opstina gornji milanovac

20. maj 2016.
Održana sednica Opštinskog veća


gm

U četvrtak 19.05.2016. godine, održana je prva sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac u novom sazivu. Sednicom je predsedavao Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac. Sednici su prisustvovali svi novoizabrani članovi Opštinskog veća, zamenica predsednika opštine Jadranka Dostanić, kao i ostali članovi: Desimir Jovanović, Ivan Bešlagić, dr Miro Lazarević, Jasmina Marić, Srđan Milićević, Dušan Dražović, Jovan Matijević, Đuro Ćuk, Nebojša Lazović, Slavica Radojević-Gruevski i Radovan Veselinović.


U okviru prve tačke dnevnog reda Opštinsko veće donelo je rešenje o određivanju sekretara Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su usvojili Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje sa Finansijskim izveštajem za 2015. godinu, i prihvatili više Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje koje se odnose na poslovanje rada ovog Javnog preduzeća, kao i zaključke koordinacionog tela sistema za vodosnadbevanje "Rzav" Arlje.


U daljem toku sednice Opštinsko veće usvojilo je Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2015. godinu. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost opštine Gornji Milanovac, kao radnog tela Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, radi razmatranja i proučavanja pitanja vezanih za prevenciiju bezbednosti na teritoriji opštine koje će pružati stručnu pomoć Opštinskom veću i predsedniku opštine u pitanjima iz oblasti bezbednosti. Doneto je i rešenje o imenovanju Saveta za zapošljavanje opštine Gornji Milanovac, a takođe utvrđen je i Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Gornji Milanovac. Na sednici Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac utvrđen je Predlog odluke o Opštinskom pravobranilaštvu kao i predlog odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Gornji Milanovac.


Zbog ukazane potrebe za objedinjavanjem poslova javnog sektora na izgradnju putne infrastukture i izgradnji objekata komunalne infrastrukture u opštini Gornji Milanovac i potrebe donošenja odgovarajućih akata u organima opštine u skladu sa propisima koji regulišu rad javnog sektora, Opštinsko veće donelo je Rešenje o obrazovanju radne grupe za razmatranje pitanja pripajanja Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac Javnom preduzeću za izgradnju Opštine Gornji Milanovac sa zadatkom pripreme i izrade nacrta odgovarajućih akata.


Takođe, Opštinsko veće donelo je Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu i izradu Nacrta nove Odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac. Povodom toga Predsednik opštine je istakao da će se uzeti u obzir mogućnost pripajanja nekih odeljenja Opštinske uprave prevashodno da bi se obrazovala Kancelarija za poljoprivredu u okviru Opštinske uprave koja bi u početku pružala stručnu i savetodavnu pomoć poljoprivrednicima, a pored toga i da izrade plan podsticaja poljoprivrede za narednu godinu, kao i Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj radi pisanja projekata za predpristupne fondove Evropske Unije.


Na kraju sednice Opštinsko veće donelo je rešenje o obrazovanju radne grupe za ispitivanje stanja u Domu zdravlja opštine Gornji Milanovac. Raspravljujući po ovoj tački dnevnog reda ukazano je na brojne probleme u organizaciji rada Doma zdravlja vezanih za kadrovsku strukturu, materijalnu opremljenost, kao i na normativno pravnu regulativu. U raspravi na sednici učestvovao je dr Miro Lazarević član Opštinskog veća koji je istakao da je predesnik Opštine iscrpno ukazao na probleme o radu Doma zdravlja i da će Radna grupa nastojati da dođe do rešenja o čemu će Opštinsko veće biti informisano u roku od 30 dana.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!