opstina gornji milanovac

04. novembar 2014.
Naša imovina podržava naš razvoj


Održan konsultativni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"


nasa imovina podrzava nas razvoj

Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator na projektu.


Tema konsultativnog sastanka jeste pružanje profesionalne podrške opštinskim strukturama u specifičnim aktivnostima po pitanju vlasničkih odnosa, popisa i uknjižbe opštinske imovine.


Odeljenje za imovinsko-pravne poslove prezentovalo je svoje dosadašnje aktivnosti koje se odnose na popis imovine Opštine Gornji Milanovac. Postupak unosa podataka iz posedovnih listova u jedinstvenu bazu podataka, odnosno namenski softver, teče po planu i po ustaljenoj dinamici, tako da je do sada uneta trećina podataka (popunjeno oko 2000 obrazaca jedinica imovine). Pod znakom pitanja je popis vodova, odnosno kanalizacione mreže jer je došlo do stagnacije u postupku sprovođenja javne nabavke na projektu, pa ova aktivnost se još uvek ne sprovodi ali su urađeni projekti izvedenog stanja za većinu mreže dok su objekti-zgrade uknjiženi u 95% slučajeva.


Konsultanti su predložili da se krene sa sa kreiranjem portfolija opštine što je inače i jedna od projektskih aktivnosti. Zaključeno je da se prilikom sledeće posete konsultanata pogleda baza podataka, da se vidi koje sve ona podatke sadrži pa da se na osnovu njih krene sa kreiranjem portfolija tako da možemo da izlistamo svoju imovinu i da je iskoristimo na pravi način.


Na inicijativu konsultanata govorilo se i o tome da li opština poseduje komercijalni poslovni prostor, odnosno ko ovom imovinom upravlja. Konstatovano je da postoji objekat Mlečne pijace kojim upravlja JKP "Gornji Milanovac", da objekata ima i po mesnim zajednicama, 2/3 je upisano kao opštinska imovina, ostalo su korisnici Mesne zajednice, objekti nisu za prodaju, više od polovine je van funkcije. Objekat sportske hale "Breza" I gradski bazen daju se pod zakup.


Prisutni su razgovarali o fizičkom stanju objekata o tome da li se krenulo sa snimanjem objekata. Zaduženi za ove poslove izjavili su da se uporedo sa popisom vršilo i snimanje objekata sa opisom objekta ali nisu svi objekti uknjiženi ali je ideja i namera da se što je moguće više u okviru projekta odradi.


Interesantan je slučaj vezano za uknjižbu stanova u stambenoj zgradi u Kursulinoj ulici , KO Gornji Milanovac,čiju je problematiku izneo Slobodan Gavrilović, građevinski tehničar. Dogovoreno je da se dokumentacija stavi na uvid konsultantima radi konsultacije sa njima u kom smeru bi nastao problem trebalo rešiti. Napomenuto je da opština ima interes da reši ovu problematiku po pitanju vlasničke svojine sa ranijim vlasnicima stanova, jer poseduje 2-3 stana u ovoj zgradi.


nasa imovina podrzava nas razvoj nasa imovina podrzava nas razvoj nasa imovina podrzava nas razvoj

Načelnica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove, Slavica Čolić, koja je i pravni asistent na projektu, iznela je podatak da je dosta stambenih zgrada gde su svi stanovi otkupljeni a zgrada je uknjižena ali pitanje je šta je sa zemljištem koje je pored zgrade, to je javna svojina opštine – ovo je nešto što treba razdvojiti odnosno odrediti zemljište za redovnu upotrebu zgrade kako se na svom zemljišu uz otkupljene stanove ne bi srazmerno knjižili vlasnici stanova. Savet konsultanata je da se svakako provere parcele oko stambenih zgrada kako bi zemljište oko zgrada bilo popisano na pravi način i kako bi se izbego poklanjanje prilikom otkupa stambenih zgrada. Za sledeći sastanak savet je da se pripreme tri primera stambenih zgrada, tamo gde imamo najveće površine, na primer zgradu i parking i da se napravi model rešavanja svojinskih odnosa i da se izlistaju koraci koji vode do razrešenja. Vrlo je važno odrediti zemljište za redovnu upotrbu oko ovih stambenih zgrada , tim pre što opština Gornji Milanovac nema značajne komercijalne imovine koju može iskoristiti radi sticanja dobiti. Na sastanku konsultanti su obavešteni da je na njihov predlog tokom obuke u Ivanjici, Republičkoj službi za katastar nepokretnosti poslat zahtev za dostavu podataka o opštinskoj imovini, imovini javnih preduzeća i ustanova u elektonskom obliku, što će u mnogome ubrzati proces upisa opštinske imovine u namenski softver dobijen kroz projekat "Naša imovina podržava naš razvoj". Rok do kojeg će Republička direkcija za imovinu uspostaviti softver je 17. januar, tako da je namera da se do 14. januara pošalje što više dokumentacije.


Dogovoreno je da se sledeći konsultativni sastanak održi 14.11.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Opštinske uprave u Gornjem Milanovcu.
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!