opstina gornji milanovac

01. jul 2016.
Održana sednica Opštinskog veća


gm

Na održanoj sednici Opštinskog veća u Gornjem Milanovcu razmatrano je devet tačaka dnevnog reda.


Na početku sednice Opštinsko veće utvrdilo je Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015.godinu sa Izveštajem o reviziji. Rezizorski tim u svom mišljenju sa rezervom utvrdio je da je Zakon o javnoj svojini pogrešno shvaćen, jer je opština Gornji Milanovac prema odredbama tog zakona trebala da odvoji nepokretnosti koje predstavljaju javnu svojinu od nepokretnosti koje javna preduzeća koriste za realizovanje svojih funkcionalnih zadataka, te navedeni propust ima ima bitan materijalni značaj na bilansne pozicije bilansa stanja. Takođe jedna od zamerki vezana je za izvršene izdatke za nabavku nefinansijske imovine a koji iznose 498.457.000,00 dinara, a odnose se uglavnom na zgrade i građevinske objekte. Zakonskim propisima i skupštinskom odlukom uređeno je da se finansiranje izgradnje građevinskih objekata i kapitalno održavanje realizuje preko Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac ali to nije ispoštovano tj.Opštinska uprava je u trošenju budžetskih sredstava postupala suprotno važećim zakonskim propisima tako da je od planiranih 376.878.165,00 dinara realizovano 308.991.755,00 dinara, te navedeni propust ima bitan materijalni značaj na finansijski rezultat. Uvidom u relevantnu dokumentaciju finansijskog poslovanja mesnih zajednica, revizorski tim zaključio je da je redovna praksa rukovodstva mesnih zajednica da preuzimaju obaveze iznad odobrenih aproprijacijom i da su se rukovodstva mesnih zajednica ponašala nedovoljno ozbiljno i neodgovorno, a jedan od pokazatelja je i samostalno ugovaranje javnih nabavki što dovodi do toga da se sve usluge koje treba realizovati preko mesnih zajednica usitnjavaju i ne podležu Zakonu o javnim nabavkama te je čest slučaj da se jedna ista nabavka male vrednosti ugovara nekoliko puta u toku godine, a istovremeno jednu istu uslugu nabavljaju svih 51 mesnih zajednica. Revizijom je utvrđeno da se protiv opštine Gornji Milanovac i drugih indirektnih korisnika budžeta vodi veliki broj sudskih imovinsko-pravnih sporova i da njihova ukupna vrednost na dan bilansa iznosi 70.364.000,00 dinara što može veoma nepovoljno da utiče na finansiski rezultat u narednom periodu opštinske uprave.


Na sednici utvrđen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu. Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević istakao je da su opredeljena sredstva najviše za investicije konkretno za Predškolsku ustanovu "Sunce" u Gornjem Milanovcu opredeljeno je 26.000.000,00 dinara, tako da će se do kraja godine završiti kompletna investicija Aneks Dečije ustanove kako bi od Nove Godine deca mogla koristiti taj objekat. Opredeljeno je 10.000.000,00 dinara za izgradnju pristupne saobraćajnice obzirom da predstoji još izrada projektne dokumentacije i usaglašavanja sa republičkim organima oko njene izgradnje. Takođe, iz budžeta opštine Gornji Milanovac biće izdvojeno 10.000.000,00 dinara za sanaciju deponije na Vujnu, i isto toliko iz sopstvenih sredstava Javno komunalno preduzeće " Gornji Milanovac" iz Gornjeg Milanovca kako bi se sanirao jedan deo deponije za narednih četiri godine. Ovim rebalansom je opredeljeno i 7.500.000,00 dinara za rekonstrukciju puta Savinac-Šarani-Semedraž. Sa firmom "Az Virt" dogovorena je popravka svih lokalnih puteva i dovođenje u pređašnje stanje, obzirom da ta deonica nije bila kompletno asfaltirana. Još dodatnih 8.000.000,00 dinara je opredeljeno na poziciju pribavljanja građevinskog zemljišta, ukinuta je pozicija Tešića kuće. Opština je ušla u proceduru pribavljanja tog zemljišta kako bi imajući je u svom vlasništvu mogla da radi na novom zapošljavanju i ponudi stranim i domaćim investitorima za širenje svojih industrijskih kapaciteta, jer je prioritet i osnovna uloga lokalne samouprave obezbeđenje uslova za nesmetan rad. Takođe, Javnom preduzeću za izgradnju opštine je opredeljeno 26.300.000,00 dinara za tekuće radove, za izgradnju ulica, kišne i fekalne kanalizacije. Ovim rebalansom predviđeno je i 15.000.000,00 dinara subvencija u poljoprivredu, zbog velikog interesovanja naših poljoprivrednih proizviđača i zbog politike koju Vlada Republike Srbije zastupa, opština Gornji Milanovac želi da da mnogo veći značaj poljoprivredi. Što se tiče Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu ovim rebalansom opština je nažalost preuzela obavezu od 36.470.000,00 dinara i to prevazilazi 60.000.000,00 dinara oredeljenih sredstava u ovoj godini što dosta nepovoljno utiče na budžet opštine Gornji Milanovac, imajući u vidu da se od ovih sredstava finansiraju i redovne plate za period maj-decembar 2016.godine, kao i neisplaćene plate od aprila 2014.godine do decembra 2015.godine. Takođe nešto što je trebalo da bude opredeljeno budžetom a nije do sada je prevoz predškolaca i njihovih pratilaca. Izmenom Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja opština je dužna da finansira njihov prevoz. Što se tiče osnovnog obrazovanja rebalansom je opredeljeno ukupno 16.000.000,00 dinara. Predsednik je istakao i da je opština dobila 3.551.000,00 dinara od Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku koja će biti raspoređena na finansiranje smeštaja dece u prihvatilištima, angažovanje personalnih asistenata u školama kao i dogranju tzv."senzorske sobe" u I Osnovnoj školi namenjenoj deci koja se nalaze u stanju posebne potrebe.


Opštinsko veće utvrdilo je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnim odnosima, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštine Gornji Milanovac kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Gornji Milanovac.


Na današnjoj sednici utvrđen je Predlog rešenja o ukidanju i proglašenju svojstva javnog dobra u opštoj upotrebi i ispravci granica susednih katastarskih parcela broj: 21533/3, 21533/4 i 21531/2 KO Gornji Milanovac.


U okviru šeste i sedme tačke dnevnog reda prihvaćene su izmene i dopune Finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu i Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu.


Donet je Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu mesnih zajednica za 2015.godinu, kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Većnici su prihvatili predlog člana Opštinskog veća Jasmine Marić da dodatno izdvoje po 1.000,00 dinara iz sopstvenih sredstava za našeg sugrađanina, Uroša Poznana koji predstavlja Srbiju na stručnom međunarodnom seminaru u Portugaliji.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!