opstina gornji milanovac

25. decembar 2015.
Održana poslednja sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac u ovoj godini


gm

Na dnevnom redu današnje tridesete i poslednje u ovoj godini sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac našlo se trideset tri tačke.


Doneta je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Gornji Milanovac za 2016. Godinu kojim su definisane mere aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu i raspodela planiranih sredstava. Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini povećana su u odnosu na 2015. godinu za 5 miliona pa tako iznose 15 miliona dinara.


Danas donetom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o pristupanju Regionalnoj agenciji za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga preciziran je način izbora predstavnika lokalne samouprave u Skupštini ove agencije.


Odbornici Skupštine Opštine Gornji Milanovac usvojili su Program razvoja sporta na teritoriji opštine Gornji Milanovac za period 2016-2018. godina, a koji ima za cilj unapređenje i razvoj sporta u Opštini Gornji Milanovac kroz sistemsku, stratešku i organizacionu brigu sa jasno određenim konkretnim merama za rešavanje problema u svim oblastima sporta. U nastavku sednice date su saglasnosti na pravilnike o radu Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar", Biblioteke "Braća Nastasijević" i Muzeja rudničko-takovskog kraja, koji su usklađeni sa novim posebim kolektivnim ugovorima.


Blagovremenim usvajanjem budžeta Opštine Gornji Milanovac i današnjim usvajanjem planova rada sa finansijskim planovima svih javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu, obezbeđen je u potpunosti normalan rad i utrošak planiranih sredstava već od prvog meseca u nastupajućoj godini. Inače, sa planovima rada odbornike Skupštine Opštine Gornji Milanovac upoznali su direktori Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac", Javnog preduzeća za puteve, Javnog preduzeća Sportsko-rekreativni centar, Javnog preduzeća za izgradnju, Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje, Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani, Doma zdravlja, Predškolske ustanove "Sunce", Muzeja rudničko-takovskog kraja, Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar", Biblioteke "Braća Nastasijević", Centra za socijalni rad, Turističke organizacije Opštine Gornji Milanovac i Sportskog saveza opštine Gornji Milanovac. Pored usvojenih planova javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu usvojene su i izmene i dopune finansijskog plana i Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2015.godinu.


Na danas održanoj sednici usvojen je i Izveštaj RHMZ Beograd o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra "Bukulja" u 2015.godini.


Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja za direktora Biblioteke "Braća Nastasijević" imenovana je Nada Veljić, diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik iz Gornjeg Milanovca, izvršena je promena člana Školskog odbora Tehničke škole "Jovan Žujović" Gornji Milanovac, kao predstavnika Saveta roditelja i imenovani predsednik i članovi Organizacionog odbora 13. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu.


Donete su i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gornji Milanovac i Odluka o zabrani prijema zaposlenih u radni odnos na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac. Kako je odbornicima predočila načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, aktom Vlade za 2015. godinu utvrđen je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Opštini Gornji Milanovac i on iznosi 498 zaposlenih. U ovaj broj ulaze zaposleni u Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac, Javnom komunalnom preduzeću "Gornji Milanovac", Javnom preduzeću za puteve, Javnom preduzeću "Sportsko-rekreativni centar", Javnom preduzeću za izgradnju, Predškolskoj ustanovi "Sunce", Muzeju rudničko-takovskog kraja, Ustanovi za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar", Biblioteci "Braća Nastasijević" i Turističkoj organizaciji Opštine Gornji Milanovac. Imajući u vidu da je trenutno broj zaposlenih u Opštinskoj upravi i napred navedenim javnim preduzećima i ustanovama 499, pitanje viška zaposlenih u Opštini Gornji Milanovac biće rešeno prirodnim odlivom radnika – odlaskom u penziju jednog zaposlenog. S obzirom da prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Opština Gornji Milanovac do kraja 2018. godine treba da smanji broj zaposlenih na 486 lica, danas je doneta Odluka o zabrani prijema zaposlenih u radni odnos na neodređeno vreme u organima Opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac radi kontinuiranog smanjenja broja zaposlenih i sprovođenja racionalizacije.


Odlukom o maksimalnoj spratnosti objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac za potrebe sprovođenja Zakona o ozakonjenju objekata koja je doneta na danas održanoj sednici, propisano je da se maksimalna spratnost po urbanističkim zonama utvrđuje na osnovu uvida u važeće planske dokumente Opštine Gornji Milanovac.


Na predlog odborničke grupe "Naš Milanovac" dnevni red današnje sednice proširen je tačkom – Razmatranje nacrta Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Kako je istakao odbornik Dušan Vujošević, donošenjem ovog zakona Opština Gornji Milanovac bila bi uskraćena za sredstva u iznosu od oko 180 miliona dinara samo po osnovu umanjenja procenta koji pripada opštini od poreza na zarade i pozvao sve odbornike na konsenzus po pitanju ovog zakona odnosno jedinstveno istupanje protiv usvajanja ovakvog zakona. Predsednik Opštine Milisav Mirković podržao je predlog odbornika Vujoševića, ali i istakao da je Opština Gornji Milanovac po tom pitanju već preuzela neke mere. "Na 43. skupštini Stalne konferencije gradova i opština koja je održana 9. decembra 2015. godine u Beogradu gradonačelnici i predsednici lokalnih samouprava jednoglasno su zatražili da se iz javne rasprave povuče Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je izradilo Ministarstvo finansija. Odlukom o budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 1.283.676.000,00 dinara od kojih je najveći porez na zarade i on iznosi 485.790.000,00 dinara (38%). Međutim, nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave predviđa da će opštine ubuduće dobijati 50 umesto dosadašnjih 80 odsto od poreza na zarade idok bi se dva prihoda - naknada za životnu sredinu i firmarina - integrisali u porez na imovinu, što bi zapravo dodatno opteretilo građane, a sve ukupno predstavlja direktan udar na budžet Opštine Gornji Milanovac koji bi na taj način bio umanjen za oko 250.000.000,00 dinara", izjavio je Predsednik Opštine. Odbornici Skupštine Opštine Gornji Milanovac jednoglasno su podržali ovaj predlog i formirali povremeno radno telo koje će se baviti ovim nacrtom zakona.gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!