opstina gornji milanovac

20. jun 2016.
Održana sednica Opštinskog veća


gm

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća u Gornjem Milanovcu razmatrano je dvadeset šest tačaka dnevnog reda.


Na početku sednice doneto je Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca opštine Gornji Milanovac. Za opštinskog pravobranioca postavljena je Marija Filipović, diplomirani pravnik iz Gornjeg Milanovca, zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Gornji Milnovac na poziciji šefa Odseka komunalne inspekcije.


U okviru treće tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je usvojilo predlog Predsednika opštine i donelo Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, Gorice Petrović. S tim u vezi, donet je i Zaključak o raspisivanju javnog oglasa za postavnjenje novog načelnika Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.


Usvojen je Predlog Opštinskog veća za pristupanje donošenju novog Statuta opštine Gornji Milanovac.


Predsednik Skupštine opštine Gornji Milanovac, Aleksandar Jevtović, prilikom svog izlaganja vezanog za nacrt Odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, istakao je da su nacrtom jasno određeni poslovi Opštinske uprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine, tako da se više neće događati da Opštinska uprava sama sebi izdaje građevinske dozvole, zatim bude investitor za gradnju objekata, sama sebe prilikom gradnje inspekcijski kontroliše, a kao rezultat svega toga nije u stanju da sama sebi izda upotrebnu dozvolu. Radna grupa za pripremu i izradu Nacrta nove Odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac došla do stava da je u okviru Opštinske uprave umesto dosadašnji 12 organizacionih jedinica na nivou odeljenja, potrebno da postoji 5 takvih jedinica uz 3 jedinice na nivou kancelarije: Kancelarija za poljoprivredu, Kancelarija za lokani ekonomski razvoj i Kancelarija za zaštitu životne sredine. Na taj način će se znatno smanjiti broj rukovodećeg kadra, a povećati broj izvršilaca što će dovesti do efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga našim sugrađanima. Veće je utvrdilo Predlog odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac.


Utvrđen je Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje za teritoriju opštine Gornji Milanovac, kao i Predlog Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda ili napada pasa lutalica, Predlog rešenja o davanju prethodne saglasnosti OŠ " Arsenije Loma" Rudnik za davanje u zakup za vreme letnjeg raspusta otvorenih sportskih terena i fiskulturne sale.


Nakon toga usvojeni su izveštaji o radu za 2015.godinu Centru za socijani rad, predškolskoj ustanovi "Sunce", Kulturnom centru, Muzeju rudničko-takovskog kraja, Biblioteci Braća Nastasijević i Turističkoj organizaciji opštine Gornji Milanovac.


Izveštaj o radu i finasijskom poslovanju Doma zdravlja Gornji Milanovac upućen je Skupštini opštine kao osnivaču Doma zdravlja na razmatranje uz Zaključak Opštinskog veća da se navedeni Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja ne usvoji.


Predsednik Radne grupe za ispitivanje stanja u Domu zdravlja dr Miro Lazerević istakao je da je krucijalni problem u Domu zdravlja neadekvatna sistematizacija koja je dovela do sudskih i advokatskih troškova i opteretila opštinski budžet više od 50 miliona dinara. Hitno je donošenje sistematizacije na koju će dati saglasnost Ministarstvo zdravlja i videti koliki je višak u Domu zdravlja.


Na današnjoj sednici odobrena su sredstva iz tekuće budžetske rezerve, doneto Rešenje o promeni aproprijacije, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Predsednika opštine za 2016.godinu, Zaključak o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2016.godini. Data je saglasnost na izmenu i dopunu finansijkih planova mesnih zajednica za 2016.godinu Brezna, Nevade i Belo Polje za 2016.godinu. Donet je Zaključak o nabavci i isporuci protivgradnih raketa.


Na kraju, Opštinsko veće je donelo Zaključak o usvajanju programa obnove objekata za uređenje vodotokova opštine Gornji Milanovac i prihvatilo odluke upravnog odbora JP za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje i uputilo Skupštini opštini na razmatranje.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!