opstina gornji milanovac

20. septembar 2016.
Održana sednica Saveta za zapošljavanje


gm

U kabinetu predsednika opštine Gornji Milanovac održana je sednica Saveta za zapošljavanje, kojom je predsedavao predsednik opštine Dejan Kovačević. Sednici su prisustvovali predstavnici opštine Gornji Milanovac, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i privrednici.


Savet za zapošljavanje je savetodavno radno telo za planiranje i sprovođenje lokalne politike zapošljavanja i jačanja veza između različitih socijalnih partnera i nivoa odlučivanja u skladu sa nacionalnom strategijom zapošljavanja, lokalnim strateškim dokumentima i programima zapošljavanja na lokalnom nivou.


Na današnjem sastanku dogovoreno je da se izvrše dve stručne analize. Prva, analiza obrazovnih profila za kojima postoji potreba u kompanijama sa sedištem na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kako bi se u saradnji sa srednjim stručnim školama i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uveli smerovi na kojima bi se školovali kadrovi za potrebe lokalne privrede. Druga, analiza na kojim se fakultetima školuju studenti iz Gornjeg Milanovca, koji su na završnim godinama fakulteta, a koji su bili ili su trenutni korisnici opštinske stipendije, kako bi kompanije imale jasnu sliku oko toga koji su im kadrovi na raspolaganju u bližoj budućnosti.


Odobreno je 10 novih ugovora za samozapošljavanje u iznosu od 1.820.000 dinara (9 ugovora od po 180.000 dinara i jedan ugovor od 200.000 dinara). Do sada je potpisano 20 ugovora u vrednosti od 3.600.000 dinara, što sa ovih 10 novih dovodi do broja od 30 ugovora u vrednosti od 5.420.000 dinara.


Savet će nastaviti da analizira stanje i potrebe na tržištu rada i da koordinira u procesu definisanja razvojnih mogućnosti za zapošljavanje na lokalnom nivou.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!