opstina gornji milanovac

21. mart 2016.
Redovna sednica Štaba za vanredne situacije


Rano jutros održana je redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije, na kojima su sumirane sve informacije vezane za vanrednu situaciju koja je bila proglašena na teritoriji cele Republike Srbije, povodom obilnih padavina i poplava u periodu od 10-15. marta 2016. godine.


Predsednik opštine i komandant štaba Milisav Mirković istakao je da su tri opštinske Komisije, formirane za evidenciju i procenu šteta na poljoprivredi, građevinskim i objektima javne infrastrukture, od 10. marta neprestano na terenu, a da prve procene štete premašuju preliminarne procene. Prema zaključku štaba, ošetećeni koji štetu još uvek nisu prijavili mogu to da učine najkasnije do 18. aprila 2016. godine, na propisanim obrascima na šalteru pisarnice opštine Gornji Milanovac.

Prema do danas obrađenim podacima komisija, najviše štete pretrpeli su poljoprivrednici na, do sada obiđenih, preko 80 hektara poplavljenih parcela, a opravdano se očekuje da je šteta mnogo veća jer svakodnevno pristižu novi zahtevi. Prvi i najveći poplavni talas direktno je uzrokovan radovima na Koridoru 11 i na mostu Brđani, o čemu su odmah obavešteni Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za javna ulaganja, uz podneti detaljni prikaz i procenu šteta najugroženijih domaćinstava.


Šteta na putnoj mreži lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i velikom broju propusta i mostova je velika jer u najvećoj meri putevi prirodno prate i ukrštaju se sa ovim vodotocima, a obilne padavine pokrenule su stara i otkrile nova klizišta koja predstavljaju možda i najveći problem. JP za puteve, postupajući prema zapisnicima sa terena Komisije za procenu šteta na putevima, ulicama i mostovima, već je saniralo veliki broj pravaca na seoskom području i omogućilo građanima pristup do kuća i njiva na delovima gde su putevi i propusti oštećeni ili uništeni, a ovi radovi nastavljaju se i dalje uz stalno angažovana dva skipa koja trenutno obavljaju radove u Dragolju i Ugrinovcima. Klizišta su trenutno najaktivnija u rudničko-kačerskom kraju, Ugrinovcima, Ručićima i okolini Boljkovaca.


Na teritoriji grada nije bilo velikih šteta u domaćinstvima, delom zbog preduzetih preventivnih mera, delom zbog preduzetih preventivnih mera za odbranu od poplava od strane građana i vojske u Mlakovcu i naseljima u ulicama Nemanjinoj, Nušićevoj i Save Kovačevića. Most na Despotovici ka Carini zatvoren je za saobraćaj zbog oštećenja stuba, ali je obezbeđen alternativni prilaz dok traju radovi na sanaciji, čiji se završetak očekuje do kraja ove nedelje.


U nastavku sednice, usvojeni su Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2015.godinu, Predlog plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2016.godinu, Informacija o sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara na teritoriji opštine Gornji Milanovac i Predlog operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu.


Prema rečima Predsednika opštine u gradskom području očekuje se veća sinhronizacija rada javnih preduzeća kroz Grupu za infrastrukturu Opštinskog veća, a svaka politička manipulacija i zloupotreba medija u situacijama kada preti neposredna opasnost po život i imovinu građana biće najoštrije sankcionisana. "Nedopustivo je da se vanredna situacija zloupotrebljava za potrebe predizborne kampanje. Naime, tokom vanredne situacije pripadnici pojedinih političkih stranaka davali su netačne izjave javnosti i sredstvima informisanja pokušavajući da na taj način dovedu u zabludu građane gornjomilanovačke opštine i time skupljaju političke poene. Konkretno, u javnost je Desimir Jovanović plasirao informaciju da je Opština Gornji Milanovac odnosno njene službe odgovorna za neodgovorno ponašanje izvođača radova na izgradnji mosta u Brđanima. Desimir Jovanović kao član Opštinskog veća zadužen za infrastrukturu morao bi znati da je postupak javne nabavke sprovela Komisija čiji su članovi predstavnici Kancelarije za pomoć i obnovu i Opštine Gornji Milanovac kao i da je članom 4. Ugovora o izvođenju radova na izgradnji mosta u Brđanima definisano da Kancelarija za pomoć i obnovu vrši direktno plaćanja izvođaču radova i to iz Fonda solidarnosti Evropske unije pa samim tim novac se i ne uplaćuje u opštinski budžet da bi mogao, kako građanima predočavaju, biti utrošen za druge namene. Stoga, ne stoji ni konstatacija da za most u Jablanici "pare leže" u Opštini jer Opštinska uprava ne daje dozvolu za početak radova na sanaciji ovog mosta. Novac za most u Jablanici nije prenet Opštini Gornji Milanovac, a Opština je obezbedila svu zakonom propisanu dokumentaciju koju, iz nama nepoznatih razloga, Kancelarija ne prihvata i postavlja zahteve koji nijednim našim propisom nisu definisani.


I radovi koji se izvode na sanaciji korita reke Despotovice oštećenog u poplavama 2014. godine pojedine političke grupacije zloupotrebljavaju u političke svrhe. U vezi sa ovim, član veća Desimir Jovanović 26. septembra 2014. godine podneo je pisani izveštaj Opštinskom veću u kojem se navodi da su sredstva za sanaciju korita reke Despotovice u iznosu od oko 40 miliona dinara obezbeđena donacijom Ambasade Japana da bi nakon raspisivanja lokalnih izbora tvrdio da su to sredstva iz republičkog budžeta koja je njegova politička stranka sa koalicionim partnerom obezbedila. Predsednik Opštine je naglasio da je prošlogodišnja sanacija korita Despotovice bila nekvalitetno urađena, što je osnovni razlog urušavanja korita u poslednjim bujicama. "Kao jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi korito reke Despotovice, ukazivali smo Javnom vodoprivrednom preduzeću "Srbijavode" na niz propusta prilikom izvođenja ovih radova, a upravo usled tih propusta poslednje nevreme prouzrokovalo je oštećenja koja su pre samo godinu dana sanirana. Radovi koji se ovih dana izvode trebali su biti nastavak sanacije, ali zapravo predstavljaju sanaciju tokom prošle godine saniranih oštećenja. Inače, sredstva za ove radove obezbeđena su budžetom republike Srbije, ali ne pre mesec dana kako u medijima tvrdi gospodin Dejan Kovačević ističući sebe kao zaslužnog za ta sredstva već su ta sredstva obezbeđena još 28. avgusta 2015. godine Uredbom Vlade Republike Srbije."gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!