opstina gornji milanovac

11. februar 2016.
Održana 93. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac


gm

Na dnevnom redu danas održane sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac našlo se 16 tačaka.


Na sednici Opštinskog veća održanoj 18. januara 2016. godine donet je Zaključak o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac. Rok za prijavu zainteresovanih kandidata istekao je 5. februara, a na adresu Opštinskog veća pristigla je jedna potpuna i blagovremena prijava čime su se stekli uslovi za postavljenje načelnika Opštinske uprave. Za načelnika na mandatni period od pet godina postavljena je Gorica Petrović, diplomirani pravnik iz Gornjeg Milanovca koja je vršila ovu funkciju od 2011. godine. "U proteklih pet godina Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac učinila je dosta napora da se "približi" građanima i privredi, da postane otvorenija, transparentnija, da smanji terete i pojednostavi procedure za ostvarivanje prava, da ih učini vidljivijim i dostupnijim, da poveća efikasnost rada i rešavanja u upravnim predmetima, kao i da ublaži negativan imidž koji građani uglavnom imaju prema administraciji. Sve ove rezultate prepoznala je Vlada Republike Srbije pa je potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički predložila Goricu Petrović za ličnost 2015. godine kao jednu od onih predanih službenika koji su pioniri u transformaciji uprave i koji daju primer kako treba da se ophodimo prema građanima", istakao je Predsednik Opštine Milisav Mirković obrazlažući predlog za postavljenje Gorice Petrović za načelnika Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac. "Zahvaljujem se članovima Opštinskog veća na ukazanom poverenju, a nastojaću da i dalje mesto načelnika Opštinske uprave ne posmatram kao funkciju već kao svoje radno mesto", izjavila je načelnica Gorica Petrović obraćajući se članovima Opštinskog veća nakon postavljenja.


U nastavku sednice utvrđeni su predlozi Odluke o izradi plana detaljne regulacije za eksploataciju mineralnih sirovina "Kamenolom Visoka" u Zagrađu i Odluke o izmeni i dopuni odluke o izradi plana detaljne regulacije za novu radnu zonu "Srčanik" u Klatičevu kojom se proširuje granica obuhvata ovog plana.


Većnici su prihvatili Izmene i dopune Programa poslovanja JP za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2016. godinu, zaključke Koordinacionog tela Sistema za vodosnabdevanje "Rzav", Odluke Poslovnog odbora za izgradnju brane i akumulacije "Arilje – profil Svračkovo" i Odluke upravnog odbora JP za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje, koji su potom upućeni Skupštini opštine na razmatranje.


Data je i saglasnost na izmene i dopune finansijskog plana Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac za 2016. godinu i pozitivno mišljenje na utvrđivanju jedinstvene ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu za 2016. godinu u Predškolskoj ustanovi "Sunce" Gornji Milanovac koja je ostala na nivou od 2015. godine tako da učešće roditelja za jaslene i vaspitne grupe iznosi 4.500,00 dinara, a za pripremni predškolski program 3.600,00 dinara. Saglasnosti na izmene finansijskog plana za 2016. godinu dobio je i "Kulturni centar" Gornji Milanovac.


gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!