opstina gornji milanovac

18. januar 2016.
Održana devedeseta po redu sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac


gm

Na danas održanoj sedici Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac razmatrano je dvanaest tačaka dnevnog reda.


Članovi Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac usvojili su Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu. O Izveštaju o radu Opštinske uprave za proteklu godinu članove veća detaljno je upoznala načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović govoreći o aktivnostima Opštinske uprave u 2015. godini koje su sveobuhvatno izložene u ovom izveštaju. Ona je između ostalog istakla da je Opštinska uprava u izveštajnom periodu sprovela javne nabavke i vršila stručni nadzor nad investicijama koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2015. godinu, pripremila nacrte više akata koje je uputila opštinskim organima na usvajanje, učestvovala u obeležavanju 200. godišnjice Drugog srpskog ustanka, Dana Vojske i Dana opštine, u kontinuitetu radila na podizanju svesti kod zaposlenih o profesionalizaciji, timskom radu, efikasnosti i zakonitosti u radu dok je procenat naplate lokalnih javnih prihoda u 2015. godini iznosio 102,48%, što govori kako o visokom stepenu društvene odgovornosti građana i privrede, tako i efikasnom radu lokalne poreske administracije. "Proteklih godina učinjeno je dosta napora da se Opština Gornji Milanovac "približi" građanima i privredi, da postane otvorenija, transparentnija, da smanji terete i pojednostavi procedure za ostvarivanje prava, da ih učini vidljivijim i dostupnijim, da poveća efikasnost rada i rešavanja u upravnim predmetima, kao i da ublaži negativan imidž koji građani uglavnom imaju prema administraciji. Ove napore Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je prepoznalo usled čega je tokom 2015. godine usledila i poseta predstavnika Ministarstva koji su se uverili u efikasnost rada i rešavanja zahteva, stanje zadovoljstva građana pruženim uslugama, a posebno je uvažena činjenica da se svi podaci neophodni za obradu zahteva, ukoliko je to moguće, uglavnom prikupljaju po službenoj dužnosti, bez izlaganja stranaka dodatnim troškovima. Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac spremna je da obezbedi primenu zakona, sprovođenje upravnih postupaka u kojima se odlučuje o pravima i obavezama građana i privrednih subjekata, na efikasan, zakonit i celishodan način", zaključila je načelnica Gorica Petrović.


Prilikom diskusije o ovom Izveštaju članovi Opštinskog veća Radojko Brajović, Desimir Jovanović, Milenko Maletković i Srđan Milićević i zamenik predsednika Skupštine opštine Dragan Đorđević pozitivno su ocenili rad Opštinske uprave ocenjujući da je ista za vreme mandata načelnice Opštinske uprave Gorice Petrović dosta reformisana u pravcu transparentnosti u radu, efikasnosti i otvorenosti prema građanima. Zaključujući raspravu o Izveštaju o radu Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu, Predsednik Opštine Milisav Mirković istakao je da se Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac u svom radu izdigla iznad politike s obzirom da je načelnik Opštinske uprave Gorica Petrović nestranačka ličnost što je prevashodno i omogućilo odlične rezultate u radu ovog organa. "Kvalitet rada Opštinske uprave naše Opštine potvrdila je i Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, predloživši za ličnost godine Goricu Petrović, načelnicu Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac koju je okarakterisala kao jednog od onih predanih službenika koji su pioniri u transformaciji uprave i koji daju primer kako treba da se ophodimo prema građanima", zaključio je Mirković.


Utvrđenim predlogom Odluke o rasporedu radnog vremena u Apoteci Gornji Milanovac radno vreme objekata ove ustanove na gradskom području biće od 7.00 do 20.00 časova radnim danima, a subotom od 7.00 do 14.00 časova dok će novootvoreni ogranak ove apoteke u prostorijama Doma zdravlja raditi svakoga dana od 00.00 do 24.00 časa. U Pranjanima će apoteka raditi radnim danima od 8.00 do 15.00 časova dok će prva i poslednja subota u mesecu biti radne, u Beršićima radnim danima od 7.00 do 15.00 časova, na Rudniku radnim danima od 7.30 do 14.30 časova dok će prva i treća subota u mesecu biti radne, a apoteka u Vraćevšnici radiće jednom sedmično i to utorkom i četvrtkom naizmenično od 8.00 do 13.00 časova. Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost i na Plan rada sa finansijskim planom ove ustanove za 2016. godinu.


Na današnjoj sednici utvrđen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2016. godinu na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na osnovu pomenutog Programa raspisan je javni konkurs i isti će biti objavljen u narednom broju "Takovskih novina". Kako je istakao zamenik Predsednika Miroslav Milovanović poljoprivrednici konkurišu za podsticajna sredstva po izvršenoj nabavci kvalitetnih priplodnih junica, goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa, nove mehanizacije, novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo, opreme za navodnjavanje, nabavku sadnog materijala. "U odnosu na proteklu godinu, ovogodišnji program obuhvata i nabavku nove opreme za ribnjake, nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda, nabavku nove opreme, uređaja i repro materijala za proizvodnju vina i rakije. Kod pojedinih stavki uvećan je maksimalni iznos podsticaja pa tako na primer ove godine nabavka novih traktora biće podsticana sa 400.000,00 dinara što je za 30% više u odnosu na prošlu godinu", rekao je Milovanović.


Danas utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2016. godini uređena su šira prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u cilju uključivanja što većeg broja parova u postupak vantelesne oplodnje. Za ove namene u 2016. godini obezbeđena su sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara.


Usvojene su i Informacija o primeni Zakona o ozakonjenju objekata i Informacija o postupku srovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.


Na kraju sednice Predsednik Opštine Milisav Mirković upoznao je prisutne da se usled obilnih snežnih padavina odnosno usled snežnih nanosa nastava danas ne realizuje u Osnovnoj školi "Ivo Andrić" u Pranjanima i izdvojenim odeljenjima ove škole kao i u izdvojenim odeljenjima Osnovne škole "Desanka Maksimović" Gornji Milanovac u Gornjoj Crnući, Osnovne škole "Arsenije Loma" Rudnik u Trudelju, Osnovne škole "Takovski ustanak" Takovo u Polomu i Vrnčanima dok se u ostalim objektima osnovnih škola i svih srednjih škola nastava redovno realizuje. On je istakao da je još u petak dat nalog Javnom preduzeću za izgradnju i Javnom preduzeću za puteve Opštine Gornji Milanovac kao i Javnom komunalnom preduzeću "Gornji Milanovac" da preduzmu sve mere zaštite iz njihove nadležnosti u skladu sa nastalom situacijom sa posebnim akcentom na obezbeđenje prohodnosti ulica i puteva odnosno onih putnih pravaca koji se koriste za potrebe prevoza pacijenata na hemodijalizu.


gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!