosta toga i pokradeno, što smo mi uredno prijavili policiji u Budvi i po tom pitanju nam pomaže i Konzulat Republike Srbije u Crnoj Gori. Ni to nije najgore od onoga što smo videli. Najgore se nalazi u ovoj jednoj rečenici u izveštaju članova Komisije: "neposrednim uvidom je konstatovano da u dužem vremenskom periodu očigledno nisu preduzimani bilo kakvi radovi na tekućem ili investicionom održavanju objekta i pripadajućem zemljištu", što znači da radovi u iznosu od 2.500.000,00 dinara, koji su prvom privremenom situacijom dostavljenom opštini Gornji Milanovac i načelnik Opštinske uprave kao naručilac platio taj iznos, nisu izvršeni. S obzirom da ja, kao predsednik opštine, zastupam interese opštine Gornji Milanovac danas ću Višem javnom tužilaštvu u Čačku podneti krivičnu prijavu protiv Gorice Petrović, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Pročitaću vam i obrazloženje: "Okrivljena je dana 2.9.2015. godine u svojstvu načelnika Opštinske uprave zaključila ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji odmarališta u Buljaricama, ukupne vrednosti 29.999.000,00 dinara. Posle protoka svih ugovorenih rokova izvođač je dana 28.12.2015. godine izdao račun broj 135/15 za uplatu po prvoj privremenoj situaciji za navodno izvedene radove u iznosu od 2.500.000,00 dinara. Zaprećena kazna za krivično delo zloupotreba službenog položaja, u ovom slučaju, je od 2 do 12 godina zatvora. Ko je pribavio protivpravnu imovinsku korist, da li Gorica Petrović ili "KEJ d.o.o", sasvim je nebitno sa naše strane, nama je bitno da se utvrdi ko je opštinu i građane oštetio za 2.500.000,00 dinara, za radove koji nisu izvedeni na rekonstrukciji odmarališta u Buljaricama", izjavio je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Na pitanje novinara kakvi su planovi opštine za Kamp u Buljaricama, predsednik opštine je istakao da opština ne može da radi ni rekonstrukciju ni izgradnju novog objekta dok se za to ne steknu uslovi i urbanistički i pravni.


"Ovaj objekat se zasigurno ne može koristiti niti na pravi način rekonstruisati jer bi to koštalo više nego izgradnja novog. Mi ćemo, kada se za to steknu uslovi, videti da dogovorimo neku vrstu javno-privatnog partnerstva ili da se dogovorimo sa opštinama koje imaju kampove oko našeg da zajedno nastupamo. Opština Gornji Milanovac se vodi kao vlasnik zemljišta, koje se u njihovom katastru vodi kao šuma 2. klase. Tek kada opština Budva donese novi DUP i Prostorni plan mi ćemo videti da li je tu dozvoljena gradnja ili ne", istakao je predsednik opštine u obraćanju medijima.


Izveštaj delegacije o stanju kampa u Buljaricama
Privremena situacija
Avansna situacija
Krivična prijava
gm    gm

gm    gm

gm    gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!