opstina gornji milanovac

23. novembar 2015.
Održana 86. sednica Opštinskog veća


gm

Današnja sednica Opštinskog veća protekla je uglavnom u usvajanju izmena programa i finansijskih planova budžetskih korisnika koji su usklađeni sa rebalansom budžeta Opštine Gornji Milanovac donetim na poslednjoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac. Pored toga utvrđen je novi predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac koji je usaglašen u skladu sa formalnim sugestijama resornog ministarstva i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pristupanju Regionalnoj agenciji za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, kojim je preciziran način izbora predstavnika lokalne samouprave u Skupštini ove agencije.


Opštinsko veće je danas donelo i Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP-a opštine Gornji Milanovac za period od 2015. do 2025.godine kojim je predviđen niz mera na očuvanju i zaštiti životne sredine iz domena energeske efikasnosti, zaštite stanovništva od zagađenja, kontrole štetnih imisija i slično.


U nastavku sednice utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na pravilnike o radu Kulturnog centra, Biblioteke i Muzeja, koji su usklađeni sa novim posebim kolektivnim ugovorima, a usvojen je i devetomesečni Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Sportskog saveza opštine Gornji Milanovac. Takođe su usvojene i Informacija vezana za donošenje Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje opštine Gornji Milanovac i Izveštaj RHMZ Beograd o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra "Bukulja" u 2015. godini.


Opštinsko veće donelo je i Zaključak o pristupanju izradi Programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2016. godini, što je novina koju donosi republički Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta. Ovaj program, kroz saradnju resornih javnih preduzeća koja su glavni nosioci izrade programa, treba da predstavi planove uređenje građevinskog zemljišta za sledeću godinu, koji treba da reše realne potrebe za uređenjem u skladu sa mogućnostima razvoja na celoj teritoriji opštine, uz uključivanje zainteresovane javnosti u proces izrade Programa.


Opštinsko veće je obrazovalo i poseban Savet za bezbednost opštine sa ulogom da pruža stručnu pomoć Opštinskom veću i Presedniku opštine, sve u skladu sa uputstvima najviših državnih organa i ministarstava.gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!