opstina gornji milanovac

31. oktobar 2014.
Održano gornjomilanovačko Opštinsko veće


Konstruktivnim radom i aktivnim učešćem većnika Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, juče su jednoglasno usvojene sve tačke dnevnog reda, a među kojima su se izdvojile kao važne - razmatranje nacrta budžeta za narednu godinu, dodela pomoći poljoprivrednicima,a čija su zemljišta, odnosno ekonomski objekti oštećeni u poplavama, informacija o pripremama za obeležavanje velikog jubileja Dva veka od podizanja Drugog srpskog ustanka u Takovu i mnoge druge teme.


Većnici gornjomilanovačke opštine su najpre usvojili izveštaj o izvršenju budžeta u prvih devet meseci ove godine. Gornjomilanovačka opštinska kasa se u prvih devet meseci ove godine brže punila nego praznila, sudeći prema predstavljenom izveštaju nadležnog odeljenja, a u kome se navodi da su – u ovom periodu planirani prihodi realizovani sa 77, 54 odsto od plana, a rashodi sa 46 odsto plana. Praksa dobrog upravljanja opštinskom kasom u ovoj, po svemu sudeći će se preneti i u narednu godinu, jer je nalogodavac dobio jednoglasnu podršku članova Veća, da naredne godine prihodi iznose milijardu i 187 miliona dinara, a rashodi milijardu i 412 miliona dinara, jer se planira prenos neutrošenih sredstava u ovoj godini od gotovo 152 miliona dinara, odnosno da će mesne zajednice i drugi korisnici, ostvariti prihode od 72 miliona dinara.


Prema rečima predsednika opštine Gornji Milanovac, Milisava Mirkovića, ispoštovani su svi rokovi za utvrđivanje predloga Nacrta budžeta na kome se radilo više od tri meseca, a na kome su radila nadležna odeljenja Opštinske uprave uz pristigle na vreme predloge javnih preduzeća i ustanova, tako da ostaje samo da se danas usvojeni predlog budžeta nađe pred odbornicima već na prvoj narednoj sednici Skupštine početkom decembra meseca.


opstinsko vece gornji milanovac

Nezadovoljstvo da je nedovoljno budžetskih sredstava izdvojeno za mesne zajednice posebno na seoskom području danas je izneo većnik Radovin Veselinović iz Pranjana. Međutim, nakon pobrojanih dosadašnjih ulaganja na seoskom području kroz druga izdvajanja budžetskih sredstava nezavisno od novca koji se prebacuje mesnim zajednicama za sopstvene aktivnosti, predsednik opštine je demantovao tvrdnje većnika Veselinovića. Rekavši da se selu dodatno pomaže kroz izdvajanja od 20 miliona za poljoprivredu, za prevoz putnika i učenika, gradnju vodovoda , lokalnih puteva, seoskih crkava, škola, sportskih i drugih objekat. Grad može više da se žali nego selo, ali mi smo servis svih građana i odgovorni koji su radili na nacrtu budžeta mislim da su uspeli da uspešno raspodele sredstva u interesu svih korisnika, rekao je predsednik. Podršku predsednikovom izlaganju izrazio je i većnik Desimir Jovanović koji je rekao da je trenutno u mnogo lošijem stanju infrastruktrua u gradu nego u selu i da je projektovan budžet dobar, ali u zavisnosti od potreba postoji uvek mogućnost da se rebalansom obezbede dodatna sredstva. Na gradskom području se ubira porez na imovinu i izdavanje građevinske dozvole, ali taj prikupljeni novac u budžetu se raspoređuje i selu i gradu.


Većnici su ovom prilikom usvojili i program dodele pomoći poljoprivrednicima, čija su zemljišta, odnosno ekonomski objekti oštećeni u poplavama. Do visine nadoknade štete se došlo prostom računicom. Raspoloživa sredstva, dobijena donacijom privrednika i stranih bratskih opština, kao i opredeljena sredstva iz budžeta podeljena su brojem oštećenog imanja od 750 hektara, pa će za oštećeni hektar imanja vlasnici dobiti po 20 hiljada dinara, odnosno za porušeni plastenik 5, a uništenu baštu 4 hiljade dinara. Stranke neće morati podnositi nove zahteve biće uvažene do sada prijavljene načinjene štete.


Inače, većnici su prihvatili i da se 40 miliona dinara od nadoknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji opštine Gornji Milanovac raspodeli za izgradnju vodovoda ka Rudniku, a manjim delom za izradu projektne dokumentacije za gružanski i pranjanski vodovod, odnosno sanaciju i asfaltiranje nekategorisanih puteva. Članovi veća su ovom prilikom usvojili i predlog programa korišćenja Fonda za zaštitu životne sredine, koji iznosi 12 miliona dinara. Odnosno predlog raspodele sredstva koja se ubiraju po osnovu naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje.


Članovi veća danas su imali priliku da čuju iscrpan izveštaj načelnika Opštinske uprave Gorice Petrović o pripremama na obeležavanju DVA veka od podizanja Drugog srpskog ustanka u 2015 godini, a vezano za uređenje u potpunosti znamenitog mesta u Takovu i drugih kulturno-istorijskih destinacija i znamenitih objekata, tako da su do sada neki poslovi završeni neki su u fazi projektovanja, a da se investicije finansiraju velikim delom iz opštinskog budžeta uz finansijsku pomoć republičkih sredstava, rekla je načelnica Petrović.


Većnici su danas obavešteni da je nakon sprovedenog postupka izabran novi linijski prevoznik - gornjomilanovačka firma "Konvoj travel" koji je bio jedini ponuđač ove usluge na tenderu, a koji će nakon danas potpisanog ugovora sa predsednikom opštine posao prevoza započeti za nekoliko dana.Pogledajte prilog TV TelemarkPogledajte prilog TV Galaksija
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!