opstina gornji milanovac

21. decembar 2015.
Održana osamedeset deveta po redu sednica Opštinskog veća opštine Gornji
Milanovac


gm

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac razmatrana je dvadeset jedna tačka dnevnog reda.


Razmotreni su nacrti i utvrđeni predlozi Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gornji Milanovac i Odluke o zabrani prijema zaposlenih u radni odnos na neodređeno vreme u organima opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac. Kako je istakla načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru propisano je da se aktom Vlade za svaku kalendarsku godinu utvrđuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave pa je tako za 2015. godinu utvrđen maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Opštini Gornji Milanovac i on iznosi 498 zaposlenih. U ovaj broj ulaze zaposleni u Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac, Javnom komunalnom preduzeću "Gornji Milanovac", Javnom preduzeću za puteve, Javnom preduzeću "Sportsko-rekreativni centar", Javnom preduzeću za izgradnju, Predškolskoj ustanovi "Sunce", Muzeju rudničko-takovskog kraja, Ustanovi za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar", Biblioteci "Braća Nastasijević" i Turističkoj organizaciji Opštine Gornji Milanovac. Imajući u vidu da je trenutno broj zaposlenih u Opštinskoj upravi i napred navedenim javnim preduzećima i ustanovama 499, pitanje viška zaposlenih u Opštini Gornji Milanovac biće rešeno prirodnim odlivom radnika – odlaskom u penziju jednog zaposlenog. Prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Opština Gornji Milanovac do kraja 2018. godine treba da smanji broj zaposlenih na 486 lica, pa je stoga na danas održanoj sednici Opštinskog veća utvrđen predlog Odluke o zabrani prijema zaposlenih u radni odnos na neodređeno vreme u organima Opštine Gornji Milanovac, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac radi kontinuiranog smanjenja broja zaposlenih i sprovođenja racionalizacije. Prema rečima Predsednika Opštine Milisava Mirkovića, Opština Gornji Milanovac je jedna od retkih Opština koja je poštovala Zakon o maksimalnom broju zaposlenih od 2009. godine o čemu svedoči kontinuirano smanjenje broja zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac – 2009. godine u Opštinskoj upravi bilo je zaposleno 154 lica, a u 2015. godini broj zaposlenih je 122, dakle broj zaposlenih je u poslednjih 5 godina samo u Opštinskoj upravi smanjen za 32 lica. Opština Gornji Milanovac je jedna od retkih koja nema pomoćnike predsednika opštine kao ni članove Opštinskog veća na stalnom radu. "Otuda Opština Gornji Milanovac neće imati velikih problema u sprovođenju racionalizacije i ovo pitanje će najverovatnije biti rešeno prirodnim odlivom zaposlenih – redovnim odlaskom u penziju", izjavio je Predsednik Opštine.


Utvrđenim Predlogom odluke o maksimalnoj spratnosti objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac za potrebe sprovođenja Zakona o ozakonjenju objekata, a koji će biti razmatran na prvoj narednoj sednici Skupštine Opštine Gornji Milanovac, propisano je da se maksimalna spratnost po urbanističkim zonama utvrđuje na osnovu uvida u važeće planske dokumente Opštine Gornji Milanovac.


Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac u 2016. godini sredstva koja iznose 12.700.000,00 dinara raspoređena su za odnošenje smeća iz seoskih mesnih zajednica (9 miliona dinara), za kontrolu kvaliteta parametara životne sredine (1,2 miliona dinara), čišćenje i sanaciju tzv. "divljih deponija" (1,5 miliona dinara), edukacija stanovništva (200.000,00 dinara) i izrada i realizacija sanacionih i akcionih planova u oblasti zaštite životne sredine (800.000,00 dinara).


Danas donetim Rešenjem o dodeli subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2015.godini dodeljene su subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2015. godini u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.


Donošenjem zaključka o ovlašćenju komisija za raspisivanje javnih poziva za raspodelu sredstava za 2016. godinu udruženjima iz oblasti kulture, socijalne, zdravstvene zaštite, crkvama, a koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac stekli su se uslovi za raspisivanje ovih javnih poziva najkasnije do 31. januara 2016. godine.


Na današnjoj sednici doneta su rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2016. godinu - osnovno obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i srednje obrazovanje kao i o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana rada i Finansijskog plana mesne zajednice Boljkovci za 2015.godinu.gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!